Hlavička
Rady a tipy -
19/12/2023

Čelíme epidemii civilizačních chorob. Nejvíce nás ohrožují kardiovaskulární nemoci a cukrovka

Civilizační choroby jsou nedílnou součástí života v naší společnosti. Nazýváme tak chronická neinfekční onemocnění, která souvisejí s moderním způsobem života dnešní společnosti. Na jejich vzniku se podílí jak neovlivnitelné faktory, jako jsou rodinná zátěž nebo pohlaví, tak ovlivnitelné faktory, kterými jsou zejména nedostatek pohybu, nadměrná konzumace vysoce kalorických potravin, stres, nekvalitní spánek, alkohol, kouření a znečištěné životní prostředí.

reklama

reklama

Mezi nejčastější choroby ovlivněné životním stylem patří v České republice kardiovaskulární onemocnění, zejména ischemická choroba srdeční, hypertenze a chronické srdeční selhání. Velmi rychle také narůstají počty pacientů s diabetem a v neposlední řadě představuje hrozbu i zvyšující se četnost určitých typů nádorových onemocnění. 

Kromě zmiňovaných chorob se k civilizačním onemocněním řadí také ateroskleróza, obezita, psychická onemocnění (deprese, úzkosti, syndrom vyhoření), poruchy příjmu potravy (anorexie nebo bulimie), alergie a autoimunitní onemocnění. 

Všechny civilizační choroby jsou chronické, což znamená nejen dlouhodobé snížení kvality života, ale současně narůstající finanční zátěž pro zdravotnický systém. Proto bychom se měli snažit těmto nemocem předcházet včasnou prevencí, nebo je alespoň oddálit, a umožnit tak lidem co nejdelší kvalitní život.

reklama

Smrtící potíže se srdcem

Podle Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb v České republice jsou u nás nejčastější civilizační chorobou onemocnění kardiovaskulárního aparátu. Také v rámci Evropy patří ČR dlouhodobě do rizikového regionu s nejvyšším výskytem kardiovaskulárních chorob a s nejvyšší úmrtností. Hlavní je ischemická choroba srdeční, kterou trpí půl milionu lidí. 

Zajímavostí je, že úmrtí na akutní infarkt myokardu za posledních 10 let klesá. Naopak u pacientů, kteří trpí chronickým srdečním selháním, nemocnost a úmrtnost stoupá. Je to tím, že se díky výborné práci kardiocenter a preventivním programům lidé dožívají stále vyššího věku, kdy už některé orgány, jako je například srdce, začínají selhávat.

Hypertenze a cukrovka na vzestupu

Stoupající křivku je možné zaznamenat u hypertenze neboli vysokého krevního tlaku. Za posledních 10 let zaznamenáváme jednoznačný nárůst, v Česku se na tuto chorobu léčí v současnosti téměř dva miliony lidí.  

Zásadním civilizačním onemocněním na vzestupu je dnes jednoznačně diabetes, obecně známý jako cukrovka. V současnosti se v ČR léčí s diabetem téměř milion lidí a z dostupných dat se dá předpokládat, že se v roce 2030 může v Česku léčit až 1,3 milionu lidí.

Epidemie obezity

Z dalších civilizačních nemocí trvale stoupá počet obézních lidí. Podle údajů Českého statistického úřadu je obezitou ohroženo 18,5 procenta Čechů, tedy 20 procent mužů a 18 procent žen, nadváhou trpí 47 procent mužů a 33 procent žen. A právě obezita stojí za řadou dalších chorob. Při obezitě je například riziko onemocnění vysokým krevním tlakem až šestkrát vyšší, u cukrovky dokonce sedmkrát vyšší než při normální hmotnosti. 

Obezita také významně zvyšuje riziko kardiovaskulárních a nádorových onemocnění. WHO (World Health Organization) dokonce tvrdí, že svět trpí epidemií obezity a postihuje nejvíce lidí v současné době.

U neovlivnitelných faktorů, jako jsou genetické dispozice, se zatím nic zásadního dělat nedá. Geny jsou informace, které si neseme, ale jestli se někdy projeví, na to působí řada dalších faktorů, které stále nejsme schopni přesně identifikovat. Narůstající znalosti o lidském genomu však skýtají naději do budoucna.

Z preventivních opatření je u civilizačních nemocí na prvním místě strava. Hraje velmi důležitou úlohu pro zdraví člověka, a to nejen z hlediska kvality a složení, ale hlavně množství. Důležitý je samozřejmě i pitný režim (v rozmezí od 1,5 litrů do 2 litrů vody denně), kvalitní a pravidelný spánek a fyzická aktivita, která člověku vyhovuje. Nejpřirozenějším pohybem je pro člověka intenzivní chůze a běh.

Pro včasné odhalení některých ze zmíněných chorob používáme i moderní medicínské technologie. Jako příklad výborného uplatnění umělé inteligence ve zdravotnictví považuji program, který je určený ke screeningu diabetické retinopatie pomocí počítačové analýzy snímků oční sítnice. 

Diabetická retinopatie je závažnou komplikaci diabetu, která pokud se nezachytí včas, může vést k trvalému poškození zraku. Program využívá k hodnocení umělou inteligenci, která dokáže porovnat snímek s miliony jiných snímků sítnice a na základě toho pak diagnostikovat přítomnost změn a fázi onemocnění. 

Nálezy jsou velice přesné a dostávají se nad možnosti, které by rozeznalo lidské oko. Pro pacienty je to vyšetření zcela neinvazivní bez nutnosti rozkapávání očí, po kterém mohou klidně zase řídit. Toto vyšetření je hrazeno pojišťovnou, takže je to pro pacienty bezplatné.

Autor: Roman Košek, vedoucí osobní lékař v Health Plus

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama