Hlavička
Zprávy -
18/05/2024

Zákon o odměňování stále v přípravách. Asi. Bude někdy? I o tom jednali předsedové profesních komor s premiérem Petrem Fialou

Ve čtvrtek 16. května se premiér Petr Fiala sešel ve Strakově akademii na v pořadí třetím jednání s představiteli profesních komor. Rozsah témat byl opravdu široký – od zákona o lobbování přes transformace českého stavebnictví včetně modernizace územního plánování, reformu veřejných zakázek až po problémy českého zdravotnictví. Poslední jmenovaná oblast nás přitom jako zdravotnické médium zajímala nejvíce. Co se tedy projednávalo a nastal nějaký posun?

reklama

reklama

Jednání představitelů profesních komor s předsedou a dalšími představiteli vlády patří mezi již tradiční pravidelná jednání, která započala již za premiérování Bohuslava Sobotky.

„K dialogu se zástupci profesních komor přistupujeme systematicky, pravidelné setkávání je toho důkazem. Naši debatu považuji za důležitou i proto, že často samosprávní činností nebo ze zákona spravujete důležité agendy a máte významné úkoly, díky nimž funguje česká ekonomika, ale i stát a celá naše společnost. Doufám, že dnešní setkání znovu přispěje ke konstruktivnímu řešení ve prospěch vašich členů a občanů České republiky,“ řekl premiér Petr Fiala na setkání, kterého se zúčastnili ještě vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ministr financí Zbyněk Stanjura, ministr spravedlnosti Pavel Blažek a ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.

V rámci zdravotnické oblasti je potřeba zmínit tři základní témata, která byla na pořadu dne nebo se o nich krátce jednalo.

reklama

Lobbistické organizace versus profesní komory

Prvním bodem společného jednání byl zákon o lobbování, který vláda ČR mimo jiné již schválila na svém jednání 6. března letošního roku. Záměrem návrhu zákona je odlišení standardního, legitimního a přínosného lobbování coby distribuce informací a dat veřejným funkcionářům za účelem prosazení změny legislativy a rozhodnutí na jedné straně od zákulisního, záměrně netransparentního lobbování, probíhajícího všemi možnými prostředky, na straně druhé.

Zákon o lobbování připravovala již vláda premiéra Andreje Babiše, a to v takovém znění, že profesní komory byly zahrnovány mezi lobbistické organizace. Všechny profesní komory proti tomu protestovaly a hájily stanovisko, že profesní komory by měly být z působnosti zákona výslovně vyňaty.

„Do působnosti jednotlivých komor nepochybně patří mimo jiné spolupráce se státními orgány v rámci legislativního procesu, přičemž na tuto činnost by nemělo být nahlíženo jako na lobbing. Postavení samosprávných profesních komor je třeba zásadně odlišit od postavení klasických lobbistických subjektů, obchodních komor a svazů, které v rámci své činnosti zastupují, zpravidla na komerční bázi, zájmy svých klientů. Naproti tomu profesní komory, jakožto samosprávné stavovské organizace, vykonávají veřejnou moc na jim svěřeném úseku a logicky se podílejí na legislativním procesu, který se dotýká jejich činnosti,“ uvedlo již dříve ve společném prohlášení představenstvo České lékařské komory.

Za minulé vlády se nakonec profesní komory s premiérem dohodly, že budou ze zákona vyjmuty. Jenže zákon se projednat nestihlo a spadl pod stůl. Současná vláda se k němu opět vrátila a předložila ho v upravené podobě, avšak včetně zařazení profesních komor mezi lobbistické organizace.

„Ve vládě panuje shoda na tom, že navrhovaná regulace nepředstavuje nepřiměřený zásah do činnosti profesních komor, ani že by v jejím důsledku mělo dojít ke znemožnění, omezení či znesnadnění plnění úkolů svěřených těmto subjektům zákonem,“ uvedlo tiskové oddělení vlády po jednání s profesními komorami.

Podle prezidenta ČLK Milana Kubka přitom na stejném jednání před rokem premiér Petr Fiala slíbil, že profesní komory budou z tohoto návrhu zákona o lobbování vyjmuty. „I přes slib se profesní komory do zákona vrátily a vláda to zdůvodňuje požadavkem Legislativní rady vlády a Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. My se tak dále budeme prostřednictvím dalších poslanců snažit podávat pozměňovací návrhy, aby v návrhu zákona komory nebyly,“ uvedl Kubek pro web Našezdravotnictví.cz. Jestliže návrh zákona o lobbování úspěšně projde legislativním procesem, vstoupí v platnost v lednu příštího roku.

Zákon o odměňování v nedohlednu

Lékaře však nejvíce zajímá plnění dohody, kterou s premiérem podepsali 8. prosince 2023. Jednou z částí dohody jsou změny v rámci zákoníku práce, k němuž ale probíhají jiná jednání společně s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.

Na setkání s premiérem Petrem Fialou ale přišla řeč na jednání o zákoně o odměňování, který by sjednotil odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních majících smlouvy se zdravotními pojišťovnami.

„Rozhodně se nejedná o zákon, který by platil pro všechny profese ve zdravotnictví, protože takový zákon by zkrátka Poslaneckou sněmovnou neprošel. My chceme verzi, která má šanci projít,“ upozornil prezident ČLK Kubek. I když na první pohled se zdá, že se něco děje, realita může být zcela jiná.

Prvním takovým náznakem mohlo být vytvoření pracovní skupiny pro přípravu zákona o odměňování ve zdravotnictví, kam ale ministr Válek nominoval i skupiny, které podle Kubka od samého počátku zpochybňovaly samotný princip vytváření speciální normy sjednocující odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních. Vedle České lékařské komory, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů, Sekce mladých lékařů ČLK a spolku Mladí lékaři jsou součástí pracovní skupiny také Česká asociace sester, Unie zaměstnavatelských svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče nebo Sekce nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti ČLS JEP.

Zatím proběhla dvě jednání pracovní skupiny, a to bez valného výsledku. I proto byl nakonec přijat návrh prezidenta ČLK, aby do dalšího jednání, plánovaného na 2. dubna 2024, ministerstvo zdravotnictví předložilo první návrh zákona a aby jednání mohlo začít být konkrétní. Toto jednání ale ministerstvo den před jeho konáním zrušilo. Na setkání ve Strakově akademii proto Milan Kubek upozornil pana premiéra na zdržování předložení návrhu zákona o odměňování.

„Pan ministr Válek nejprve přitakal, že se o návrhu bude jednat příští středu 22. května, jenže ve skutečnosti bude toto jednání o zákoníku práce, což jsou dvě odlišné věci. Nakonec ministr zavolal přede všemi vrchnímu řediteli sekce pro legislativu a právo JUDr. Radkovi Policarovi, což vypadalo jako secvičená scénka, ten slíbil předložit návrh v pátek 24. května. To pan premiér odkýval a měl celou věc za vyřešenou,“ popsal jednání Kubek.

Příští týden v pátek tak může nastat několik scénářů. „Buď žádný návrh opět nedostaneme. Nebo pan Policar návrh předloží, ale bude nekonzumovatelný. Pan ministr také může říct, že se pracovní skupina na společném návrhu neshodne, tak nemá co předložit Sněmovně. Další možností také je, že ministr návrh formálně předloží, ale bude se spíše snažit, aby neprošel. Proto se obáváme, že informace o předložení návrhu zákona o odměňování je jen účelová, aby bylo před premiérem vidět, že ministr zdravotnictví dohodu plní,“ doplnil Kubek.

Zdravotní péče v ohrožení?

V neposlední řadě Česká lékařská komora na setkání s premiérem upozornila na nedostatky v rámci dosavadního průběhu dohodovacího řízení o úhradách na příští rok.

„Právě průběh dohodovacího řízení ukazuje, že zdravotní pojišťovny nemají a nebudou mít dostatek peněz na to, aby uhradily zdravotní péči v rozsahu a kvalitě tak, jak si stát objednává v reálných cenách. To je ekonomický nesmysl. Pouze obrovský nepoměr mezi silou pojišťoven, podpořených ministerskou vyhláškou, a jednotlivých nemocnic, či dokonce soukromých lékařů udržuje metodou strachu v chodu systém, kdy v řadě případů nedostanou poskytovatelé uhrazeny ani objektivní náklady a o nějakém přiměřeném zisku si mohou nechat pouze zdát. Je to problém, který musí vláda řešit,“ upozornil Kubek.

Pan premiér na tuto informaci reagoval tím, že jeho vláda nyní rozhodně nebude zavádět žádné nové poplatky ve zdravotnictví. Více se k této záležitosti přítomní nevyjadřovali, protože přece jen se jednání účastnila široká škála profesních komor i s jinými zájmy. I proto vzhledem k situaci ve zdravotnictví Kubek požádal, aby se uskutečnilo jednání ministra Vlastimila Válka jen s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a Českou lékárnickou komorou separátně. Jestli se opravdu uskuteční, je zatím otázkou. 

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama