Hlavička
Kauzy -
11/04/2024

Priority ministerstva zdravotnictví pro dohodovací řízení na rok 2025 vytváří prostor pro korupci, varují ambulantní specialisté a odmítli je ve svém segmentu

Minimální plošný růst úhrad nebo redefinice úhradového limitu PURO v segmentu ambulantních specialistů. To jsou jen některé z priorit pro rok 2025, které předneslo ministerstvo zdravotnictví (MZ) ke konci března na jednání analytické komise dohodovacího řízení (DŘ). Zástupci segmentu ambulantních specialistů (AS) ale tyto návrhy odmítají.

reklama

reklama

„Prezentované priority ministerstva zdravotnictví jsou nepřijatelné z důvodu netransparentnosti, která vytváří prostor pro korupční jednání. Principy prezentované MZ jsou zcela nevhodné pro nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění,“ usnesli se jednomyslně zástupci AS, kteří se sešli 11. dubna v sídle České lékařské komory na jednání v rámci dohodovacího řízení pro rok 2025.

Mezi hlavní priority ministerstva zdravotnictví v oblasti ambulantní specializované péče totiž patří například minimální plošný růst úhrad, zohlednění a podpora odborností a regionů se špatnou dostupností a domluva nad celkovým objemem financí. 

„V segmentu ambulantních specialistů je záměrem MZ, aby růst úhrad, o kterém se bude jednat v dohodovacím řízení, byl rozdělen do dvou složek. První složku, která by měla být spíše menší, by měl tvořit plošný růst segmentu napříč odbornostmi. Druhou, větší složku, by pak měl tvořit cílený růst do odborností a regionů, kde je ohrožená či zhoršená dostupnost péče. Výše obou složek úhrady by měla dohodnuta v dohodovacím řízení, a to i v případě, pokud by druhá složka úhrady měla být realizována skrze individuální úhradové dodatky,“ vysvětlil k růstu úhrad Mgr. Tomáš Troch, ředitel Odboru regulace cen a úhrad z ministerstva zdravotnictví.

reklama

Foto: Zástupci ambulantních specialistů, kteří se sešli 11. dubna v sídle České lékařské komory (zdroj: ČLK)

Mezi vedlejší priority ministerstva patří podpora delších ordinačních dob, sdružených praxí a elektronického objednávání. Ke zvážení je pak podle ředitele Trocha redefinice úhradového limitu PURO – pro odbornosti pečující o chronické pacienty spočtení průměrné úhrady dle diagnózy a přepočet PURO dle kmene pacientů a jejich diagnóz. Součástí by byla také eliminace extrémů v hodnotách PURO. 

Zástupci ambulantních specialistů ale požadují jednotnou hodnotu bodu pro všechny odbornosti, jejichž úhrady jsou regulované prostřednictvím tzv. PURO (Průměrná Úhrada v Referenčním Období).

„Ambulantní specialisté také požadují úhrady podle platného Seznamu zdravotních výkonů s kompenzací kumulativní míry inflace za uplynulé minimálně tři roky a zároveň umožňující nárůst reálných příjmů poskytovatelů tak, aby AS mohli poskytovat pacientům kvalitní, dostupnou a bezpečnou zdravotní péči s potřebným počtem kvalifikovaného zdravotnického personálu,” uzavírá se v jejich prohlášení. 

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Česká lékařská komora

reklama

reklama


reklama

reklama