Hlavička
Rady a tipy -
20/10/2022

Ženy, kontrolujte si prsa! Vyzývá osvětová kampaň Růžový říjen. Jaké jsou možnosti prevence rakoviny prsu?

Celkem 7000 žen v Česku si každý rok vyslechne, že má rakovinu prsu, a třetina z nich zemře. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) představuje toto onemocnění druhý nejčastěji diagnostikovaný novotvar u žen a také druhou nejčastější příčinu úmrtí u onkologických diagnóz. Nesmírně důležitá je prevence. V Česku ale podstoupí mamografické vyšetření jen 60 procent žen. I proto probíhá celý říjen celosvětová osvětová kampaň Pinktober – Růžový říjen.

reklama

reklama

Dobrá zpráva je, že zhoubný nádor prsu je léčitelná nemoc. Při správném postupu se daří úplně vyléčit více než dvě třetiny všech pacientek. Také u žen v pokročilém stadiu nemoci s metastázami je možné nádor zmenšit a potíže, které vyvolává, odstranit či zmírnit. Jsou ženy, které po léčbě karcinomu prsu již ve stadiu vzdálených metastáz žijí i 10 let a déle.

Přesto je to zákeřná nemoc, které ta zbývající třetina podlehne. Nádorové buňky se mohou šířit do okolí, do lymfatických uzlin i do jiných orgánů. Dochází tak ke vzniku metastáz – dalších ložisek nádorů se stejnými vlastnostmi, jako má ten původní v prsní tkáni. Navzdory vážnosti této diagnózy jsou v léčbě pacientek v Česku významné pokroky, díky nimž získávají šanci na delší a plnější život.

„V loňském roce byla pro ženy s metastatickou rakovinou prsu schválena úhrada hned tří preparátů cílené léčby, které výrazně prodlužují život až o několik let a zvyšují jeho kvalitu. To je významný posun pro 3000 žen v Česku, které se s metastatickou rakovinou prsu léčí – protože právě další životní čas strávený čímkoliv, co ženu naplňuje, je to nejcennější. Zároveň je potřeba stále upozorňovat na důležitost časné diagnostiky metastatického onemocnění a hledat způsoby, jak pacientkám umožnit co nejvyšší kvalitu dalšího života,“ vysvětluje Petra Adámková, ředitelka ONKO Unie o.p.s. Ta v dlouhodobé kampani Nejsem na odpis přibližuje veřejnosti, co tato nemoc obnáší a jaký je život s ní.     

reklama

Jako cílená léčba jsou označovány nové léky působící cíleně na důležité signální dráhy v nádorových buňkách. Cílená léčba se podává někdy samostatně, ale častěji v kombinaci s chemoterapií nebo hormonální léčbou. Existuje mnoho druhů cílené léčby a řada dalších léků je zkoumána v klinických zkouškách. Pro volbu správné cílené léčby pro konkrétní pacientku je zcela zásadní vyšetření pro stanovení molekulárních vlastností nádoru, které by mělo být provedeno u každé ženy s nově diagnostikovanou rakovinou prsu. 

Čím dříve odhalen, tím lépe

Časný záchyt rakoviny prsu však zůstává nejdůležitější zbraní v boji s metastázami, protože umožňuje snížit riziko jejich vzniku. Čím dříve je nádor odhalen, tím vyšší je šance, že léčba zabrání šíření nádorových buněk do dalších částí těla. 

Stále častěji je nádor prsu zjištěn ve velmi časném stadiu při screeningovém mamografickém vyšetření. Proto by jej měla absolvovat každá žena po 45. roce věku ve dvouletém intervalu, a to i v případě, že nemá s prsy žádné problémy.

„Vzdálené metastázy se v době diagnózy objeví u přibližně 10 procent pacientek. U dalších asi 10 procent nemocných se metastázy objeví až za nějakou dobu po léčbě nádoru prsu, někdy až po mnoha letech. Riziko vzniku metastázy souvisí s velikostí původního nádoru a jeho biologickými vlastnostmi. Lze jej snížit časnou a správně provedenou léčbou včetně operace, zajišťovací radioterapie, chemoterapie, cílené léčby a hormonální léčby,“ vysvětluje v publikaci Zhoubný nádor prsu – edukační materiál pro pacientky její autor doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. 

Na důležitost prevence poukazuje i organizace mladých lékařů Loono. „Statistiky nám ukazují, že je potřeba i nadále školit a edukovat veřejnost v oblasti prevence nejen rakoviny prsu, ale také dalších onkologických onemocnění. Prevence totiž opravdu zachraňuje životy. Svědčí o tom i desítky lidí, kteří se ozvali, že si díky nám odhalili vážné onemocnění včas a tím výrazně pomohli svému úspěšnému vyléčení,“ říká doktorka Kateřina Šédová (rozená Vacková), zakladatelka neziskové organizace Loono.

Vedle webové stránky spustila organizace mobilní aplikaci Preventivka. Ta uživatelům ukáže, na jaké preventivní prohlídky by měli chodit, a pohlídá jejich termíny. Přidat si mohou i své vlastní prohlídky u dalších specialistů, jako například na alergologii, endokrinologii či dentální hygieně. Připomene také samovyšetření prsou, varlat i kůže a naučí správnou techniku. Vyhledá specialisty v okolí uživatele a nabídne ověřené a srozumitelné informace o prevenci závažných nemocí na jednom místě. 

„Díky prevenci se u mě podařilo včas zjistit, že mám zhoubný nádor v pravém prsu. Tím, že jsem si ho nahmatala sama a včas, jsme se dokázali vyhnout daleko horším scénářům,“ říká Anna Julie Slováčková, jedna z ambasadorek.

Jaké jsou možnosti prevence?

U žen starších 45 žen je důležitá pravidelné mamografické vyšetření, doplněné případně dalšími metodami, např. samovyšetřením. 

„U žen se díky osvětě a možnosti mamografického vyšetření od 45 let zlepšila jejich ‚návštěvnost‘ tohoto vyšetření, rakovinu prsou se daří diagnostikovat v časných stadiích a tím pádem i dobře léčit. Přesto je celorepublikově podchyceno pouze 60 procent z celkového počtu žen po 45. roce,“ uvádí primářka onkologického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně MUDr. Markéta Pospíšková.

Vyšetření na mamografu je pro ženy od 45. roku věku každé dva roky plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění na základě žádanky od gynekologa či praktického lékaře. Seznam center, která jsou oprávněna prohlídky provádět, kontakty pro objednání i objednací doby jsou dostupné na https://www.mamo.cz/. 

Žen, které podstoupí mamografický screening, každoročně přibývá, trend potvrzují také data Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) i z letošního prvního pololetí, kdy na vyšetření přišlo více žen než v předchozích letech.

Zdroj: VZP ČR

Screeningovou mamografii lze provést také na vlastní žádost pacientky už od 40. roku věku, při preventivním vyšetření ženy mladší 40 let se zpravidla provádí ultrasonografie. Prevence na vlastní žádost klientky není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Pojišťovny ale často na tato vyšetření přispívají. Vhodnost provedení a indikace vyšetření určuje radiolog screeningového centra. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama