Hlavička
Tempus -
20/11/2023

Zákon o odměňování zdravotníků? Ďáblova rada zní: „Ano, ale později.“

Arciopat P. Petr Prokop Siostrzonek, představený Břevnovského kláštera, v jednom rozhlasovém pořadu vyprávěl, jak si kdysi vládce pekla Satan pozval své poradce ďábly a radil se s nimi, jak přesvědčit lidi, aby konali zlo, nebo aspoň nekonali dobro. Jeden ďábel radil, aby se snažili lidem vnuknout, že konat zlo je lepší než konat dobro. To vládce pekla ihned zamítl, většina lidí nechce konat zlo. Druhý ďábel radil, že by stačilo lidi přesvědčovat, že není třeba konat dobro, že to stejně nemá žádný smysl. I to vládce pekla zamítl, lidé většinou chtějí dobro konat. Třetí ďábel radil: „Dobrá, tak jim říkejme – Ano, konejte dobro, to je správné, ale později.“ To se Satanovi líbilo. Satanův rozkaz pro čerty tedy zněl, aby přesvědčovali lidi, že je sice správné konat dobro, ale teď není zrovna vhodná doba, vždyť to zase tak nespěchá, takže správná ďábelská rada zní: Ano, ale později.

reklama

reklama

Byl jsem v  minulosti poradcem dvou ministrů zdravotnictví, v prvém případě již na přelomu tisíciletí. Byl jsem také v právním kolegiu jednoho ministra zdravotnictví a s několika dalšími jsem za přítomnosti představitelů komory či odborů měl možnost jednat. Vícekrát se hovořilo o podnětu, že by si zdravotníci zasloužili samostatný zákon o jejich odměňování, které by mělo vycházet z násobků průměrné mzdy nebo průměrného platu ve státě, a být tak pravidelně automaticky valorizováno. Konečně tak je tomu i u jiných profesí, jejichž odměna je hrazena z veřejných prostředků (a prostředky veřejného zdravotního pojištění veřejnými prostředky jsou). 

Ani pro politiky, ale ani pro soudce, státní zástupce či další profese neplatí právní předpisy o platu nebo o mzdě. Mají pro své odměny samostatné právní předpisy. Ministři, nebo někdy jejich náměstkové, nikdy přímo neřekli: „Ne!“ Ale zpravidla řekli ono ďábelské: „Ano, ale později.“ Teď zrovna není pro předložení takového zákona vhodná doba, je špatná ekonomická situace, případně je před volbami, nebo po volbách, nebo se řeší právě něco, co má prioritu, a teprve až se to vyřeší, můžeme se vrátit k odměňování zdravotníků. Přitom nebylo zásadních námitek proti koncepci, že plně kvalifikovaný atestovaný lékař by měl mít přibližně trojnásobek průměrného platu či mzdy ve státě, lékař s praxí dva roky a více (nyní spíše absolvent základního kmene) dvojnásobek a absolvent jedenapůl násobek. 

Určitě si to zaslouží, určitě je to potřebné, ano, ale později… Zatím jsou tedy lékaři v režimu platu postaveni na roveň běžným úředníkům státní správy a lékaři v režimu mzdy jsou na tom ještě o dost hůře.

reklama

Slib pana ministra, že zvýší zařazování lékařů do platových tabulek, tedy zařídí posun do vyšší platové třídy, řeší (a opět nikoliv zásadně) jen odměňování lékařů, kteří pracují v režimu platu. To je menšina lékařů v ČR. Většina nemocničních lékařů pracuje v režimu mzdy, protože jejich nemocnice mají formu akciových společností. Mimochodem v době, kdy se rozhodlo „překlopit špitály na akciovky“, se jako jeden ze zásadních důvodů uvádělo, aby zdravotníci nebyli v režimu platu a zaměstnavatelé nemuseli respektovat platové právní předpisy, ale byli v režimu mzdy, kde sice existují také minimální mzdové tarify stanovené právním předpisem, ale mnohem nižší. Stát má nepochybně právo stanovit i soukromým zaměstnavatelům povinnost platit své zaměstnance podle právních předpisů, jinak by nemohly existovat ani právní předpisy o minimální mzdě a minimálních mzdových tarifech.

Samozřejmě nelze nařídit zaměstnavatelům, ať již nemocnicím, soukromým 
ambulantním firmám, či soukromým lékařům, aby své zaměstnance-zdravotníky platili lépe podle stanovených pravidel bez toho, že jim bude zaručena úhrada ze zdravotního pojištění odpovídající tomu, jaké odměny zákon stanoví pro jejich zaměstnance-zdravotníky. I zde by nebyl problém novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění stanovit algoritmus automatické valorizace úhrad zdravotních služeb, nikoliv každoročně chaoticky dohodovat, a nakonec stejně většinou direktivně stanovit úhradové vyhlášky.

Kde na to stát vezme? Co když na to nebudou stačit prostředky vybrané na zdravotní pojištění? Společnost si musí stanovit priority. Péče o zdraví a životy lidí by měla mít stejnou důležitost, jakou právem má i péče o obranu země. To by patrně v kterékoliv anketě potvrdila většina voličů.

Autor: JUDr. Jan Mach, advokát a ředitel Právní kanceláře ČLK

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama