Hlavička
Zprávy -
07/07/2022

Vzniká Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. EU podpořila projekt více než miliardou korun

Podpořit výzkum v rámci oborů diabetologie, obezitologie a kardiologie, zlepšit inovativní léčbu a posílit prevenci. To jsou jen některé z cílů, které má zajistit nově vznikající Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. Projekt získal ze strany Evropské unie finanční podporu ve výši 1,012 miliardy korun.

reklama

reklama

Nový institut spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické  excelence. V jeho rámci budou prestižní instituce pomáhat pacientům  s civilizačními chorobami, které mají v součtu na svědomí násobně víc životů než nádorová onemocnění. 

V Česku trpí diabetem přes milion lidí a na problémy spojené s tímto onemocněním jich ročně umírá více než 22 000. Kardiovaskulární choroby mají na svědomí více než 36 000 úmrtí ročně. To je hlavním důvodem, proč se spojují přední české vědecké a vzdělávací instituce do Národního institutu pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. 

„Cílem projektu je nejen účinněji  předcházet těmto onemocněním, ale také je co nejefektivněji léčit. Díky němu  budeme schopni mnohem rychleji do praxe promítat poznatky získané  experimentálním výzkumem. Pacienti se tak snáze a efektivněji dostanou k novým  léčebných postupům a opatřením,“ vysvětluje hlavní vědecký koordinátor a iniciátor celého projektu prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., přednosta Centra diabetologie IKEM (přečtěte si rozhovor s lékařem Martinem Haluzíkem).

reklama

Týmy odborníků z IKEM, Fyziologického  ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Masarykovy Univerzity v Brně a Univerzity Karlovy budou společně pracovat na hlubším poznání příčin vzájemně propojených chorob, na vývoji nových léků i větším zapojení moderních  technologií v léčbě.

Jaká jsou konkrétní očekávání?

Jednou stranou mince je výzkum, ale druhou stranou pacient, který možná čeká na lepší lék či včasnější odhalení onemocnění. Například obézní pacienti s diabetem 2. typu budou moci díky projektu užívat inovativní léky, které by běžně i vzhledem k vysoké ceně vůbec nedostali. 

Zároveň dostanou možnost se zapojit do komplexního programu, včetně podrobného plánu fyzické aktivity a sledování pokroku i konzultací online. I další nemocní budou mít možnost se zapojit do nejnovějších studií. 

Diabetici se sníženou funkcí ledvin, kteří musejí aplikovat inzulin několikrát denně, dostanou k dispozici nejmodernější senzory na měření glykémie a bude možné jim s pomocí vědeckých modelů upravit a zjednodušit léčbu. 

Zlepšení by výzkum měl přinést i skupině pacientů s diabetem 1. typu, kteří trpí syndromem nedostatečného rozpoznávání hypoglykémie (tedy nečekaného prudkého poklesu hladiny cukru v krvi, který může nemocného bezprostředně ohrozit na životě). I pro ně bude národní institut hledat řešení jejich problémů. Projekt se ještě více zaměří i na nemocné s obezitou a fibrilací síní, kterým se již v IKEM věnuje program HOBIT.  Nové možnosti léčby onemocnění srdce a cév, včetně srdečního selhání a srdečních arytmií budou předmětem celé řady experimentálních i klinických programů tohoto institutu.

Autor: Redakce NašeZdravotnictví.cz

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama