Hlavička
Zprávy -
20/07/2023

Vláda schválila novelu zákona o zdravotních službách. ČLK ale považuje její znění hlavně u telemedicíny za předčasné

Zjednodušit vedení zdravotnické dokumentace v souvislosti s elektronizací zdravotnictví, zpřesnění právní úpravy Národního zdravotnického informačního systému a zavedení definice telemedicínských zdravotních služeb a základní právní rámec jejich poskytování. To jsou hlavní cíle, které si podle ministerstva zdravotnictví ČR klade novela zákona o zdravotních službách, kterou ve středu schválila vláda na svém zasedání.

reklama

reklama

Novela zákona o zdravotních službách by měla začít platit od ledna příštího roku. Jak uvedl na tiskové konferenci náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti), tato změna je nutná, protože u zdravotnické dokumentace v současnosti chybí dostatečná definice. Navíc předpisy počítají především s listinnou podobou a neposkytují "konzistentní, technicky proveditelný a provozně efektivní" způsob vedení dokumentace v elektronické podobě.

Novela nastavuje pravidla pro vedení elektronické zdravotnické dokumentace, která mají usnadnit digitalizaci zdravotnictví a podpořit vedení zdravotnické dokumentace v čistě elektronické podobě.

„Zdravotnická dokumentace je soubor informací vedených, zpracovávaných a uchovávaných poskytovatelem za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi, a to bez ohledu na to, zda byly získány od pacienta, od jiného poskytovatele nebo jiných osob nebo vlastní činností poskytovatele,“ píše se přímo v návrhu zákona.  

reklama

Nová podoba telemedicíny bez diskuze s lékaři

Novela zavádí mimo jiné definici telemedicíny a základní rámec jejího používání pro právní jistotu poskytovatelů, zdravotnických pracovníků a pacientů. Dosud není ve zdravotnických právních předpisech žádná zmínka o telemedicíně, a to vyvolává podle ministerstva zdravotnictví u poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotnických pracovníků právní nejistotu, pokud jde o možnost a podmínky poskytování. 

Změnou zákona dojde k tomu, že bude explicitně uvedeno, že se jedná o právně povolený způsob poskytování zdravotních služeb a budou nastaveny rámcové podmínky. 

„Novela má za cíl poskytování zdravotních služeb pacientům prostřednictvím telemedicíny – například konzultace, posuzování snímků ze zobrazovacích metod a telemonitoring – umožnit, a to v souladu s pravidly vědy a uznávanými medicínskými postupy a při respektování individuality pacienta,“ dodal náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

Zrovna v této oblasti ale vidí velké nebezpečí Česká lékařská komora, se kterou ministerstvo zdravotnictví ohledně novely nekomunikovalo, a nakonec všechny připomínky v rámci připomínkového řízení odmítlo. Podle prezidenta ČLK Milana Kubka Ministr navíc ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na jednání u předsedy vlády 13. dubna 2023 tvrdil, že ministerstvo zdravotnictví žádnou novelu zákona o zdravotních službách nepřipravuje.

„Česká lékařská komora považuje problematiku telemedicíny za natolik zásadní, že by komplexnímu legislativnímu návrhu tohoto institutu měla přecházet diskuse odborných subjektů (ČLK, lékařských fakult a dalších). V tomto smyslu považuje navrhované znění za předčasné, a to i s ohledem na skutečnost, že není známa podoba či alespoň základní rámec prováděcí vyhlášky. Rovněž je potřeba uvést, že tato problematika má řadu příznivců, ale i odpůrců z řad lékařů a pacientů a je potřeba velmi přesně definovat za jakých podmínek lze zdravotní služby touto formou poskytovat,“ uvedl již dříve Milan Kubek.

Zároveň dodal, že pro nápravu skutečnosti, že ministerstvo zdravotnictví připravilo zákon bez ohledu na bezpečnost pacientů ve prospěch lobbystických skupin, které hodlají vydělávat na poskytování zdravotní péče na dálku, bez řádného vyšetření pacienta, neučinil předseda Vlády ČR Petr Fiala nic.

Přečtěte si přehled připomínek a navrhovaných změn v novele ze strany České lékařské komory.

Zákona o elektronizaci zdravotnictví se odkládá

Nově novela také upřesňuje úpravy Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Jde především o nápravu nekorektních odkazů v rámci hlášení do systému a zpřesnění vykazovaných parametrů.

S ohledem na stav informačních systémů bylo zároveň navrženo odložení účinnosti ustanovení zákona o elektronizaci zdravotnictví. Na jeho základě jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni využívat kmenové údaje a ve svém informačním systému evidovat identifikátory pacientů, kterým poskytuje nebo poskytoval zdravotní služby.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Vláda ČR

reklama

reklama


reklama

reklama