Hlavička
21/12/2021

Vakcína od Novavaxu dostala v EU zelenou. Jak funguje a jakou má účinnost?

Evropská komise v pondělí schválila nasazení vakcíny Nuvaxovid proti covidu-19 od americké farmaceutické firmy Novavax na území Evropské unie. Podmínečnou registraci vakcíně doporučila udělit i Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

reklama

reklama

Evropská unie má tak k dispozici už pět vakcín proti koronaviru. Nuvaxovid je zároveň první proteinovou podjednotkovou vakcínou proti covid-19, kterou EMA doporučila k registraci. První dávky by měly podle agentury Reuters přijít v lednu. 

První studie, která byla prováděna v USA a Mexiku, ukázala 90,4procentní snížení počtu příznakového onemocnění covid-19 v době po uplynutí sedmi dnů po podání druhé dávky Nuvaxovid (14 případů covid-19 z 17 312 očkovaných osob) ve srovnání s placebem (63 případů covid-19 z 8 140 osob, které dostaly placebo). Studie zahrnovaly celkem více než 45.000 účastníků.

Druhá studie prováděná ve Velké Británii také ukázala významný pokles příznakového onemocnění covid-19 u osob očkovaných vakcínou Nuvaxovid (10 případů ze 7 020 osob) ve srovnání s osobami, které dostaly placebo (96 případů z 7 019 osob). To znamená, že v této studii byla účinnost 89,7 procenta.

reklama

Zatím ještě nejsou známé přesné výsledky účinnosti v případě varianty omikron. Nicméně společnost Novavax již oznámila, že vyhodnocuje svou vakcínu i proti této variantě.


Jak vakcína funguje?

Stejně jako jiné vakcíny má podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Nuvaxovid připravit tělo na obranu proti virové infekci způsobené virem SARS-CoV-2. 

„Tato vakcína se liší od dříve registrovaných vakcín proti covid-19, jde o takzvanou proteinovou podjednotkovou vakcínu, nejedná se tedy o očkovací látku založenou na mRNA nebo virovém vektoru. Věřím, že rozšíření spektra dostupných vakcín podpoří očkování, a tím dále zmírní dopad pandemie na naši společnost,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová. 

Vakcína obsahuje jako léčivou látku bílkovinu (protein) známou jako spike (S) protein, který je přítomen na povrchu koronaviru SARS-CoV-2. Když bude člověku podána tato vakcína, imunitní systém člověka pak bude s tímto proteinem zacházet jako s cizorodým a vytvoří proti němu přirozenou obranu – protilátky a T buňky (určitý typ buněk imunitního systému). 

Pokud později očkovaná osoba přijde do styku s virem SARS-CoV-2, imunitní systém tento virus rozpozná a bude připraven se proti němu bránit. Protilátky a imunitní buňky mohou společně zneškodnit virus, bránit jeho vstupu do buněk těla a ničit infikované buňky, což pomáhá chránit před onemocněním covid-19. 

Vakcína Nuvaxovid rovněž obsahuje adjuvans, pomocnou látku, která posiluje reakci imunitního systému na vakcínu. Podává se nitrosvalově, nejlépe do deltového svalu v horní části paže, ve dvou dávkách po 0,5 ml. Doporučuje se podat druhou dávku tři týdny po první dávce.

A vedlejší účinky? Studie ukazují, že výskyt nežádoucích účinků byl vyšší u mladších věkových skupin. Mezi klasické patří citlivost v místě injekce, bolest v místě injekce, únava, myalgie, bolest hlavy, malátnost, artralgie a pocit na zvracení nebo zvracení byl vyšší u dospělých ve věku 18 až 65 let než u osob ve věku 65 let a starších.


Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama