Hlavička
Rozhovory -
07/03/2023

Urolog Veselý: Včasný záchyt rakoviny prostaty dává větší šanci k vyléčení. Riziko vzniku karcinomu ovlivňují i určité potraviny. Které?

Jen v České republice lékaři zachytí ročně přibližně 8 000 onemocnění rakovinou prostaty. Bohužel až 25 % z nich je objeveno v pokročilém stadiu, protože muži přichází do ordinací urologů pozdě. Včasné zachycení karcinomu je stěžejní pro úspěšnou léčbu. I proto letos startuje celorepublikový screening tohoto onemocnění. Jak bude probíhat? Jaké jsou první příznaky rakoviny prostaty a jaké jsou nové druhy léčby? Povídali jsme si s doc. MUDr. Štěpánem Veselým, Ph.D., z urologické kliniky UroKlinikum Praha.

reklama

reklama

Muži často přichází do ordinace urologů až s příznaky, což už většinou značí pokročilé stadium rakoviny. Kde vidíte hlavní příčinu, že muži nevyužívají možnosti preventivních vyšetření?

Hlavním důvodem k návštěvě urologa bývají pro muže potíže s močením, a to přirozeně častěji v pokročilejším věku. Nicméně díky intenzivní osvětě zdravotnických institucí, ale i kampaní jako třeba Movember si muži a s nimi i celá společnost uvědomují důležitost preventivních vyšetření. Díky moderním diagnostickým metodám lze totiž nádorové změny v prostatě odhalit daleko dříve, než se projeví klinickými příznaky.

Když už jsme u příznaků problémů s prostatou, jaké jsou to nejčastěji?

reklama

Může se jednat o jakýkoliv diskomfort při močení – slabý proud, pocit nedokonalého vyprázdnění, časté močení (a to i v noci), nepříjemné nutkání, či dokonce bolesti. Tyto obtíže jsou nejčastěji způsobené nezhoubně zvětšenou prostatou, která u většiny mužů s věkem nabírá na objemu. Bohužel ale obdobné potíže může způsobovat nádorem změněná prostata, a to často odhalená až v pokročilém stadiu.

Prevence odhalí nemoc včas

Startuje organizovaný screening na rakovinu prostaty. Koho se bude týkat?

Studie, ze kterých současná doporučení vycházejí, ukazují, že preventivní vyšetření prostaty by měli podstoupit všichni muži nad padesát let. Ti, jejichž přímí příbuzní měli diagnostikovaný karcinom prostaty nebo jsou to nositelé genetických mutací, by měli toto preventivní vyšetření podstoupit již ve svých čtyřiceti. Vyšetření genetických mutací by měli podstoupit jedinci z rodin, kde se ve vysoké míře objevují jakákoliv nádorová onemocnění.

Jak takové preventivní vyšetření prostaty probíhá?

Není to nic složitého. Odebírá se vzorek krve na analýzu prostatického specifického antigenu (PSA), což je bílkovina, která se tvoří v prostatě a částečně je uvolňována do krve. Když je prostata postižena nějakým patologickým procesem (třeba nádorem nebo zánětem), tak je této bílkoviny v krvi více. Prostata je dále vyšetřena ultrazvukem a krátkým pohmatem přes konečník. Je-li to třeba, tak se dá doplnit ještě celá řada zobrazovacích, funkčních či laboratorních vyšetření.  

Existuje prevence, jak riziko rakoviny prostaty minimalizovat?

Obecně se doporučuje dbát na zdravý životní styl a existují studie, kde byl prokázán vliv diety na riziko vzniku karcinomu prostaty. V jídelníčku by se měly ve větší míře objevovat ovoce, zelenina – především rajčata a brokolice. Naopak minimalizovat by se měla konzumace nezdravých tuků, grilovaného masa, alkoholu a cigaret.

Jak probíhá léčba rakoviny prostaty?

V případě nálezu: jak probíhá léčba, jaké jsou možnosti?

Ve srovnání s ostatními maligními nádory jsou růst a šíření karcinomu prostaty relativně pomalé. Existují ale i agresivní varianty a u těch je třeba postupovat radikálně. Zásadní pro volbu správné léčby je tedy stanovení rizikovosti konkrétního nálezu. Nízkorizikové karcinomy si dokonce můžeme dovolit nějakou dobu (běžně i několik let) sledovat a radikální léčbu nasadit až v případě, kdy nádor začne významně růst, popřípadě měnit svou agresivitu.

Základem léčby karcinomů prostaty s vyšším rizikem je chirurgické odstranění – takzvaná radikální prostatektomie. Nejmodernější způsob chirurgické léčby pak představuje operace s využitím robotického systému. Pro pacienty nevhodné k operaci třeba i z důvodu pokročilosti onemocnění nebo pro ty, kteří mají známky onemocnění po proběhlé chirurgické léčbě, je vhodné volit radioterapii. U výrazně pokročilých nálezů s podezřením na metastatické šíření pak můžeme pacientům nabídnout léčbu systémovou – hormonální či chemoterapii. V každém případě je nesmírně důležité všechny varianty probrat s pacientem, který by měl mít ve volbě typu léčby zásadní slovo.

Co protonová léčba? Podle některých studií má zvláště u prostaty velmi slibné výsledky.

Protonová léčba byla představena jako moderní varianta radiační léčby. Nicméně budu-li citovat aktuální doporučení Evropské urologické asociace, tak zatím neexistují jednoznačné důkazy o výhodách této metody ve srovnání s konvenční radioterapií. Dokud tedy nebudou k dispozici dlouhodobé výsledky o efektivitě a bezpečnosti protonové terapie, tak je tato metoda považována za experimentální.  

Zabýváte se novými metodami diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. Jaké jsou v těchto odvětvích pokroky?

Na naší urologické klinice v pražském Motole se dlouhodobě zabýváme výzkumem nových markerů, které by nám mohly dát spolehlivou informaci o přítomnosti, rozsahu a charakteru nádorových změn. Některé z těchto nových markerů se již používají v klinické praxi a významně zpřesňují celý diagnostický proces. Stran léčby stále zdokonalujeme operační techniku s využitím nejmodernějších systémů tak, aby byl chirurgický výkon pro pacienty bezpečný a nezatěžoval je rizikem pooperačních komplikací.

Velmi důležitá je komplexnost péče o pacienty včetně profesionálně vedené rehabilitace, která napomáhá časnému návratu k plnohodnotnému životu. Léčba pacientů s nádorovým onemocněním u nás podléhá rozhodnutí multidisciplinárního týmu odborníků. Pro každého pacienta tak můžeme navrhnout léčbu, která je ušita doslova na míru. Vysoká úroveň motolské onkologie dává pacientům s pokročilým onemocněním možnost dostat nejmodernější systémovou léčbu, dostupnou často pouze v klinických studiích.

Lékaři ve Fakultní nemocnici Olomouc testovali terapii, jejíž podstatou je aplikování speciálního radiofarmaka 177Lu-PSMA-617, což je vysoce inovativní protinádorová léčba. Zatím nebyla mimo klinickou studii dostupná. Vyhlížíte ji s nadějí?

Již v minulém roce bylo naše pracoviště (FN Motol, kde doc. Veselý také pracuje) vybráno jako další centrum v České republice, kde bude tato velice slibná léčba aplikována. Prokáže-li se očekávaná účinnost, bude se jednat opravdu o revoluční krok v léčbě metastatického karcinomu prostaty. Radiofarmakum, které má potenciál zničit nádorové buňky rozšířené po celém těle, bude k těmto ložiskům dopraveno díky molekulám, které se cíleně vážou na antigen PSMA, který se nachází na povrchu nádorově změněných buněk. Takto cílená léčba nám dává obrovskou naději na prodloužení života pacientů, jejichž vyhlídky zatím nejsou vzhledem k pokročilosti onemocnění příliš povzbudivé.

Autor: Pavlína Zítková

Foto:  UroKlinikum Praha / užito se souhlasem MUDr. Štěpána Veselého

reklama

reklamaMohlo by vás zajímat

Obrázek
Rozhovory -
30/05/2024

Cílené léky u některých typů leukemie v podstatě vytlačily transplantaci kostní dřeně a chemoterapii na vedlejší kolej, říká hematolog a vědec profesor Doubek

Ještě před 20 lety znamenala diagnóza leukemie častěji než dnes zdlouhavou léčbu s nejistým výsledkem. Pacient často musel podstoupit transplantaci kostní dřeně a chemoterapii. Dnes už větší část těchto nemocí drží na uzdě léky předepisované ambulantně v hematologické ambulanci. Z některých leukemií se dokonce pacienti vyléčí úplně. Co se změnilo? A na jakých dalších nových způsobech léčby se pracuje? Vypráví přední český lékař a vědec v oboru hematologické onkologie prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., z Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a FN Brno a Ústavu lékařské genetiky a genomiky LF MU a FN Brno.


reklama

reklama