Hlavička
Příběhy -
07/09/2022

První vyjmutí ledviny s asistencí robota. Kde ještě nachází robotické systémy uplatnění a v čem jsou přínosem pro pacienta?

Robotické systémy mají ve zdravotnictví už roky nezastupitelnou roli. Jedním takovým systémem je da Vinci, který využívají lékaři například v Nemocnici Mostiště nebo na několika klinikách Fakultní nemocnice Olomouc, kde dokonce proběhlo s pomocí tohoto robota první vyjmutí ledviny z těla žijícího dárce při příbuzenské transplantaci tohoto orgánu. Jednalo se o vůbec první operaci tohoto druhu v České republice, která ani v zahraničí není zcela obvyklá. V jakém oboru robotické operace nachází uplatnění nejvíce? A jak tento způsob operací chválí pacienti? Má i nějaké limity?

reklama

reklama

Mírnější bolesti, kratší doba hospitalizace a rekonvalescence. To jsou jen základní výhody robotických operací, které provádí s robotickým přístrojem nemocnice v Česku. Propracovaný technologický systém a přístroje umožňují lékaři přesnější operační výkony nebo lepší prostorovou vizuální orientaci.
V současné době dochází k vývoji samotného robotického systému, zvětšuje se možnost rozsahu ramen přístroje, na kterých jsou umístěny robotické nástroje, čím dál tím více přizpůsobené pro operace ve stísněnějších prostorech.

Rozvojem prochází také zobrazovací technika. 

„Dnes je k dispozici v 3D zobrazení a HD podobě, a tak se výrazně zlepšuje vizuální vjem, který chirurgovi umožňuje velmi detailní prostorovou orientaci v operačním poli,“ vysvětluje MUDr. Igor Šimoník, lékařský ředitel a chirurg Nemocnice Mostiště, patřící do skupiny VAMED MEDITERRA.

Nemocnice Mostiště se na robotické operace soustředí ve dvou základních oblastech. V prvé řadě se jedná o problematiku urologickou. Nejčastější robotickou operací v této oblasti je odstranění prostaty pro zhoubný nádor, dále úplné či částečné odstranění ledviny pro nádor a plastika močové pánvičky. 

reklama

Foto: Robotický systém da Vinci (zdroj: Nemocnice Mostiště)

Druhou oblastí je pak problematika týkající se břišní chirurgie, na kterou se doktor Šimoník specializuje nejvíce. Zde převládají robotické operace nádorů v oblasti konečníku. Využití robotické chirurgie v praxi je však daleko širší. Kromě výše zmíněných operací, které provádí tato nemocnice, se dnes robotika významně uplatňuje také v oblasti gynekologické, srdeční, cévní a hrudní chirurgie. Celkově provede Nemocnice Mostiště na 500 robotických operací za rok. 

První vyjmutí ledviny robotem

Ještě dál šla Urologická klinika FN Olomouc, kde lékaři v červnu letošního roku využili robotický systém da Vinci k vyjmutí ledviny.

Zdroj fotografie: FN Olomouc

„Ročně provedeme na naší klinice přes 350 operací pomocí robotického systému především pro rakovinu prostaty a ledvin. Operační techniku máme velmi dobře zvládnutou, proto jsme mohli přistoupit i k odběru ledviny od žijícího dárce. Operace pomocí robota je bezpečnější pro dárce a komfortnější pro operatéra než operace otevřená nebo laparoskopie, kterou jsme dosud používali,“ říká přednosta Urologické kliniky FN Olomouc MUDr. Igor Hartmann, Ph.D. 

„Při odběru nesmí být ohroženo zdraví dárce a musí být minimalizován rozsah možných běžných operačních komplikací, a to právě užití robotického systému umožňuje. Práce při transplantaci je týmová. Urologický tým ledvinu odebírá od dárce, další tým, tvořený cévním chirurgem a urologem, transplantuje orgán příjemci. Příjemce a dárce k odběru připravují a po operaci o ně pečují nefrologové. Naše dvanáctá příbuzenská transplantace ledviny provedená v Transplantačním centru Fakultní nemocnice Olomouc byla úspěšná,“ dodává Igor Hartmann.

Foto: Vyjmutí ledviny (zdroj: FN Olomouc)

Výhody robotického systému

V oblasti urologické operativy převažuje podle Igora Šimoníka z Nemocnice Mostiště jednoznačně využití robotického systému. 

„Až na občasné drobné urologické výkony, které jsou prováděny klasicky, provádíme 99 procent všech ostatních urologických výkonů pomocí robota. V případě břišní chirurgie zase převažuje operativa klasická, a především laparoskopická nad tou robotickou, která je na našem oddělení vyhrazena pouze pro operace nádorů v koncové části tlustého střeva,“ přibližuje využívání systému Šimoník.

Výhodami robotické operace jsou pro chirurgy větší rozsah pohybu chirurgických nástrojů, provádění daleko přesnějších a detailnějších operačních výkonů, jemná operační technika pro provádění i velmi složitých operací a výrazné vylepšení prostorové vizuální orientace chirurga ve smyslu možnosti vnímání hloubky obrazu díky využití 3D optiky.

Pro pacienty zase roboti minimalizují krevní ztráty, je menší bolestivost po operaci, zkrácená doba potřebná pro hospitalizaci, kratší rekonvalescence a dřívější návrat do běžného života a zaměstnání.

„Jako příklad lze uvést robotické odstranění prostaty u mužů, kdy při použití klasické otevřené operační techniky pacienti následně stráví v nemocnici často i 14 dní, s následnou poměrně dlouhou dobou rekonvalescence. V případě robotické operace dnes pacient při standardním pooperačním průběhu stráví v nemocnici v průměru 4 až 5 dní, a to při nesrovnatelně menší míře pooperační bolesti, kratší rekonvalescenci a s nepoměrně menším diskomfortem, než který se pojí s klasickou operací,“ popisuje MUDr. Šimoník.

Mají robotické systémy limity?

Použití robotického systému v chirurgii má dnes svoje jasné a prověřené indikace. I když některé zákroky je lepší stále dělat bez robotů.

„Jde především o operace, kam se chirurg svojí rukou, případně i klasickou laparoskopií obtížně dostává. Typicky se jedná o operace v oblasti malé pánve, kde nachází uplatnění v mnoha oborech – urologie, chirurgie, gynekologie nebo cévní chirurgie. Není to tedy úplně o tom, že by v určité fázi operace robot narazil na svoje limity a musel být nahrazen člověkem. Jde o správnou indikaci použití robotického systému ke konkrétnímu typu operace. V ostatních případech, kde použití robotického systému smysl nedává, je pak namístě, aby operaci provedl přímo lékař,“ uzavírá dr. Šimoník.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: FN Olomouc / se souhlasem FN Olomouc

reklama

reklama


reklama

reklama