Hlavička
Tempus -
23/01/2024

Lékařská pohotovostní služba pro děti se rozpadá. Pediatři napsali otevřený dopis ministru zdravotnictví

Pohotovostní služba pro děti a dorost se potýká s kritickým nedostatkem lékařů. Proto se lékaři rozhodli napsat otevřený dopis ministru zdravotnictví Vlastimilovi Válkovi. V čem vidí největší problém a jaké navrhují řešení? Přečtěte si celý dopis.

reklama

reklama

Adresát: 

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR – ministr zdravotnictví

Na vědomí: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA, předsedkyně Výboru 
pro zdravotnictví PSP ČR, MUDr. Roman Kraus, MBA, předseda Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR, Ing. Mgr. Venuše Škampová, ředitelka Odboru zdravotní péče MZ ČR, Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR, prof. MUDr. Jiří Bronský, PhD., předseda České pediatrické společnosti

reklama

 

Vážený pane ministře,

dovolujeme si obrátit se na Vás tímto otevřeným dopisem jako zástupci pracovišť, která zodpovídají za organizaci služeb Lékařské pohotovostní služby pro děti (LPS). 

Jsme velmi znepokojeni trendem posledních let, kdy služby postupně vykonává čím dál menší podíl praktických lékařů pro děti a dorost (PLDD). Často se stává, že mladí lékaři brzy poté, co složí atestaci a začnou pracovat jako PLDD, přestávají zcela vykonávat jakékoliv služby mimo běžnou pracovní dobu. Tento trend je podle našeho názoru dlouhodobě neudržitelný a snižuje kvalitu lékařské péče o děti v naší zemi. 

LPS, ať už je provozována jako samostatná ambulance, nebo případně jako součást urgentního příjmu nemocnice, je nutným předstupněm nemocniční péče, který oddělí většinu dětí, jejichž stav vyžaduje pouze rychlé ambulantní ošetření, od pacientů, které je třeba postoupit k další péči nemocničním pediatrickým pracovištím.

Je velmi důležité, aby tuto práci vykonával kvalifikovaný a zkušený pediatr. Jde o péči prvního kontaktu, a je proto logické, že tímto odborníkem musí být lékař z řad PLDD. Je to nutné i z praktického hlediska, protože naprostá většina lékařů, kteří v ČR disponují příslušnou atestací v oboru pediatrie, jsou právě praktičtí pediatři. Atestovaní lékaři v nemocnicích nastupují do ústavních pohotovostních služeb na svých lůžkových pracovištích. Vykonávají tak často nadměrný počet přesčasových hodin a nemohou k tomu navíc zajišťovat i LPS 
služby namísto absentujících kolegů PLDD.

Česká republika vynakládá každý rok nemalé peníze na podporu vzdělávání mladých pediatrů tak, aby tito lékaři mohli co nejdříve a v co největším počtu složit atestaci v oboru. Pokud mají být tyto prostředky dobře vynaloženy, je třeba zajistit, aby tito lékaři v případě, že se stanou PLDD, po dosažení plné kvalifikace podávali plný pracovní výkon, a to nejen v běžné pracovní době, ale i svou pomocí v zajištění péče v noci, o víkendech a svátcích. 

Skutečnost, že praktických pediatrů je nyní v systému nedostatek, s tímto naším požadavkem nijak nesouvisí. I tak je samozřejmě možné, aby ti PLDD, kteří v systému pracují, pomohli provozu LPS např. jednou službou za měsíc či dva. 

Obáváme se, že služby LPS pro děti nejsou v současné době v ČR uspokojivě zajištěny a při udržení výše popsaného trendu se situace bude dále zhoršovat.

Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste se zasadil o řešení tohoto problému a spolu s kraji a zdravotními pojišťovnami přijal řešení, které bude podmiňovat výkon praxe PLDD účastí v LPS službách. 

Jsme přesvědčeni, že pokud se praktičtí pediatři do služeb znovu zapojí celoplošně (tak, jak to bylo dříve běžné), počet služeb za rok, které bude muset každý z nich zajistit, bude velmi malý a nebude nijak narušovat chod jejich praxí. 

Především se tak ale podaří zajistit opět průběžné poskytování nutné akutní zdravotní péče všem dětem, které ji v akutních situacích potřebují.

Děkujeme za laskavé pochopení a řešení situace.

12. 11. 2023

Za autory dopisu: MUDr. Ivan Peychl, primář Pediatrického oddělení FN Bulovka

Dopis byl panu ministrovi odeslán 14. 11. 2023 a zůstal k dnešnímu dni (12. 1. 2024) bez odpovědi
 

Seznam dalších autorů:

MUDr. Dalibor Hudec, MBA primář Dětského oddělení Slezské nemocnice v Opavě

doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc., primář Dětského oddělení Klatovské nemocnice

MUDr. Dagmar Dítětová, primářka Dětského oddělení Nemocnice Boskovice

MUDr. Alice Mílová, primářka Dětského oddělení Nemocnice Náchod

MUDr. Antonín Lukeš, zástupce přednosty pro LP Dětské kliniky FN Hradec Králové

MUDr. Josef Gut, primář Dětského oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

MUDr. Renata Tyčová, Klinika dětí a dorostu FN Královské Vinohrady

MUDr. Matouš Záleský, primář Dětského oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě

MUDr. Renata Přibíková, primářka Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín

MUDr. Pavel Mokroš, primář Dětského oddělení Nemocnice Vyškov

MUDr. Štěpán Rucki, CSc., primář Dětského oddělení Nemocnice Třinec

MUDr. Marian Šenkeřík, primář Dětského oddělení Pardubické nemocnice

MUDr. Luděk Ryba, primář Dětského a novorozeneckého oddělení Orlickoústecké nemocnice

MUDr. Ludmila Pospíšilová, primářka Dětského a novorozeneckého oddělení Svitavské nemocnice

MUDr. Jaroslava Chrtková, primářka Dětského oddělení Oblastní nemocnice Mladá Boleslav

MUDr. David Neumann, PhD., primář Dětského oddělení Oblastní nemocnice Trutnov

MUDr. Lucie Procházková, primářka Dětského oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati

MUDr. Martin Kuchař, primář Dětského oddělení Krajské nemocnice Liberec

MUDr. Petra Kracíková, primářka Dětského oddělení Nemocnice 
Jičín

MUDr. Marie Váchová, primářka Dětského a dorostového oddělení 
s perinatologickým centrem Nemocnice Most

MUDr. Stanislav Houštěk, primář Dětského oddělení Nemocnice 
Pelhřimov

MUDr. Petr Koťátko, pověřený primář klinické části, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

MUDr. et Mgr. Miroslav Šeda, PhD., zástupce přednostky pro léčebnou péči a vedoucí lékař pro intenzivní medicínu a operační sály, Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Karel Chytrý, primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Písek

MUDr. Jakub Rytíř, primář Dětského oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec

MUDr. Martin Zimen, primář Dětského oddělení Nemocnice Jihlava

MUDr. Jaroslava Paduchová, primářka Dětského oddělení Rokycanské nemocnice

Ing. Pavla Fraňková, ředitelka Městské polikliniky Týn nad Vltavou

Mgr. Ing. Marta Krechlerová, předsedkyně představenstva Nemocnice Dačice

MUDr. Jaroslav Procházka, primář Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Teplice

MUDr. Jitka Dissou, MBA, primářka Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí, FN Motol

MUDr. Daniela Pousková, primářka Dětského oddělení Nemocnice u Sv. Jiří, Plzeň

MUDr. René Hrdlička, PhD., primář Dětského oddělení Oblastní nemocnice Kolín

MUDr. Michael Richter, primář Dětského oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov

MUDr. Lenka Šigutová, primářka Dětského oddělení Nemocnice AGEL Prostějov

MUDr. Kamila Kotyková, vedoucí lékařka Dětského oddělení Nemocnice Kyjov

MUDr. Petr Bloudíček, primář Dětského oddělení Nemocnice Znojmo

MUDr. Magdalena Chvílová Weberová, primářka Dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

MUDr. Mahulena Exnerová, primářka Dětského oddělení a DIOP Nemocnice Hořovice

doc. MUDr. Jan Pavlíček, PhD., MHA, přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava

MUDr. Pavel Marček, primář Dětského oddělení Oblastní nemocnice Příbram

MUDr. Jan Hřídel, primář Dětského oddělení Nemocnice České Budějovice

MUDr. Roman Černý, primář Dětského oddělení Nemocnice Břeclav

MUDr. Michaela Syrovátková, primářka Dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín

MUDr. Jaroslav Bouchal, primář Dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice AGEL Přerov

MUDr. Ondřej Klapec, MBA, LL.M., primář Pediatrického oddělení SZZ Krnov

MUDr. Andrea Lysáková, primářka Dětského oddělení Nemocnice Šumperk

MUDr. Jana Slováčková, zástupkyně primáře Dětského oddělení Vsetín

MUDr. Barbara Widenková, primářka Dětského oddělení Nemocnice Karviná –Ráj

MUDr. Lenka Rašková, primářka Dětského oddělení Nemocnice AGEL Jeseník

doc. MUDr. Eva Karásková, PhD., přednostka Dětské kliniky FN Olomouc

MUDr. Alena Holubová, primářka Dětského oddělení nemocnice Třebíč

MUDr. Irena Baroňová, primářka Dětského oddělení Uherskohradišťské nemocnice Na Bulovce

MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., přednosta Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí na Labem
 

reklama

reklama


reklama

reklama