Hlavička
Kauzy -
25/07/2023

HIV pozitivní pacienti, jejichž počet v ČR roste, by nemuseli informovat lékaře. Je to ale hazard se zdravím zdravotníků, varuje ČLK

Počet HIV nově pozitivních pacientů v Česku stále stoupá. A právě v této době někteří poslanci a aktivisté usilují o to, aby byla zrušena povinnost HIV pozitivních pacientů informovat lékaře. Česká lékařská komora (ČLK) s tímto návrhem na zrušení legislativních ustanovení, která chrání lékaře a zdravotníky, nesouhlasí. Kolik přibylo v roce 2022 HIV pozitivních pacientů? A jak se na tomto stavu podepsal příliv uprchlíků? Jak moc je ještě tato nemoc nebezpečná?

reklama

reklama

Zákon v současné době hovoří jasně. Podle ustanovení § 53 odst. 1 písmeno d) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví jsou fyzické osoby po nákaze vyvolané virem lidského imunodeficitu, …, pokud jim nebo jejich zákonným zástupcům byla tato skutečnost lékařem sdělena (dále jen "nosiči"), povinny … informovat lékaře před vyšetřovacím nebo léčebným výkonem a při přijetí do ústavní péče o svém nosičství; pokud má nosič poruchu vědomí, učiní tak ihned, jakmile mu to jeho zdravotní stav umožňuje.

Tato povinnost koresponduje s ustanovením § 50 odstavce 1 písmene a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, podle něhož má zdravotnický pracovník právo … získat od pacienta informace o tom, že pacient, kterému má poskytovat zdravotní služby, je nosičem infekční nemoci podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a o dalších závažných skutečnostech týkajících se pacientova zdravotního stavu.

Je ale možné, že se tento zákon změní. „Přestože jsou již nyní práva zdravotníků v porovnání s pacienty minimální, snaží se je někteří politici ještě více omezovat. V poslední době prosazují například nejrůznější aktivisté zrušení ustanovení zákona, které ukládá povinnost HIV pozitivním pacientům o této skutečnosti informovat lékaře. Celkem snadno se jim podařilo přesvědčit náměstka ministra zdravotnictví Bc. Pavlovice (Česká pirátská strana), který není lékař, ale přesto mu ministr Válek (TOP 09), který nemá žádného náměstka pro léčenou a preventivní péči, tuto agendu svěřil,“ varoval prezident ČLK Milan Kubek.

reklama

Podle infektologů jsou totiž řádně léčení HIV pozitivní pacienti mnohem méně nebezpeční jako zdroj infekce, než tomu bylo v minulosti. Od roku 2016 se totiž zahajuje léčba ihned při stanovení diagnózy a díky moderním antivirotikům dochází velmi rychle k poklesu virémie až k nulovým hodnotám. Také v České republice se léčba zahajuje ihned po stanovení diagnózy a řádně léčení pacienti by tak neměli být infekční.

HIV pozitivních v ČR přibývá

Úspěšná léčba ale ještě podle ČLK neslibuje to, že ji podstupuje svědomitě opravdu každý. Navíc v současné době bylo jen v roce 2022 zachyceno podle dat poskytnutých Státním zdravotním ústavem celkem 292 nových případů infekce HIV, což je dosud nejvyšší zjištěný počet za celou dobu sledování od roku 1985.

Zdroj: Státní zdravotním ústav

Z hlediska země původu bylo v loňském roce celkem 126 nově pozitivních HIV pacientů občany ČR a 166 případů rezidenty.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

„Není žádným tajemstvím, že příčinou velkého nárůstu je především příliv uprchlíků z Ukrajiny, kde je procento nakažených virem HIV několika násobně vyšší než u nás. Dalším znepokojivým trendem je nárůst nových HIV pozitivních pacientů, kteří nepatří do žádné ze známých rizikových skupin. O to nebezpečnější jsou tyto osoby jako přenašeči,“ upozornil Kubek.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Zachování informační povinnosti je podle prezidenta ČLK důležitou ochranou zdraví lékařů a zdravotníků. Zároveň samozřejmě platí že rizikové jsou také osoby, které o své HIV pozitivitě zatím neví. Proto je třeba vždy dodržovat pravidla bezpečnosti práce.

3000 poraněných zdravotníků ročně při práci

Zranění zdravotníků ostrým předmětem při výkonu práce přitom není ojedinělé. Ročně jsou hlášeny přibližně 3 000 takových poranění. „Česká lékařská komora v této souvislosti prosazuje právo lékaře nechat na HIV testovat pacienta, při jehož ošetřování k poranění došlo, i bez souhlasu daného pacienta. V současnosti v takových případech, pokud je podezření na HIV pozitivitu pacienta důvodné, nezbývá nic jiného než postexpoziční profylaxe, kterou však zdravotní pojišťovny nechtějí hradit,“ řekl Milan Kubek s tím, že v současnosti některými aktivisty a politiky navrhované zrušení informační povinnosti nikomu nepomůže.

„Lékaři jsou stejně vázáni lékařským tajemstvím a nesmí tedy pacienty poškozovat vyzrazením informací o jejich zdravotním stavu neoprávněným osobám. Jde o čirý populismus. Zrušení informační povinnosti však sníží míru ochrany zdraví a práv zdravotníků. A to je pro komoru nepřijatelné,“ dodal Kubek.

Součást antidiskriminačního práva

Tendence pro zrušení zákona o povinném informování lékařů ze strany HIV pozitivních pacientů plynou mimo jiné také ze společného jednání programu OSN pro boj proti AIDS (UNAIDS), které proběhlo v červenci v Ženevě. Podle UNAIDS je totiž možné vymýtit AIDS do roku 2030, pokud by země měly politickou vůli k investicím do prevence a léčby a k přijímání nediskriminačních zákonů.

Příkladem je i návrh Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2023–2027 z loňského roku, podle kterého by mělo být začleněno „právo být zapomenut“ do systému českého zdravotního antidiskriminačního práva. Česká lékařská komora se proti tomuto návrhu také postavila.

Přečtěte si, jaké jsou dnes možnosti léčby HIV a kde se nechat otestovat?

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama