Hlavička
Zprávy -
07/12/2022

Počet HIV pozitivních v ČR stále mírně stoupá, situace je ale stabilní. Jaké jsou dnes možnosti léčby a kde se nechat otestovat?

V prvních deseti měsících roku 2022 bylo celkem nově zaznamenáno 249 případů HIV pozitivity u občanů ČR a rezidentů. Mezi nimi je 201 mužů a 48 žen. Průměrný věk nově zjištěných případů byl 38,2 roku, s věkovým rozpětím od 18 do 70 let. Vývoj statistik HIV/AIDS tak zůstává podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v rámci Evropy stabilní. Situaci však letos výrazně ovlivňuje migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině.

reklama

reklama

Od začátku vojenského konfliktu do konce října 2022 přišlo do ČR podle údajů Ministerstva vnitra celkem 422125 uprchlíků. Za stejné období bylo evidováno 537 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny (166 mužů, 353 žen a 18 dětí do 15 let), přičemž přes 70 % z nich se přihlásilo do péče v období od března do června.

„Je důležité zdůraznit, že naprostá většina z těchto uprchlíků (cca 92 %) věděla o své HIV pozitivitě, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR požádala o zajištění kontinuity léčby HIV infekce. Antiretrovirová léčba hraje zásadní roli při zábraně šíření infekce, neboť infekčnost setrvale řádně léčených osob je minimální, tudíž přenos infekce je nepravděpodobný. Díky spolupráci kontaktních center pro lidi prchající před válkou na Ukrajině, která pomohla informovat příchozí o bezplatných možnostech testování a léčby a také díky osvětovým materiálům připraveným v mateřštině příchozích, se dařilo a daří situaci velice dobře zvládat a tím minimalizovat rizika přenosu infekce,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.  

Převažují muži

Mírně rostoucí trend zaznamenala největší tuzemská pojišťovna Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. V loňském roce evidovala 2093 klientů, kteří se léčili s infekcí HIV. Celkový počet klientů nakažených virem HIV meziročně stoupá, od roku 2017 jde o pětinový (21 %) nárůst. Vloni se s HIV léčilo nejvíce klientů za uplynulých 5 let, pojišťovna za jejich léčbu zaplatila 418 milionů korun. Rychleji roste počet HIV pozitivních mužů, ti vloni tvořili 83 % z celkového počtu nakažených. 

reklama

Zdroj: VZP ČR

Rostoucí celkový trend ale mohl ovlivnit právě příliv migrantů z Ukrajiny. „Od roku 2019 do roku 2021 průměrně v České republice přibylo 235 nových případů HIV. Kumulativně pak bylo za období 1. 10. 1985 do 31. 10. 2022 zaznamenáno celkem 4323 případů. Letos statistiky významně ovlivňuje migrace v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Proto jsme, z důvodu jasnějšího hodnocení vlivu migrace, data o HIV pozitivních uprchlících evidovali a analyzovali odděleně od běžně zpracovávaných dat občanů ČR a rezidentů, tedy cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku,“ vysvětluje RNDr. Vratislav Němeček, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. 

Nejvíce nových případů uvádí obvyklé bydliště v Praze (32,9 %) a dále s odstupem v Jihomoravském (10,8 %) a Středočeském (8,8 %) kraji. V Česku stále dominuje přenos infekce HIV sexuální cestou (83,1 % případů v deseti měsících roku 2022), přitom 130 (52,2 %) nových případů bylo zjištěno u mužů majících sex s muži a (z nich 3 byli také injekčními uživateli drog). K heterosexuálnímu přenosu infekce došlo u 30,9 % nových případů, a to u 43 mužů a 34 žen. Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR, na rozdíl od přenosu sexuálního, i nadále nízký, v roce 2021 byl zaznamenán u 8 osob (3,2 %). 

„Je velmi dobrou zprávou, že u pacientů, kteří jsou v péči HIV center, v posledních pěti letech významně narůstal podíl těch, kteří jsou léčeni, a loni už přesáhl 97 %. Stále ale trvá nepříznivá situace vysokého výskytu dalších sledovaných sexuálně přenosných infekcí u HIV pozitivních. V roce 2021 bylo u nich nově zjištěno 140 případů syfilis, 94 případů kapavky a 11 případů lymfogranuloma venereum. V naprosté většině se tyto další infekce vyskytly u mužů majících sex s muži,“ popisuje situaci MUDr. Hana Zákoucká, vedoucí oddělení sexuálně přenosných infekcí. 

Nemoc nevyléčitelná, ale dobře udržitelná

Virus HIV se přenáší jakoukoliv formou pohlavního styku, kdy nejrizikovější je styk anální. Sliznice střeva je totiž mnohem náchylnější na poškození, vznikají oděrky, prostřednictvím kterých se může vir dostat do těla. K přenosu může dojít také prostřednictvím jehel a holicích strojků nebo z matky na dítě, a to už v děloze, při porodu nebo také kojením. Pokud se žena neléčí, je riziko přenosu na dítě 20 %. Pokud správně užívá léky, riziko se snižuje na 1 %.

Často jsou také zaměňovány pojmy HIV a AIDS. HIV je virus, který napadá imunitní systém člověka a oslabuje ho. Pokročilým stádiem infekce HIV je poté AIDS. Jedná se o stav, kdy se imunita a organismus nemají sílu bránit závažným ani běžným infekcím. Pojí se také s většími předpoklady ke vzniku nádorů. HIV pozitivní je tedy ten, kdo se nakazil virem HIV. Neznamená to ale, že už trpí AIDS.

I když je infekce HIV nevyléčitelná, život HIV pozitivních lidí lze vhodnou medikací významně prodloužit a zkvalitnit. „Dnes pacient s touto infekcí nemusí žít kratší dobu než ti, kteří s virem nepřišli do styku. Základem je včasná diagnostika a nasazení vhodné léčby. Poté nemusí být pacient infekční ani pro své sexuální partnery,“ říká doktorka Kateřina Šédová (Vacková), zakladatelka neziskové organizace Loono.

Infekce HIV se léčí speciálními druhy antivirotik. Obvykle se užívají v kombinaci 3 druhů a celoživotně. Cílem je, aby se co nejvíce snížila takzvaná virová nálož, tedy množství viru v krvi. Jestliže klesne pod hladinu detekce, člověk virus nepřenáší na své okolí.

Díky medicínským pokrokům a současnému pohledu na tuto nemoc se HIV stalo v podstatě chronickým, zvládnutelným onemocněním, a to dokonce do takové míry, že stále větší počet párů žijících s virem HIV se rozhodne mít děti. 

„Právě pokrok ve znalostech a léčbě HIV stojí za tím, že páry, kde jeden nebo oba partneři jsou HIV pozitivní, mohou otěhotnět přirozeně, s minimálním rizikem přenosu mezi nimi nebo na plod,“ vysvětluje MUDr. Petr Uher, Ph.D. zakladatel a také vedoucí lékař pražské kliniky Ferticare (člen skupiny GeneraLife) a dodává:

„Aby to však bylo možné, virová zátěž musí být nezjistitelná po dobu nejméně šesti měsíců a vše musí probíhat pod přísným lékařským dohledem“.

Jak a kde pozitivitu zjistit?

Jestliže má člověk podezření, měl by si na testy zajít za 2 až 3 měsíce po rizikovém chování, například po nechráněném pohlavním styku. Do té doby by se měl chovat maximálně zodpovědně, používat kondom nebo dodržet sexuální abstinenci. Pravidelně by se měl nechat testovat každý člověk, který spadá do rizikové skupiny. Mezi ně patří lidé pracující v sexuálním průmyslu a jejich klienti, injekční uživatelé drog, muži mající sex s muži a transgender ženy.

Inkubační doba viru HIV je však velmi dlouhá, a to někdy až 10 měsíců. Příznaky jsou často nespecifické. Patří mezi ně horečka, zvětšené uzliny, bolest v krku, vyrážka nebo úbytek váhy. Až u 50 % nakažených probíhá ale infekce úplně bez příznaku. Je proto těžké vir HIV včas diagnostikovat.

„Doporučujeme zajít si na testy i před zahájením nového partnerského vztahu, nejlépe oba dva. Anonymně se můžete nechat otestovat například na checkpointech České společnosti AIDS pomoc, kterých je 10 po celé České republice,“ dodává Kateřina Šédová. HIV se testuje prostřednictvím rychlotestu, kdy je výsledek k dispozici již za 30 minut, nebo odebráním krve z žíly. V takovém případě si na výsledek žadatel počká několik dní. K dispozici je také domácí testování, které se následně zasílá do laboratoře.

„Důležité je, že na HIV může být testován každý, anonymně a zdarma. Zdarma může být také každý testován na žloutenky B, C a eventuálně i na syfilis. Pro osoby s pozitivním výsledkem testování na HIV se otevírá cesta k okamžité léčbě v některém z osmi HIV center, což je velice podstatné. Dostane se jim plné podpory a odborné léčby tak, aby byla v co největší míře zachována kvalita života daného člověka,“ uvádí ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

„Přehled všech míst s aktuální dobou testování je k dispozici na webu http://www.tadyted.com. Testování je samozřejmě dostupné všem, bez ohledu na národnost, pohlaví a věk. Pro cizince jsou na webu http://www.tadyted.com připraveny základní informace o HIV a pohlavně přenosných infekcích v deseti jazykových mutacích. Neváhejte a přijďte,“ vyzývá odbornice SZÚ a manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR MUDr. Anna Kubátová.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama