Hlavička
Zprávy -
28/11/2022

Většina mediků chce zůstat po studiu v Česku. Uvítali by ale více praxe nad rámec studia

Čtyři pětiny budoucích mediků i zdravotních sester plánují po ukončení svého studia zůstat pracovat v České republice. Zamíří především do fakultních nemocnic. V zahraničí chce pracovat zhruba 18 procent mediků a 11 procent zdravotních sester.

reklama

reklama

Hlavním důvodem pro vycestování za prací mimo Českou republiku zůstávají lepší platové podmínky v zahraničí. Vyplývá to z průzkumu mezi studenty lékařských fakult „Barometr mezi mediky 2021“ a mezi studenty středních, vyšších a vysokých škol vzdělávajících ve zdravotnických oborech „Barometr mezi sestrami 2020“ v České republice.

„Výsledky dalšího ročníku průzkumu mezi mediky přinášejí jednoznačně pozitivní prognózu do budoucna, kdy chce převážná většina studentů po skončení studia pracovat v České republice. Tato skutečnost je velice podstatná pro budování stále kvalitnějšího a dostupnějšího zdravotnického systému pro všechny občany,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s tím, že se ukazuje, že ani lepší platové a životní podmínky či zkušenosti ze zahraničí – které jsou dlouhodobě hlavními důvody studentů pro odchod, aby vykonávali svou lékařskou profesi v zahraničí – již nejsou tak nedosažitelné ani v tuzemsku, což také láká více studentů k práci ve své domovině.

Studenti chtějí nejčastěji vykonávat svou profesi v nemocnicích. V České republice míří studenti do nemocnic fakultních (48 %) i krajských/městských (47 %). V rámci volby oboru pro budoucí výkon lékařské profese v tuzemsku jsou nejžádanějšími všeobecné praktické lékařství, dětské lékařství a vnitřní lékařství.

reklama

Grafika: Volba typu zařízení při práci v českém zdravotnictví (zdroj: HealthCare Institute)

„Výsledky z osmi lékařských fakult z České republiky s počtem 1035 studentů a čtyř fakult ze Slovenska s počtem 754 studentů již mají vypovídací hodnotu. Je velmi pozitivní, že až 88 procent Čechů má zájem po ukončení studia zůstat v republice. Bohužel pro kraje preferují výkon praxe v univerzitních/fakultních nemocnicích, a to z důvodu širokého spektra pacientů, výkonů a možností, včetně odbornosti pracoviště. Zde si ze své pozice dovolím sdělit, že mnohé krajské nemocnice jsou velmi moderní a příjemné, a to nejenom díky špičkovému prostředí a vybavení, ale i vstřícnému kolektivu,“ vysvětlila vedoucí odboru zdravotnictví na Krajském úřadě Vysočina Ing. Soňa Měrtlová.

Vedle krajských nemocnic mohou přijít zkrátka i nemocnice soukromé, kam moc studentů po studiu směřovat neplánuje.

„To, že až 95 procent studentů chce po promoci pracovat ve veřejnoprávní nemocnici a pouze 2 až 3 procenta v nemocnicích soukromých, považuji za alarmující. Absolutně to nereflektuje poměr lůžek mezi veřejným a soukromým sektorem a může to do budoucna představovat velký problém v nerovnoměrné distribuci odborné pracovní síly. Jako soukromý poskytovatel si z toho bereme ponaučení, že je potřeba více spolupracovat na pregraduální výuce a zejména poskytnout více prostoru pro praxe studentů. Koneckonců vysoké procento respondentů volá po navýšení praktické výuky, se kterou právě soukromé nemocnice mohou pomoci,“ řekl ředitel rozvoje a inovací AKESO holding a.s. MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA.

Studentům chybí praxe nad rámec studia

Právě zmíněnou aktivní podporu výkonu praxe nad rámec studia ze strany fakulty považují studenti za nedostatečnou (51 %). V tomto ohledu by v průměru 89 procent studentů uvítalo také zavedení tematických seminářů, kde by se dozvěděli informace pro svou budoucí praxi.

Když už se studenti rozhodnou po studiu vyjet do zahraničí, jsou nejžádanějšími obory anesteziologie a intenzivní medicína, vnitřní lékařství a chirurgie. Nejčastější lokalitou pro práci v zahraničí je u mediků i zdravotních sester Německo. Medici mají obecně větší zájem o práci v Evropě.

Grafika: Nejčastější lokality studentů pro práci v zahraničí (zdroj: HealthCare Institute)

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama