Hlavička
Kauzy -
22/05/2023

Tchajwanský požadavek na členství ve Světové zdravotnické organizaci (WHO) je nutné brát vážně

Tchaj-wan je od roku 2017 z politických důvodů vyloučen ze Světového zdravotnického shromáždění, což mu brání i v přijímání pomoci od Světové zdravotnické organizace (WHO). V cestě mu stojí mnoho překážek, přesto již koncem května se koná další zasedání WHO v Ženevě, kde by mohlo dojít ke zlomu. Proč by mezinárodní společenství mělo podpořit jeho snahu snahu o vstup do Světové zdravotnické organizace? Argumentů existuje hned několik.

reklama

reklama

Tchaj-wan je skvělým příkladem toho, jak mohou účinná opatření, rychlé reakce a vyspělé technologie pomoci v boji proti pandemii COVID-19. Tchaj-wan patří mezi členské státy OECD k zemím s nejnižší úmrtností v souvislosti s pandemií COVID-19. Kromě toho je na čtvrtém místě v proočkovanosti alespoň jednou dávkou vakcíny proti COVID-19 a na třetím místě v počtu podaných posilujících dávek. Tato čísla svědčí o tom, že Tchaj-wan disponuje kvalitně proškoleným zdravotnickým personálem, inovativními přístupy a meziodvětvovým systémem prevence a zvládání pandemie. Tchaj-wanu se podařilo udržet nízký počet případů infikovaných, což vyústilo v nižší počet úmrtí. Mezinárodní společenství jej za úspěšné zvládnutí pandemie chválí.

Tchaj-wan rovněž prokázal své odhodlání sdílet odborné znalosti a úspěšné reakční metody na pandemii s ostatními zeměmi prostřednictvím dvoustranných a mnohostranných platforem. Země vydala 13 vývozních licencí pro svůj bylinný přípravek NRICM101, aby pomohla zemím v regionu v boji proti pandemii. Tchaj-wan rovněž využil možností umělé inteligence, tzv. velkých dat a dohledových sítí k lepší koordinaci preventivních opatření v reakci na šíření pandemie.

Tchaj-wan intenzivně pracuje na aplikaci systému všeobecného zdravotního pojištění a v posledních desetiletích v této oblasti dosáhl významného pokroku. Systém národního zdravotního pojištění (NHI) je vzorovým příkladem všeobecného zdravotního pojištění, které nabízí finanční ochranu a přístup k široké škále základních služeb. Aktivně také podporuje digitální zdravotnictví a inovace pomocí modernizace zdravotnického systému, zaváděním nových modelů lékařské péče a využíváním telefonických konzultací pro pacienty žijící v odlehlých oblastech a na vzdálených ostrovech.

reklama

Foto: Prezidentka Tchaj-wanu Cchaj Jing-wen na plenárním zasedání v Tchaj-peji v roce 2016 (zdroj: Milan Kubek)

Tchaj-wan se však neustále potýká s překážkami, které mu brání v účasti ve Světové zdravotnické organizaci (WHO). Navzdory výše zmíněným přispěním k lepšímu globálnímu zdraví je Tchaj-wan od roku 2017 z politických důvodů vyloučen ze Světového zdravotnického shromáždění (WHA). Toto vyloučení brání Tchaj-wanu v přijímání pomoci od Světové zdravotnické organizace a v přispívání k celosvětovému úsilí v oblasti veřejného zdraví. Tchaj-wan by měl být přizván ke všem zasedáním, mechanismům a činnostem Světové zdravotnické organizace. Měl by být součástí i zpravodajského střediska WHO pro pandemie a epidemie včetně globálního systému sledování chřipky a její prevence tak, aby se zlepšila připravenost reagovat na případné pandemie. Tchaj-wan je ochoten se Světovou zdravotnickou organizací sdílet svůj model reakce na pandemie tak, aby bylo možné posílit společnou globální zdravotnickou architekturu.

Foto: Tchaj-pej (zdroj: Milan Kubek)

Je načase, aby mezinárodní společenství uznalo přínos Tchaj-wanu a podpořilo jeho snahu o vstup do Světové zdravotnické organizace. Tchaj-wan prokázal, že má světu co nabídnout, a jeho vyloučení z této mezinárodní organizace je pro všechny medvědí službou. Věříme, že se mezinárodní společenství postaví za Tchaj-wan a podpoří jeho aktivní zapojení do Světové zdravotnické organizace.

Světová lékařská asociace (WMA) vysoce oceňuje kvalitu Tchaj-wanského zdravotnictví. Ostatně například v říjnu 2016 se plenární zasedání této největší světové lékařské organizace konalo právě v hlavním městě Tchaj-pej. Podporu úsilí Tchaj-wanu o členství nebo alespoň o získání statusu pozorovatele při WHO vyjádřili představitelé světového lékařské společenství i na svém dosud posledním jednání v dubnu letošního roku v Nairobi. Tchaj-wanští odborníci mohou svými znalostmi a zkušenosti práci WHO výrazně obohatit. Ze všech těchto důvodů jejich snahu Česká lékařská komora podporuje a doufáme, že již na svém nejbližším zasedání, které se uskuteční koncem května v Ženevě, WHO svůj odmítavý postoj změní.

Autor: MUDr. Milan Kubek – prezident ČLK

Foto: Česká lékařská komora / užito se souhlasem MUDr. Milana Kubka

reklama

reklama


reklama

reklama