Hlavička
Kauzy -
03/11/2019

Šarlatánská lékařka Aktipu odešla z komory lékařů. Nestihli ji ani vyloučit

Proslula jako lékařka a majitelka centra Aktip, kde pacientům tvrdí, že lze „vykadit rakovinu“ nebo ji „léčit milencem“. MUDr. Jarmile Klímové sice zůstal lékařský titul, ale sama vystoupila z lékařské komory, takže už nesmí léčit. Stalo se tak krátce před jednáním komory o této kauze.

reklama

reklama

V institutu Aktip léčili pacienty s nejzávažnějšími chorobami. Léčba to ale byla dost svérázná, pokud lze vůbec hovořit o léčbě. Do centra přitom přicházeli lidé s těmi nejtěžšími diagnózami včetně rakoviny. Dostávali doporučení, nad kterými zůstává rozum stát a rozhodně se rozcházejí s vědeckým poznáním i moderní léčbou.

Odhalil to dokument České televize Infiltrace: Obchod se zdravím, kde šokující tvrzení o „vykadění rakoviny“, léčbě milencem nebo proměně DNA zazněla na nahrávce ze skryté kamery. Novinářka se vydávala za zoufalou pacientku a zdokumentovala poměry v Aktipu. Za léčbu přitom platila vysoké sumy peněz.


reklama

Lékařka vystoupila z komory krátce před projednáním své kauzy

Existence institutu Aktip je už minulostí. Zrovna tak teď zřejmě skončila lékařská kariéra jeho zakladatelky, spolumajitelky, vedoucí a lékařky Jarmily Klímové. Sama vystoupila z České lékařské komory krátce předtím, než měla její případ v disciplinárním řízení projednat čestná rada komory.

Oznámil to prezident komory Milan Kubek a vysvětlil, co to pro lékařku znamená: „Krátce před jednáním čestné rady komory, na kterém měl být návrh řešen, oznámila paní MUDr. Jarmila Klímová, že vystupuje z České lékařské komory. Disciplinární řízení se proto nekonalo. Podle disciplinárního řádu platí, že pokud by lékařka znovu vstoupila do komory, disciplinární řízení by znovu pokračovalo. Za situace, kdy vystoupila z komory, nesmí vykonávat lékařské povolání.“


Nekonala lege artis

Není sice jisté, jestli by komora lékařku ze svých řad vyloučila, ale je to velmi pravděpodobná možnost. Návrh na disciplinární řízení s Klímovou ostatně vzešel přímo od revizní komise komory, která se případem začala po zveřejnění reportáže zabývat. Jak prezident Kubek řekl, důvodem bylo „nelegální poskytování zdravotních služeb, které podle odborného posouzení bylo nutno hodnotit jako non lege artis“.

Tento pojem – lege artis – laicky řečeno znamená „podle lékařských pravidel“. V českém právu má nejednoznačný význam, ale mezi lékaři patří mezi základní pravidlo. Obsahuje ho i etický kodex České lékařské komory. Ten stanovuje, že lékař volí a provádí ty preventivní, diagnostické a léčebné úkony, které odpovídají současnému stavu lékařské vědy.

Metody používané v institutu Aktip byly etickému kodexu lékařů očividně vzdálené. Rezignace lékařky Klímové na členství (respektive její vyloučení), kterou nepochybně vyvolalo disciplinární řízení komory, je jediný nástroj, jakým může „cech“ lékařů zabránit takovým praktikám svých členů. Lékařka dál zůstává lékařkou, ale nesmí vykonávat žádnou lékařskou praxi. Kdyby se jednou chtěla do řad aktivních lékařů vrátit, komora s ní znovu bude její nelegální a kontroverzní podnikání řešit.


Kubek: Léčitelé se pohybují v šedé zóně. Potřebujeme zákon

Na to, že na podobné šarlatány lékařská komora „nemá bič“, upozornil prezident Kubek už krátce po zveřejnění reportáže. Podle něj se podobná zařízení pohybují v šedé zóně. „V České republice chybí zákon o léčitelích, který by reguloval tento způsob podnikání. Pokud tvrdí, že poskytují jen konzultace, a vyhnou se tak registraci jako zdravotnické zařízení, dostanou se do oblasti podnikání, které prakticky nepodléhá regulacím. Pokud tedy platí daně, nikdo na ně nemůže,“ prohlásil tehdy.

Podobně se léčitelé vyhýbají i zákonům o lécích a dosahu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). „V reportáži se neobjevila žádná zmínka o léčivých přípravcích. U produktů, které se v reportáži objevily, nebyl deklarován léčebný účinek, a proto ani s ohledem na určený účel použití nemá SÚKL v dané věci žádné pravomoci,“ vysvětlila mluvčí ústavu Hana Šindelářová pro Český rozhlas.


Ministerstvo zákon stáhlo. Léčitelé budou jen živnostníci

Podle šéfa komory lékařů by pomohl nový zákon o léčitelích, na který lékaři už dlouho tlačí. Ministerstvo zdravotnictví sice sestavilo jeho návrh, ale jak upozornily zprávy Seznam.cz, návrh nakonec stáhlo.

Už by tedy neměl vzniknout Národní registr léčitelů, kteří by následně byli vázáni pravidly a povinnostmi ke svým klientům. Teď Ministerstvo zdravotnictví připravuje namísto zákona pouhou novelu, kterou chce vládě předložit začátkem příštího roku. Podle ní léčitelé budou muset mít jen volnou živnost registrovanou v živnostenském rejstříku. 

To je přitom dalece vzdáleno původnímu návrhu samostatného zákona o léčitelích, který měl zavést i jejich zmiňovaný registr. Ti, co by své služby poskytovali načerno, mohli podle zákona dostat zákaz činnosti až na deset let nebo pokutu do sta tisíc korun.

Zákon by léčitelům navíc přikazoval vést dokumentaci či mít transparentní ceník služeb. Nově by také odpovídali za škody na zdraví svých klientů. A především by zákon definoval, co pod léčitelství spadá – od tradiční čínské medicíny přes akupunkturu, jógu, reiki, šiatsu, bylinné kúry až po například homeopatii.


David Garkisch

Ilustrační foto: David Garkisch


reklama

reklama

reklama

reklama