Hlavička
Rady a tipy -
16/10/2023

Problémy s pozorností, impulsivita, zvládání stresových situací. I s tím pomáhají moderní technologie. Jaké?

Mozek, tajemná a komplexní struktura, která stojí za našimi myšlenkami, emocemi a chováním. Od starověkých filozofů až po současné vědce fascinuje lidskou společnost otázka, jak mozek pracuje. Věda a technologie se rychle vyvíjí a přináší neustále inovace v oblasti vzdělání a rozvoje kognitivních dovedností. Jednou takovou novou metodou je třeba Biofeedback, který pomáhá lidem s různými výzvami, jako jsou problémy s pozorností, impulsivita nebo emocionální reakce na stresové situace a bude představen i na workshopu v rámci konference LIFMAT. Jak funguje?

reklama

reklama

Představte si chlapce, který je velmi nadaný v matematice a logických úlohách, ale měl problémy s udržením pozornosti během vyučovacích hodin. Trpěl ADHD. Byl impulzivní a nemohl sedět na místě. To mělo také negativní vliv na jeho vztahy se spolužáky. Nakonec zkusil terapii pomocí biofeedbacku a jeho schopnost udržet pozornost se výrazně zlepšila.

„Začal se lépe soustředit, byl klidnější a schopen delší dobu sedět. Tím pádem se mu také podařilo vytvářet lepší vztahy se spolužáky. Navíc se zlepšil i jeho spánek, což mělo pozitivní dopad na jeho celkovou pohodu,“ popisuje příklad z praxe Mgr. Alice Pospíšilové z BystryMozek.cz.

Dalším příkladem je golfista, který měl problém s prvním odpalem na každém turnaji. Jeho nervozita ho přivedla k tomu, že zkazil první ránu a potřeboval několik jamek, než se zklidnil a začal hrát na své profesionální úrovni.

reklama

„Tento cyklus se opakoval po celou sezónu. Po tréninku pomocí biofeedbacku se golfistovi podařilo pozitivně ovládat své emocionálně náročné situace. To vedlo k tomu, že se začal lépe vyrovnávat se stresovými momenty na začátku hry, což mělo za následek efektivnější výkon a konec špatných ran během dalších jamek,“ uvádí Alice Pospíšilová.

Biofeedback je podle Pospíšilové způsob, jak se učit pomocí moderních technologií. „Pomocí něj klient dostává zpětnou vazbu o svém těle a myslí. To znamená, že může používat tyto metody pro zlepšení svého sebeuvědomění, myšlení a relaxace a vidět, jak reaguje jeho tělo na tyto metody na obrazovce nebo skrz zvuk. Cílem je zlepšit různé kognitivní funkce, jako je pozornost, paměť, orientace v prostoru, plánování a řešení problémů. Tím se také může zlepšit emocionální zdraví a kvalita spánku,“ dodává Pospíšilová.

Od dětí, sportovce a manažery až po seniory

Tréninkové přístupy k učení s využitím moderních technologií biofeedbacku se často využívají ještě ve spojení s tzv. dynamickým kognitivním hodnocením LPAD (Learning Potential Assessment Device) a mapováním mozku pomocí QEEG (Quantitative Electroencephalography). Tato kombinace umožňuje personalizovaný přístup k výuce a tréninku mozku.

LPAD vychází z teorie dynamického hodnocení inteligence, která zdůrazňuje schopnost učení se a adaptace jako klíčové faktory inteligence. Namísto tradičního statického testu IQ měří LPAD schopnost učení se nových dovedností a řešení nových úkolů. Umožňuje tak identifikovat nejen aktuální úroveň kognitivních schopností, ale také potenciál pro další rozvoj a učení.

„To má zásadní důsledky pro vzdělávací systémy, protože umožňuje personalizovaný přístup k výuce, který se zaměřuje na individuální potřeby a schopnosti každého studenta,“ vysvětluje Pospíšilová.

Mapování mozku pomocí QEEG je zase technika, která umožňuje sledovat elektrickou aktivitu mozku v reálném čase. QEEG měří různé frekvence mozkových vln a umožňuje vytvořit mapu aktivity mozku s vysokým rozlišením. Tato technologie poskytuje podrobný pohled na to, jak různé části mozku spolupracují při provádění různých úkolů.

„Metody jsou využitelné pro děti, dospívající, pracující v produktivním věku, manažery, sportovce, seniory,“ říká Alice Pospíšilová, která tyto metody představí i na 3. ročníku konference LIFMAT – moderní technologie v medicíně a řízení životního stylu konající se od 24. do 25. října 2023 v pražském CUBEX Centru.

Našezdravotnictví.cz je mediálním partnerem této odborné konference a je akreditovaná Českou lékařskou komorou (ČLK) 12 body do celoživotního vzdělávání. Pro odborníky je připravený i vědecký Speed Dating, kde má každý účastník na představení svého projektu či nabídky pouhé 2 minuty pozornosti. V rámci Hackathonu se zase bude téměř 60 účastníků snažit najít ty nejlepší medicínské inovace s využitím umělé inteligence.

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama