Hlavička
Kauzy -
29/11/2023

Nemocnice jsou personálně zdevastovány a ministerstvu zdravotnictví je to jedno, řekl Kubek. V jakých nemocnicích a jak bude omezen provoz?

Nemocnice po celé České republice budou více či méně omezovat především plánovou zdravotní péči, ale vzhledem k velkému nedostatku lékařů třeba na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, se omezení dotknou i operací. V menších nemocnicích se budou zavírat i celá oddělení, informovali o tom na středeční tiskové konferenci Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) zástupci nemocničních lékařů. Jaká budou konkrétní omezení v jednotlivých nemocnicích?

reklama

reklama

Sekce mladých lékařů ČLK již v říjnu upozorňovala, že tato situace nastane, pokud nezačne ministerstvo zdravotnictví jednat. Zároveň si podle slov jejího předsedy Jana Přády přáli, aby taková situace nenastala. Jak to tak ale vypadá, prosinec bude v nemocnicích ve velmi omezeném provozu a stačilo k tomu málo – ne výpovědi z úvazků, ne výpovědi ze služeb, ale výpovědi z dobrovolných přesčasů.

„Rozhodně nechceme nechat pacienty ve štychu, a proto jsme také svolali další schůzky včetně té čtvrteční s premiérem Petrem Fialou. Pevně doufám, že tato situace bude pro hodně pacientů diskomfortní, ale ne nebezpečná,“ dodal Přáda s tím, že kdyby chtěli lékaři z nemocnic odejít, už by to udělali dávno. Oni v nich ale chtějí pracovat a proto pokračují v jednání dále, aby mohli v nemocnicích fungovat za nějakých lidských podmínek.

Na otázku, jestli nehrozí ohrožení života pacientů nebo nedostatek lékařů v případě hromadné nehody Přáda odpověděl, že nemocnice již mají zkušenost z epidemie covidu-19 a umí tak zajistit péči v době omezeného počtu personálu. V případě hromadné nehody jsou i nyní nemocnice schopné aktivovat traumaplán a povolat lékaře do nemocnice kdykoli, ať už jsou doma nebo na dovolené.

reklama

Jak navíc upozornil prezident ČLK Milan Kubek, lékař zodpovídá za to, aby pracoval správně, aby léčil pacienta tak, jak má a choval se k němu eticky. Za organizaci zdravotnictví, financování zdravotnictví a dostupnost zdravotní péče ale lékař nezodpovídá. To je podle něj zodpovědnost ministerstva zdravotnictví.

„Stát zodpovídá za dostupnost zdravotní péče prostřednictvím zdravotních pojišťoven. Není to zodpovědnost jednotlivých lékařů. Všichni jsme povinni dodržovat zákony a my nemůžeme donekonečna tolerovat stav, kdy systém dostupnosti zdravotní péče 24/7 stojí na porušování zákona. Nejen zákoníku práce. 

Nezmínili jsme například vyhlášku o minimálním personálním vybavení, protože nemocnice jsou personálně zdevastovány a ministerstvu zdravotnictví je to jedno, krajům je to jedno a jediná nezávislá kontrola, která tady může být i ze strany ČLK, tak je ji znemožněno takové kontroly provádět. Nebavme se o tom, co bude v prosinci, ale bavme se o tom, jak společně zajistíme péči v následujících letech. Jak učiníme medicínu a práci ve zdravotnictví tak atraktivní, abychom měli dostatek lékařů a zdravotních sester do budoucna,“ upozornil Kubek.

Co bude od ledna?

Často padá také otázka, jestli se vše vyřeší, až prosinec skončí a k dohodě zároveň nedojde. Podle Přády je ale falešné si myslet, že Silvestrem se situace vyřeší a od 1. ledna bude systém fungovat dál jako doposud.

„Jednou z hlavních myšlenek této akce je, že potřebujeme, aby se systém změnil a nakládalo se efektivně s přesčasovou politikou. A s překlenutím do nového roku se nic nestane. Stejně tak se nic nestane, když nám bude umožněno opět sloužit 416 hodin přesčasů za rok, protože jsou zaprvé dobrovolné a za druhé nejsou definované kalendářním rokem, ale 52 týdny po sobě jdoucími, což u některých lidí s obrovským množství přesčasů by znamenalo už teď, že jim to vyprší až ke konci příštího roku,“ vysvětlil Přáda s tím, že ani stále omílaných 150 hodin navíc, které by pokryly situaci pro další dva až tři měsíce nic nevyřeší, protože přesčasy nemohou být plánované. Zlom směrem k dohodě může podle něj nastat změnou legislativy a systému odměňování.

Jaké bude omezení péče v jednotlivých nemocnicích?

Většina nemocnic každopádně čeká v prosinci omezený režim. „Někteří lékaři stahují své výpovědi z přesčasů, i když ne většinou na základě lépe dohodnutých podmínek, ale na základě brutálních nátlaků, kdy jsou lékařům rušeny dovolené, vzdělávací stáže, jsou jim vypisovány služby začínající ve čtyři hodiny odpoledne a končící ve čtyři ráno. Vzhledem k tomu, že někteří lékaři potřebují mít i jiný život mimo nemocnici, třeba vyzvednout děti ze školky nebo si s rodinou dát večeři, tak jsou nuceni ke stažení těchto výpovědí. Nicméně ten počet výpovědí je v tento moment stabilní, protože zase jiní ještě stále výpovědi podávají,“ upřesnil Přáda.

Ve velkých nemocnicích bude uzavřená část lůžek, ambulantní poradny a delší čekací doby očekávají na akutních příjmových ambulancích. Sníží se také kapacity operačních sálů. V některých regionálních nemocnicích budou uzavřená celá oddělení, například ve Svitavách urologie, ORL a chirurgie. V různé míře bude omezená plánovaná péče kromě onkologických operací, někde i o více než 80 procent. 

Další omezení a zavírání dalších oddělení podle Tomáše Matějka z Fakultní nemocnice Hradec Králové hrozí, pokud jeden z lékařů vypadne, onemocní nebo mu onemocní děti. I proto, aby byla péče zajištěna, tak se neustále bude částečně zákon porušovat. 

„Kdybychom ho dodržovali a sloužili jenom 12 hodin, tak se bojím, že bychom nebyli schopni zajistit akutní péči," řekl chirurg Jan Vorel z nemocnice v Českém Krumlově.

I proto musí lékaři místo dosavadní praxe, kdy při 24hodinové službě lékaři kombinují běžnou směnu a přesčas, některé nemocnice zavádějí směnný provoz. „Všichni jsme souhlasili se směnností, jenom tak jsme mohli ten provoz poskládat," doplnila lékařka Hana Donovalová z Nemocnice Příbram. Podle mluvčí sekce lékařky Moniky Hilšerové ale například ve Fakultní nemocnici Bulovka lékaři směnný provoz odmítli a do teď je tamní fungování nemocnice od prosince velmi nejasné a mění se ze dne na den.

Podívejte se na celý záznam tiskové konference:

Níže naleznete podrobný rozpis, která oddělení budou v jednotlivých nemocnicích omezena (zdroj tabulek a obrázků: Sekce mladých lékařů ČLK a zástupci nemocnic):

Omezení ve Fakultní nemocnici Motol:

Pediatrie

 • Omezení plánovaných endoskopických výkonů na polovinu (všechny jsou v celkové anestezii a zejména dětská gastroenterologie má běžně plný program od pondělí do pátku) 
 • Pokračuje se v nezákonném režimu 8 hod běžný pracovní den + 24 hod služby
  uzavření jednoho oddělení s 15 lůžky 
 • Jako jediná v Praze otevřená – nezajistí Krč, Bulovka, VFN (ta od 15.12. zavírá)
 • Při zaplnění kliniky akutními pacienty z LSPP a urgentního příjmu, nevyhnutelně budou muset být omezeny plánované hospitalizace k vyšetření (k tomuto nejsou žádné instrukce)
 • Vše poslepováno na knop na papíře..

Dětská psychiatrie

 • sice okrajový obor, ale reálně se starají o většinu dětských  psych. pacientů Praha + Střední Čechy a občas i jiné kraje, což není málo, a naši pacienti vcelku dost zahlcují i dětský urgent, pohotovost a pediatrii + ve službě děláme i psych. konzilia u dospělých pacientů (urgent + zbytek nemocnice) 
 • režim rozdělený tak, že ti, co nepodali výpověď z přesčasů mají 8h + 24h a ostatní mají takový velmi hybridní režim ve smyslu směnného provozu - kombinace 8,5h a 12h směn denních i nočních
 • ve službách přes většinu nocí budeme v 1 (posledních několik měsíců jsme sloužili ve dvou celou službu)

ARO

 • první dva týdny obecně mínus 20 %. Na dospělém to dělá z cca 30 na 24, na dětech z 16 na 12. Není úplně jednoduché říct čísla za kliniky. 
 • 3.chir ze 4 na 3., 1.orto ze 3 na 2, 2.orto ze 2 až 3 na 2. Děti tam jde KDCH ze 2 na 1, ORL taktéž, zubní přijde o ambulanci, a dětské kardio a zubní sál na střídačku přijdou v součtu o jeden.
 • Druhá půlka prosince POUZE AKUTNÍ. Každá klinika jeden stůl.Omezení v nemocnici Uherské Hradiště:

U chirurgických oddělení je snaha redukovat elektivní operativu v první polovině prosince co nejméně a druhou nějak přetrpět.

Gynekologické oddělení

 • Zrušení elektivní operativy

Ortopedické oddělení

 • Redukce elektivní operativy

Chirurgické + traumatologické oddělení

 • Zatím bez plánu omezení péče, ale s ohledem na množství výpovědí na tomto oddělení k redukci zcela určitě dojde

ARO

 • Od druhé poloviny prosince redukce lůžek na multioborové JIP sloužící pro všechny chirurgické obory z 12 na 6 lůžek, nebude možné pokrýt jednu ze 3 služeb, tudíž jedna bude zrušena a o zbylá lůžka na JIP se budou starat od 19:00 lékaři mající směnu na ARO
 • Tím pádem dojde ve druhé polovině prosince k paralyzaci i akutní péče mimo běžnou pracovní dobu


 

Omezení v MN Ostrava

 • Kardiologie: směnný provoz, zachování akutní péče, plánovaná a elektivní péče včetně echokardiografie, ambulancí, dopplera jede zhruba na 20 %, přesčasy striktně ne
 • Ortopedie: omezení veškerého neakutního provozu, přesčasy ne
 • Gynekologie: směnný provoz, absolutní omezení veškeré neakutní péče, to bude trvat do konce prosince bez ohledu na výsledek jednání s vládou s dodržením bez přesčasů
 • Neurologie: omezení všech ambulancí, služby ano, snad by ale měl být zachován počet hodin
 • Pediatrie: bez přesčasů, 24h směny s adekvátním volnem, omezení neakutní péče
 • ORL: omezení plánované péče
 • Neurochirurgie: elektiva omezená
 • Chirurgie: přesčasy se slouží (ale falšují se), ale plánované operace nebudou
 • Interna přesčasy slouží
 • Urologie: omezení neakutní péče, přesčasy se falšují (takže oficiálně bez přesčasů)


Omezení v nemocnici Most:

Omezení provozu oddělení – celkem přesčasovou práci vypovědělo přibližně 50 % sloužících lékařů všech oddělení, různě zastoupeno. Snaha vedení udržet provoz na co „nejnormálnější“ úrovni za cenu vysoké kreativity v rozpisech práce a někde i zatížení personálu. 

 • ARO – snížení počtu anesteziologických skupin na prakticky akutní sály, cca 3 sály denně omezeny. Bude záležet na nemocnosti atp. Lůžková část bez omezení – počet lůžek redukován dlouhodobě pro nedostatek NLZP.
 • Ambulance bolesti omezena ad hoc dle rozpisu práce algeziologa. Výpověď podalo 50% sloužících lékařů.
 • Chirurgie – zrušení elektivní operativy, pouze akutní. Ambulantní provoz omezen při nižším počtu lékařů na pracovišti, nelze vyloučit delší čekání.
 • Interna – bez redukce lůžek, pouze snížení počtu lékařů v práci, asi více práce na zbylé. Nutné odvolání některých plánovaných vyšetření. Omezení interní ambulance.
 • Urologie – prakticky beze změny chodu, kreativita v tvorbě rozpisu práce. Některé směny vypsané od půlnoci do rána, aby byl dodržen limit hodin vypovídajících. Odvolání pár pediatrických výkonů.
 • Ortopedie – výpověď 3/7 sloužících, což ale při prosincovém operování a dohodě s ARO znamená drobné omezení operací
 • RDG – lze očekávat snížení počtu vyšetření, vč. Intervencí a USG. Ale v prosinci pouze mírně.
 • Pediatrie – omezení lůžkové kapacity na cca polovinu (sloučení stanic). Hraniční obsazení služeb, vysoká míra pomoci externistů, vysoké zatížení nevypovídajících lékařů aby byl udržen chod. Odvolání některých plánovaných vyšetření. Vysoká míra kreativity v rozpisu práce, aby byl chod velmi hraničně zajištěn.
 • Gyn-por – prakticky všichni lékaři vypověděli přesčasy. Provoz by byl s nejvyšší mírou pravděpodobnosti neudržitelný. Došlo ke stažení výpovědí pod nátlakem, provoz běží dál. Hrubým odhadem se počet přesčasové práce pohybuje kolem 100+ hodin měsíčně. 


IKEM

 • Zajistí se akutní i elektivní péče - podle zákoníku, ale slouží i lidi, kteří nesloužili roky.
 • Je omezena elektivní kapacita kardiochirurgie a transplantační chirurgie o 50 % výkonů. 

 

Autorka: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama


reklama

reklama