Hlavička
26/05/2023

Na podporu české onkologie a hematologie poputuje z peněz EU 3,56 miliardy korun

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 24. května 2023 výzvu k předkládání žádostí o podporu z Národního plánu obnovy s názvem Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické a onkologické péče. V rámci té bude rozděleno celkem 3,56 miliardy korun a je financována z Nástroje pro oživení a odolnost. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Kdo bude moci finanční podporu čerpat?

reklama

reklama

Cílem podpory je rozvoj vysoce specializované péče v Komplexních onkologických centrech a Centrech vysoce specializované hematoonkologické péče prostřednictvím podpory rozvoje diagnostiky a léčby všech typů onkologických diagnóz za pomoci inovativních technologií a s využitím mezioborového přístupu.

„Podporován bude rozvoj precizní a personalizované medicíny zahrnující včasnou diagnostiku, cílenou léčbu a personalizovanou podpůrnou péči. Do konceptu precizní medicíny spadá zejména teranostika, pokročilé zobrazovací metody, individualizované buněčné a genové terapie a moderní radioterapeutické přístupy,“ dodává se v tiskové zprávě MZd ČR.

Z materiálů vyplývá, že na komplexní onkologické centrum v Karlových Varech, které bude zaštiťovat plzeňská fakultní nemocnice, půjde 200 milionů korun. 

reklama

„Regionálně však vysoce specializovaná péče stále chybí v Karlovarském kraji, který vykazuje vyšší úmrtnost na onkologická onemocnění oproti průměru České republiky," píše se v materiálu.

Dalších 240 milionů korun bude sloužit k rozvoji onkologie v Motole a 3,1 miliardy korun na pro další onkologická a hematoonkologická centra.

Každá z fakultních nemocnic (FN) mimo Prahu a Brno pak získá 217,9 milionu korun, dohromady 400 milionů korun pro dvě brněnské FN a 298 milionů Korun dohromady pro pražské Všeobecnou FN, Thomayerovu FN a Bulovku. Necelých 148 milionů korun je vyhrazeno také pro osm krajských nemocnic v Liberci, Ústí nad Labem a Chomutově, Jihlavě, Českých Budějovicích, Pardubicích, Zlíně a Novém Jičíně. Po 64 milionech korunách jsou pak vyčleněny pro pražskou Homolku, ÚVN a Proton Therapy Center.

Žadatelé se musí o peníze přihlásit v ministerstvem zveřejněných výzvách do poloviny září, čerpat je mohou na rekonstrukce či dostavby nebo pořízení nového přístrojového a dalšího vybavení nebo informačních technologií. Projekty musí být ukončené do března 2026.

Autor: Pavlína Zítková

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama