Hlavička
Rozhovory -
29/10/2018

Medaile lékařům: pediatr, onkolog, oční chirurg i endokrinolog

Mezi čtyřmi desítkami lidí, kteří si převzali od prezidenta Miloše Zemana státní vyznamenání, medaile a řády bylo i několik významných českých lékařů a vědců. Za záchranu životů několika dětí si převzala Medaili za hrdinství i statečná učitelka mateřské školy.

reklama

reklama

Česká republika oslavila 100. let od svého založení. Ačkoliv se prezident Miloš Zeman k výročí země nevyslovil, ocenil na udílení státních vyznamenání na Pražském hradě rekordních 41 lidí a osobností. Některé in memoriam.

Ceremoniál se letos lišil v několika detailech. Byla například použita standarta Hradní stráže z roku 1924 a do sálu přinesli také šavli prvního československého ministra války Milana Rastislava Štefánika, kterou dostal v Rusku od legionářů.

Mezi oceněnými byly mimo jiné osobnosti, které se zasloužily o české lékařství, medicínu a lékařskou vědu. Přinášíme jejich přehled, který doplňujeme o Darinu Nešporovou, která si odnesla Medaili za hrdinství.

reklama


ŘÁD TOMÁŠ G. MASARYKA I. TŘÍDY

\""Řád Tomáše Garrigua Masaryka propůjčuje nebo uděluje prezident republiky osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva. Řád Tomáše Garrigua Masaryka má pět tříd, z nichž I. třída je nejvyšší.\"" (Zákon č. 157/1994 Sb., Zákon o státních vyznamenáních České republiky)


Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., in memoriam

Český lékař a profesor (1925-2017) česko-srbského původu, popularizátor zdravé stravy, dietologie, diabetologie, endokrinologie (diagnóza a léčba hormonálních poruch) a lékařské vědy obecně. Působil ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Napsal více než 200 odborných knih a populárně naučných publikací, spolupracoval i na televizních pořadech o nadváze a zdravé životosprávě, později se věnoval dietnímu poradenství na internetu. Kromě toho patřil i k nejdéle praktikujícím lékařům. Ordinoval i pouhých několik měsíců před smrtí a praxi tak vykonával celých 67 let.


prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.

Český lékař, oftalmolog a vědec. Přední světový odborník v oční imunologii a zevních chorobách oka, jeden ze zakladatelů oboru refrakční chirurgie. V mikrochirurgii se věnuje především na transplantaci rohovky, chirurgii šedého zákalu, glaukomu, rekonstrukční chirurgii předního segmentu oka a také léčbě dioptrických vad. V roce 2001 založil Oční tkáňovou banku při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a také oční kliniku Lexum (1993), jednu z největších ve střední Evropě.

V roce 2007 například uskutečnil společně s Italem Stefanem Pintuccim jako první v České republice operaci poškozené rohovky novou technikou. Nejdříve byla pacientce do oka všita sliznice dutiny ústní, potom došlo k zakotvení cca 5 mm dlouhého válečku ze speciální umělé hmoty do centra rohovky, který nahrazuje funkci čočky. Následně byla plocha oční bulvy znovu překryta ústní sliznicí, která protézu chrání.

Speciální operace je určená lidem, kterým se vysouší oční sliznice a nelze u nich provést provést transplantaci rohovky. Tato technika je pro ně tak jedinou možností k obnově nebo záchraně zraku.

Martin Filipec byl také účastníkem několika zahraničních pracovních misí v exotických oblastech světa. V roce 1997 ošetřoval příslušníky kmenů Samburu a Turkana v italské misijní nemocnici vesničky Wamba (Keňa). Následující rok 1998 navštívil oblast Sierra Parima na hranicích Brazílie a Venezuely, kde monitoroval incidenci oční slepoty (onchocerkiázy) mezi indiány kmene Yanomami.

V roce 2005 se podílel na humanitárním projektu Adžamal v Afghánistánu. V Kábulu transplantoval rohovku chlapci tohoto jména a zaškolil místní specialisty. Od té doby se do Kábulu několikrát vrátil v rámci vzdělávání místních lékařů.


MEDAILE ZA HRDINSTVÍ

\""Medaili Za hrdinství uděluje prezident republiky osobám za hrdinství v boji a těm, kteří se s nasazením vlastního života zasloužili o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.\"" (Zákon č. 157/1994 Sb., Zákon o státních vyznamenáních České republiky)


Darina Nešporová, učitelka

Tato učitelka mateřské školy svým duchaplným i obětavým zákrokem zachránila loni v září život několika svěřeným dětem. Když s nimi byla na procházce u Jívové na Olomoucku, na blízké silnici dostalo projíždějící auto smyk.

Řidič s autem vyjel ze silnice přímo na děti. Tři z nich učitelka Darina Nešporová odstrčila stranou, čtvrtého chlapce zaštítila vlastním tělem. Auto je oba zavalilo, ale za cenu vlastních popálenin učitelka ochránila chlapce tak, že měl jen lehká zranění. Sama už v té době měla od nárazu auta zlomenou pánev. Více jsme o tomto mimořádném případu odvahy psali při udílení jiné ceny zde: Učitelka skočila pod auto a zachránila čtyři děti. Má cenu za statečnost


MEDAILE ZA ZÁSLUHY I. STUPNĚ

\""Medaili Za zásluhy uděluje prezident republiky osobám, které se zasloužily o stát nebo územní samosprávný celek v oblasti hospodářské, vědy, techniky, kultury, umění, sportu, výchovy a školství, obrany, bezpečnosti státu a občanů. Medaile Za zásluhy má tři stupně, z nichž první je nejvyšší.\"" (Zákon č. 157/1994 Sb., Zákon o státních vyznamenáních České republiky)


prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Významný český lékař (1950), pneumolog, onkolog a ftizeolog (lékařská disciplína zabývající se prevencí, diagnózou a léčením tuberkulózy). Profesor vnitřních nemocí , přednosta Kliniky tuberkulózy a nemocí respiračních FN Plzeň. 

Zabývá se tuberkulózou a dalšími plicními chorobami, věnuje se kombinované léčbě rakoviny plic a minimálně invazivní terapií v bronchologii. azivní terapií v bronchologii. Je místopředsedou České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.


prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

Lékař, pedagog a vědec. Narodil se v roce 1936 v rodině zvěrolékaře, ale cestu si našel k lidské medicíně. Vystudoval pediatrii a později se začal zabývat neonatologií. V Českých Budějovicích založil první oddělení intenzivní péče o novorozence v České republice. Je považovaný za jednoho z průkopníků neonatologické péče a české sociální pediatrie.

Kromě vědy a lékařské praxe se profesor Velemínský věnuje i vzdělávání studentů. Vyučuje fyziologii, patofyziologii a pediatrii na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.


David Garkisch

Foto: Wikimedia Commons


reklama

reklama

reklama

reklama