Hlavička
Tempus -
27/03/2019

Lékař: Už nejde jen o platy, hroutí se dosud fungující zdravotní systém

Jak to bylo a mělo být s platy ve zdravotnictví? Ve slibech politiků i jejich náhlých zvratech zapadl hlavní fakt: platy a mzdy nenarostly tolik, jak bylo po protestech ve zdravotnictví před několika lety dohodnuto. Nechali jsme se ukolébat, tvrdí lékař a odborář Martin Engel.

reklama

reklama

Vláda Andreje Babiše sice štědře rozdává některým skupinám voličů, jako jsou třeba důchodci, rozjela poněkud nelogické a kritizované programy, jako je jízdné zdarma, ale vůči zdravotníkům a lékařům je poněkud skoupá. Nedodržela ani dohodnutý slib o plošném navýšení jejich platů.

Ten zdravotníkům dala už Sobotkova vláda, ve které seděl i Andrej Babiš. Podle tohoto závazku měly platy ve zdravotnictví plošně narůstat o deset procent. Poté, co se vlády ujalo ANO, původně i Andrej Babiš sliboval, že na slibu se nic nemění. Ale změnilo. 


reklama

Ekonomika šlape jako nikdy, ale zdravotnictví ostrouhalo

Platy vzrostly jen vybraným skupinám – zdravotním sestrám ve směnných provozech a mladým lékařům. Vláda se tak zjevně snaží zastavit jejich exodus do zahraničí nebo mimo obor. Nic to ale nemění na faktu, že zdravotníci a lékaři ve výsledku ostrouhali. V době největší konjunktury ekonomiky, kterou Česko kdy zažilo, jim vláda dohodnuté příjmy v podstatě seškrtala. Více například v článku Spor o platy? Debaty skončily, přišel čas protestů, říká vyjednavač lékařů.

Jak v následujícím textu píše předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel, nejlépe patrné je to na platech starších, zkušených a kvalifikovaných lékařů. Těm vláda přidala pouhá dvě procenta. „Dvě procenta nepokryjí ani inflaci,“ komentuje to v měsíčníku České lékařské komory Tempus medicorum lékař a odborář Martin Engel.

Podle něj ale zdaleka nejde jen o platy. „Jde o to, že se zjevně hroutí dosud fungující zdravotní systém. Chtěli bychom, až se sami staneme pacienty, aby nám byla poskytnuta alespoň taková úroveň zdravotní péče, kterou jsme sami poskytovali...“


Martin Engel: Platy v nemocnicích. Stále stejná písnička, ale letos v jiné tónině 

Stejně jako v posledních letech se i na počátku roku 2019 vyjednává v českých nemocnicích o mzdách na příští rok. Ale letos jsou pravidla nastavena jinak. 

Asi jsme se nechali ukolébat rutinou, jaká byla v minulých letech. Na základě předchozí dohody se zdravotnickými odbory vláda vždy k 1. lednu zvýšila platové tarify o dohodnuté procento a s tímto navýšením víceméně počítala i úhradová vyhláška na příslušný rok. V příspěvkových organizacích platy stouply automaticky a začalo někdy krátké, někdy delší dohadování o tom, jak bude toto zvýšení provedeno v obchodních společnostech. Ve většině případů i nemocnice – obchodní společnosti mzdy navýšily.


Premiér nedodržel slib

V roce 2019 je ale situace jiná. Ještě v květnu 2018 předseda vlády dal veřejný slib, že navýšení platů o 10 %, dohodnuté s předchozí vládou, bude provedeno. O necelý měsíc později ale bylo vše jinak. 

Ministr zdravotnictví si pochvaluje, že poprvé došlo k dohodě o úhradách mezi plátci a poskytovateli zdravotní péče. Že ale tato dohoda nepokrývá zvyšování platů o slíbených 10 % pro všechny nemocniční zaměstnance, o tom se cudně pomlčelo. Přece jen představa nemocnic bez personálu, hroutících se jako dominové kostky, asi sehrála své.

Navýšení platů sice proběhlo, ale tentokrát bylo velmi důsledně uplatněno „divide et impera“: sestrám 7 % do tarifů + navýšení příplatků za směnnost (pozor, tady jen některým), mladým lékařům 7 % do tarifů a kvalifikovaným pouhá 2 %. Dvě procenta nepokryjí ani inflaci.

Je to plivnutí do tváře kvalifikovaným lékařům, kteří udržují nemocnice v chodu a na jejichž bedrech leží i příprava mladých lékařů. Je to také poprvé, kdy byl nárůst platů diferencován v rámci jedné profesní skupiny. Opakovaná prohlášení ministra o nutnosti odstranit „rovnostářství“ nelze brát vážně. To by přece musel protestovat, když se „rovnostářsky“ zvyšoval plat i jemu a ostatním politikům.


Nemocnice s takovým zvýšením platů sester nepočítaly

Jako vyslovená drzost pak působí ministrovo prohlášení k nemocnicím, že peněz dostaly navýšeno dost, tudíž jim nic nebrání zvyšovat platy lékařů nad rámec vládního nařízení. Pokud je nám známo, ve velké většině nemocnic po dohodě o úhradách nepočítali s takovým navyšováním sesterských platů (které je ale nepochybně zcela namístě) a vládní nařízení je nepříjemně překvapilo.

O to více, že nařízení vlády vyšlo nadvakrát, a to až 23. 11. a 28. 12. 2018. Ekonomickým náměstkům asi vstávaly po Novém roce vlasy na hlavě hrůzou. Ale co naplat, snad jen připomenout známý Havlíčkův epigram o chození na led s pány.


Přidáno možná nedostanou ani všechny sestry

Nyní to vypadá tak, že státní příspěvkové organizace navýšily tarifní platy podle vládního nařízení a sestrám byly přiznány příplatky v maximální míře, tak jak si to přál pan ministr. O navýšení platů kvalifikovaných lékařů nad povinná dvě procenta však zřejmě ve velké většině nemocnic nedojde. Jak se budou vyvíjet mzdy v obchodních společnostech, zatím ve velké většině případů není vůbec jasné. Je možné, že v některých akciových společnostech nedostanou slíbené navýšení ani sestry.

Je zvláštní, že i když byly parametry pro rok 2019 známy mnohem dříve než pro léta minulá, opět se ministerstvu podařilo situaci v nemocnicích zkomplikovat. Důležitější než konstatování faktu je však otázka, proč Ministerstvo zdravotnictví postupovalo právě takto. Je snad záměrem místo potřebné stabilizace naopak personální devastaci dokončit, aby mohlo dojít k nekontrolovatelnému zániku některých nemocnic či jejich privatizaci? Za LOK-SČL budeme tuto situaci obezřetně sledovat a nastíněný vývoj se budeme snažit překazit. Zdravotnictví (nemocniční zvláště) z našeho pohledu je veřejnou službou a tou také musí zůstat.


Sami jednou budeme pacienty...

Platové podmínky jsou důležité a jsou také hodně veřejně probírané. Zdaleka ale nejde jen o platy. Jde o to, že se zjevně hroutí dosud fungující zdravotní systém. Chtěli bychom, až se sami staneme pacienty, aby nám byla poskytnuta alespoň taková úroveň zdravotní péče, kterou jsme sami poskytovali.

Poskytování nepřetržité zdravotní péče začíná být pro řadu nemocničních lékařů i sester již neúnosné. Porušování zákonných předpisů se již stalo normou, a přestože na toto LOK již upozorňuje mnoho let, nevidíme žádnou snahu o nápravu situace.

Jde tedy někomu z politiků vůbec o zdraví samotných lékařů?


MUDr. Martin Engel, předseda LOK-SČL


reklama

reklama


Mohlo by vás zajímat

Obrázek
Tempus -
20/11/2023

Zákon o odměňování zdravotníků? Ďáblova rada zní: „Ano, ale později.“

Arciopat P. Petr Prokop Siostrzonek, představený Břevnovského kláštera, v jednom rozhlasovém pořadu vyprávěl, jak si kdysi vládce pekla Satan pozval své poradce ďábly a radil se s nimi, jak přesvědčit lidi, aby konali zlo, nebo aspoň nekonali dobro. Jeden ďábel radil, aby se snažili lidem vnuknout, že konat zlo je lepší než konat dobro. To vládce pekla ihned zamítl, většina lidí nechce konat zlo. Druhý ďábel radil, že by stačilo lidi přesvědčovat, že není třeba konat dobro, že to stejně nemá žádný smysl. I to vládce pekla zamítl, lidé většinou chtějí dobro konat. Třetí ďábel radil: „Dobrá, tak jim říkejme – Ano, konejte dobro, to je správné, ale později.“ To se Satanovi líbilo. Satanův rozkaz pro čerty tedy zněl, aby přesvědčovali lidi, že je sice správné konat dobro, ale teď není zrovna vhodná doba, vždyť to zase tak nespěchá, takže správná ďábelská rada zní: Ano, ale později.


Obrázek
Tempus -
13/11/2023

XXXVII. sjezd ČLK nastínil spíše pesimistické vize

Volba nového viceprezidenta České lékařské komory, kterým se stal MUDr. Jan Přáda, personální a ekonomická udržitelnost, či neudržitelnost našeho zdravotnictví nebo kontroverzní novela zákoníku práce. To jsou jen některá témata, kterým se věnoval XXXVII. sjezd ČLK konaný ve dnech 4. a 5. listopadu v Praze. Účastnili se ho nejen lékařští delegáti z jednotlivých okresů a předsednictvo ČLK, ale také třeba ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) prof. RNDr. Ladislav Dušek nebo generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) Ing. Zdeněk Kabátek. Co na sjezdu zaznělo? Kdo se stal novým viceprezidentem a jaké jsou nové cíle komory pro nadcházející období?

reklama

reklama