Hlavička
Tempus -
13/05/2022

Kam mizí absolventi lékařských fakult

Nedostatek lékařů spolu se stárnutím těch, kteří pracují, je vedle nedostatku peněz patrně nejvážnějším problémem našeho zdravotnictví. Tuto skutečnost sice již prakticky nikdo nezpochybňuje, ale řešení problému přesto stále zůstává v nedohlednu.

reklama

reklama

Jednou z cest, jak situaci postupně zlepšovat, by mohlo být navyšování počtu studentů na lékařských fakultách. S ohledem na nedostatek vyučujících i špatné prostorové zázemí i technické vybavení je však kapacita škol omezená. Nejsou prostě nafukovací a počty studentů nelze jen tak navyšovat bez rizika zhoršování kvality výuky.

Česká lékařská komora oslovila děkany lékařských fakult s žádostí o zaslání počtu absolventů magisterského studia v oboru všeobecné lékařství v uplynulých třech letech, a to včetně rozdělení na muže a ženy a na absolventy vzdělávacího programu v jazyce českém a v angličtině. Díky vstřícnosti děkanů vznikla tato tabulka.

 

reklama


 

Zdroj tabulky: ČLK

V roce 2019 promovalo na osmi fakultách celkem 1718 lékařů, o rok později 1773 a loni již 1786. Úměrně nárůstu počtu promujících roste rovněž počet studentů v cizojazyčném (anglickém) programu. Tito studenti tvoří přibližně 20 procent absolventů, ale v českém zdravotnictví z nich nezůstává prakticky nikdo.

Ostatně, kdo by si platil drahé školné jen proto, aby nastoupil do naší nemocnice za naši mzdu? Tato jedna pětina studentů je pro české zdravotnictví ztracená a s jistou nadsázkou se dá říci, že v podstatě jen zabírají místa našim studentům. Tito platící studenti jsou však pro školy ekonomickým přínosem a opět s jistou dávkou licence by se dalo tvrdit, že svými penězi dotují studium pro studenty naše. Univerzity jistě mají být kosmopolitní, ale pokud by stát zvýšil svůj příspěvek za jednoho medika, nemuselo by na lékařských fakultách studovat tolik cizinců.

Česká lékařská komora vede registr lékařů, a má tedy přehled o tom, kolik absolventů se k nám v jednotlivých letech hlásí. V roce 2019 se do komory ze 1718 absolventů přihlásilo 1217, zatímco 501 jich odešlo do ciziny či mimo obor.

O rok později se z 1773 absolventů stalo členy 1266, zatímco 507 někam zmizelo. A v loňském roce jsme ze 1786 absolventů 1319 přijali do komory a 467 jich zamířilo jinam. Každý rok je tak počet lékařů nastupujících do českého zdravotnictví o 25–30 procent nižší než celkový počet promujících lékařek a lékařů.

Zároveň pokračuje proces feminizace, kdy dvě třetiny úspěšných absolventů lékařské fakulty v českém jazyce jsou ženy. A právě vytvoření podmínek pro mladé lékařky, aby mohly lépe skloubit profesní kariéru a rodinný život, je další velkou výzvou pro naše zdravotnictví.

Autor: Milan Kubek

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama