Hlavička
Rozhovory -
19/04/2018

Anketa Lékař roku: Ceny získal chirurg páteře, onkolog i lékařka přes hlas

Ocenění Lékař roku má za sebou jubilejní desátý ročník. Také tentokrát si převzali cenu lékaři vybraní a zvolení veřejností a svými pacienty. Kromě toho udílela i porota odborné ceny za pokrok v medicíně, lékařské činy lidskosti a celoživotní přínos medicíně.

reklama

reklama

Anketu Lékař roku vyhlašuje každoročně Unie pacientů České republiky. Tentokrát je to už podesáté. O prvních třech kategoriích rozhodují sami pacienti. Nominují a hlasují pro libolného lékaře v určených kategoriích - praktický lékař, lékař v nemocnici a lékař specialista z jakékoli odborné ambulance.


Výsledky hlasování pacientů...

reklama

Mezi praktickými lékaři se stala vítězkou ankety pacientů praktická lékařka pro děti a dorost MUDr. Jana Pilařová. V Litomyšli provozuje svoji samostatnou ambulanci.

Mezi lékaři z nemocnic v anketě vyhrál Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc., přednosta Kliniky spondylochirurgie v motolské nemocnici. Spondylochirurgie je chirurgie páteře. Ocenění přijal jako pochvalu celého týmu. On sám ročně provede až 650 operací, na celém oddělení jich ale dělají kolem čtrnácti stovek. K tomu ošetří asi dvanáct tisíc pacientů ambulantně. Léčí nejen úrazy, ale nádory a další onemocnění páteře.

Mezi lékaři ze všech odborných ambulancí  a v kategorii Lékař specialista dostala největší počet hlasů MUDr. Mgr. Marie Frydrychová z ortopedického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.


Ocenění odborné poroty...

Hippokratovu cenu, což je ocenění odborné poroty pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti, získal MUDr. Ondřej Sláma Ph.D., onkolog a odborník na paliativní medicínu z Masarykova onkologického Ústavu v Brně. Ocenění získal i za svůj podíl na šíření paliativní medicíny v českém zdravotnictví. 

Jeseniovu cenu pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně získala od poroty primářka MUDr. Jitka Vydrová - ředitelka a jednatelka Polikliniky Opatovská. Ocenění mimo jiné získala za novou zobrazovací metodu pro včasné odhalení rakoviny hlasivek a výuku dalších lékařů ve svém oboru.

Ocenění za celoživotní přínos medicíně udělila porota Prof. MUDr. Petru Arenbergerovi, DrSc, MBA, FCMA. Je přednostou Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a náměstkem této nemocnice pro vědu a výzkum.

Patří i v evropském měřítku k nejuznávanějším dermatovenerologům. Je členem mnoha vědeckých rad , institucí, periodik a společností v Čechách, Německu, Rakousku a USA. Je ale také duchovním otcem preventivní akce Stan proti melanomu a známým popularizátorem medicíny mezi veřejností. Ve své klinické práci se věnuje především psoriáze a kožním nádorům.

Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR si převzala organizace Šance Olomouc o.p.s.. Cena je poděkováním za dlouholetou aktivní pomoc dětským onkologickým pacientům a získávání dárců do registru kostní dřeně.

David Garkisch


VÝSLEDKY ANKETY LÉKAŘ ROKU


Praktičtí lékaři, lékaři pro děti a dorost, rodinní lékaři

MUDr. Jana Pilařová

Provozuje samostatnou ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost v Litomyšli


Lékaři nemocnic, lékaři léčebných ústavů, lékaři v lůžkových odděleních – Lékař u lůžka

Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Přednosta Kliniky spondylochirurgie Fakultní nemocnice Motol


Lékaři všech odborných ambulancí - Lékař specialista 

MUDr. Mgr. Marie Frydrychová

Ortopedické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem


Hippokratova cena - ocenění pro lékaře, který prokázal nebo vykonal čin nebo činy lidskosti 

MUDr. Ondřej Sláma Ph.D.

Onkolog – paliativní medicína, Masarykův onkologický Ústav, Brno

Vedoucí lékař ambulance podpůrné a paliativní onkologie KKOP MOU Brno (první ambulance paliativní medicíny v rámci nemocnice v ČR), cíleně pomáhá v oblastech léčby nádorové bolesti a paliativní péče v onkologii. 

Věnuje se etickým a právním aspektům zdravotní péče v závěru života, rozvíjení paliativní péče v českém zdravotnictví a rovněž vzdělávání o paliativní péči. Je autorem mnoha odborných publikací.


Jeseniova cena - pro lékaře s největším přínosem pro pokrok v medicíně

Prim. MUDr. Jitka Vydrová - ředitelka a jednatelka Polikliniky Opatovská, jedné z posledních poliklinik výhradně v českých rukou. Ocenění mimo jiné získala za novou zobrazovací metodu pro včasné odhalení rakoviny hlasivek.

MUDr. Jitka Vydrová, odborná lékařka v oboru otorhinolaryngologie, se řadu let věnuje diagnostice a terapii poruch profesionálního a uměleckého hlasu a léčbě onemocnění s hlasem souvisejících. Podařilo se jí ve své práci propojit dva své celoživotní zájmy - medicínu a hudbu. Je zakladatelkou a vedoucí lékařkou Hlasového a sluchového centra Praha. Toto specializované pracoviště se zabývá nejen diagnostikou a léčbou poruch hlasu, ale provádí i experimentální a výzkumnou práci v oblasti patofyziologie lidského hlasu. 

Věnuje se rovněž pedagogické činnosti, externě přednáší fyziologii a patologii hlasu na vysokých školách pedagogického směru. Vyučuje Fyziologii a hygienu hlasu na pěveckém oddělení Pražské konzervatoře a na pěveckém oddělení konzervatoře Jana Deyla. 


Ocenění za celoživotní přínos medicíně 

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a náměstek této nemocnice pro vědu a výzkum.

Prof. Arenberger je jeden z nejuznávanějších českých i evropských dermatovenerologů.  Kromě českých klinik pracoval i několik let na mnichovské dermatologické klinice a na Stanfordské univerzitě v Kalifornii. Habilitoval v roce 1993 ve svých 35 letech a profesorem se stal v roce 2001.

Je předsedou České dermatovenerologické společnosti a místopředsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále je prezidentem Dermatologického boardu Evropské unie lékařských specialistů. Je členem vědeckých rad českých i zahraničních institucí a odborných periodik i čestným členem odborných společností v Čechách, Německu, Rakousku a USA.

Jeho klinické práci dominuje psoriáza a kožní nádory. Je duchovním otcem preventivní akce Stan proti melanomu. Napsal více než 300 odborných prací v domácím i zahraničním odborném tisku, prezentoval několik stovek přednášek na tuzemských i mezinárodních odborných fórech a je známým popularizátorem medicíny v našich médiích. 


Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR

V  rámci 10. ročníku ankety Lékař roku bylo organizaci Šance Olomouc o.p.s. uděleno Zvláštní ocenění Unie pacientů ČR jako poděkování za dlouholetou aktivní pomoc dětským onkologickým pacientům a získávání dárců do registru kostní dřeně.

Ilustrační foto: Max Pixel, CC0 Public Domain

 

reklama

reklama


reklama

reklama