Covid nepochází z laboratoře, zjistila WHO. Vyvinul se asi u zvířat

více