Hlavička
17/05/2021

Rozvolňuje se. Otevírají se zahrádky restaurací i kulturní akce. PŘEHLED

Vláda počínaje pondělkem rozvolnila některá protiepidemická opatření. Lidem se teď zpřístupňují venkovní zahrádky restaurací, mohou se konat i kulturní akce, otevírají se i posilovny a malí školáci na prvním stupni už mohou chodit do školy bez dosavadní rotace. Stále ale platí některá omezení.

reklama

reklama

Kromě toho se veřejnosti zpřístupňují například zoologické a botanické zahrady, lidé mohou za určitých podmínek i na venkovní koncerty nebo divadelní představení. Rovněž se mohou konat i některé sportovní akce. Povolují se znovu i návštěvy v nemocnicích. A lidem od 40 let se otevírá možnost očkování.


Provoz restaurací, ale jen na zahrádkách a s potvrzením

reklama

Patrně nejvýraznější změnou v dosavadních pravidlech je to, že restaurace mohou znovu obnovit – alespoň částečně – svůj provoz. Dosud některé vydávaly jídlo nebo pití přes výdejní okénka, teď mohou pro hosty otevřít i venkovní zahrádky.

Stále při tom ale platí některá pravidla. Zahrádky mohou být otevřené jen od šesti ráno do desáté hodiny večer. U jednoho stolu smí sedět jen čtyři lidé, pokud jsou sami, musí mezi nimi být odstup 1,5 metru. Jde-li o rodinu, smí překročit i povolený počet čtyř lidí u stolu.

Nejdůležitější podmínkou ovšem je, že každý host musí mít doklad o tom, že není pro své okolí nebezpečný. Znamená to, že má buď negativní test (antigenní nanejvýš tři dny starý, PCR test do jednoho týdne) nebo je host očkovaný, případně doloží, že v posledních třech měsících prodělal nákazu covid-19. V tomto případě nese při případné kontrole odpovědnost host, provozovatel tedy nikoho předem nemusí ověřovat. 


Venkovní kulturní akce, zoologické a botanické zahrady 

Od pondělí je možné pořádat a navštěvovat také kulturní akce nebo divadla a také sportovní akce – smí se ovšem pořádat jen venku a i tentokrát za specifických pravidel. Na koncertě nebo divadelním představení pod širým nebem smí být nanejvýš 700 lidí a počet návštěvníků přitom nesmí přesahovat polovinu celkové kapacity míst k sezení. Mezi diváky navíc musí být vždy jedno volné sedadlo a všichni musí mít povinně respirátor.

Stejně jako u provozu restaurací platí, že každý divák by se v případě kontroly měl prokázat negativním testem (pravidla viz výše), potvrzením o očkování s odstupem dvou týdnů nebo dokladem o prodělání nákazy covid-19 v posledních třech měsících.

Částečně se veřejnosti otevírají i zoologické a botanické zahrady. Nebude sice možné navštívit vnitřní prostory jako jsou zvířecí pavilony nebo skleníky, ale venku se lidé pohybovat mohou. Pro provozovatele ale platí, že by měli vpustit jen polovinu obvyklé kapacity návštěvníků.


Sportovní akce, posilovny, návštěvy nemocnic

Lidé se mohou vrátit i na sportoviště nebo do posiloven. I tam platí striktní pravidla – na místě smí cvičit jen deset lidí najednou, na jednoho návštěvníka musí být 15 metrů čtverečních plochy a všichni mezi sebou stejně musí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Navíc je zakázáno používat sauny, sprchy nebo šatny.

Další rozvolnění se týká nemocnic. Za pacienty už smějí jejich návštěvy, pokud dodrží stanovené hygienické podmínky. Totéž se týká i ústavů sociální péče.


Očkování pro čtyřicátníky

Počínaje pondělkem se mohou k očkování registrovat také všichni lidé nad čtyřicet let. Zatím se v této věkové skupině mohli nechat očkovat jen lidé, kteří pracují v integrovaném záchranném systému či zdravotnictví, učitelé, sociální pracovníci, případně chronicky nemocní a rizikoví pacienti pod touto věkovou hranicí.


Školy, žáci  a studenti

Plošně se v Česku do škol vracejí všichni žáci prvních stupňů základních škol a už při tom nemusejí dodržovat týdenní rotaci. V některých krajích se stejné rozvolnění (bez rotací tříd a žáků) týká i druhých stupňů základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Vláda toto uvolnění povolila v Praze, Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji.


David Garkisch

Ilustrační foto: Pixabay, CC0reklama

reklama

reklama

reklama