Od ledna startuje eOčkování. Lékaři budou mít všechny záznamy o očkování na jednom místě

Informace o očkování se nově povedou v elektronické podobě. Od ledna příštího roku si budou moci lékaři zobrazit záznamy o všech nových očkováních pacienta v systému elektronických receptů.

Velkou výhodou bude především připomínání nadcházejících přeočkování formou SMS. Přehled všech očkování pak lidé uvidí na webu e-preskripce nebo ve státním Portálu občana. 

„Asi každý někdy zapomněl na přeočkování nebo musel kvůli ověření termínu volat k lékaři. V budoucnu mu bude stačit nahlédnout do lékového záznamu. Elektronizace by lidem měla usnadňovat život a v tomto případě to tak určitě je,“ říká ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová.

Rodiče si do svého lékového záznamu mohou také přidat své děti, upozornění pak přijde i pro dětské očkování.

Vnímáme jako velkou výhodu, že nově narozené děti budou mít záznamy o všech provedených očkováních elektronicky na jednom místě už od začátku svého života,“ uvedla místopředsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Jana Kulhánková na tiskové konferenci.


Zpětné záznamy budou chybět

Nevýhodou bude, že nelze vložit očkování zpětně. Podle ředitelky SÚKL Ireny Storové je to zpětně těžko ověřitelné.

Nová očkování se ale už evidovat musí. V opačném případě hrozí lékařům sankce. Lékaři tedy budou mít čas se připravit. Bezsankční období skončí 30. června 2022.

Všechny elektronické záznamy budou probíhat v rámci známého systému eRecept, který je již běžnou součástí všech ordinací.

Nahlížet na záznam o očkování půjde v lékovém záznamu pacienta v rámci systému eRecept, do kterého je možné se přihlásit prostřednictvím:

bankovní identity přes zabezpečený portál NIA,

NIA ID (dříve jméno, heslo a SMS kód),

eObčanky,

čipové karty Starcos od První certifikační autority,

MojeID či mobilního klíče eGovernmentu.

O papírový výpis pak lidé mohou také žádat v lékárnách, u lékařů nebo na Czech POINTu.

„Systém eRecept stojí na vybudované infrastruktuře. Má uložiště, uživatelskou aplikaci a je od začátku připraven na rozšiřování. Stejně jako jsme ho minulý rok doplnili o lékový záznam, je logické zde evidovat i informace o očkování. Navíc díky tomu nebude muset stát vynaložit další finanční prostředky na tvorbu zcela nového systému,“ upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.


Zjednodušení pro lékaře 

Při vyplňování záznamu o očkování systém lékařům automaticky navrhne termín přeočkování dle schématu v souhrnu údajů o léčivém přípravku (SPC) dané vakcíny. Termín si však půjde přizpůsobit a při jeho stanovení bude mít lékař vždy poslední slovo. 

„Dnes existují jen listinné průkazy, pacienti ani my lékaři nemáme ucelený přehled o všech aplikovaných vakcínách pacienta za jeho život, protože je třeba absolvoval na různých místech. V mnoha případech je pacientovi na každé očkování vystaveno samostatné potvrzení a někdy pacient nemá o provedeném očkování vůbec žádný doklad. To se s eOčkováním mění. Jsem velmi rád, že konečně budeme mít jeden přehledný zdroj aktuálních a zaručených informací o provedeném očkování pacientů,“ zdůrazňuje přínosy eOčkování v praxi děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Rastislav Maďar.

Lékový záznam, a tedy i eOčkování, si každý může nastavit podle svých potřeb. Udělit souhlas či nesouhlas s nahlížením na data o eReceptech nebo eOčkování bude možné v několika kategoriích – zvlášť pro lékaře, zvlášť pro lékárníky a zvlášť také pro klinické farmaceuty. 

Ve webové aplikaci si může každý vybrat konkrétního lékaře nebo lékárníka, kterému udělí souhlas s nahlížením. Bude také možné mít rozdílně nastavenou možnost nahlížet na údaje o předepsaných lécích a aplikovaných vakcínách.

„Pokud má pacient nastaven generální nesouhlas s nahlížením do jeho lékového záznamu, automaticky se mu nesouhlas promítne i do eOčkování. Každý má právo volby,“ zdůrazňuje ředitelka SÚKL Storová.


Od ledna eRecepty s modrým pruhem

Od 1. ledna přibude ještě jedna povinnost, a to vystavování elektronických receptů na léčivé přípravky s obsahem vysoce návykových látek.

Dosud je to možné pouze na listinný recept s modrým pruhem – nově však lékař vystaví eRecept s příznakem „modrý pruh“. Tento nový druh eReceptu se uloží do Centrálního úložiště elektronických receptů. Lékárník jej pak bude vydávat na základě předloženého identifikátoru eReceptu s modrým pruhem (obdobně jako nyní u standardních eReceptů). 

Lékařů a lékárníků se změny v práci se systémem eRecept dotknou minimálně, naopak bude značně zjednodušen proces evidence a kontroly receptů s modrým pruhem, které bylo nyní nutné vyplňovat ve třech listinných kopiích. 

Na seznam látek, které lze předepisovat výhradně na eRecept s příznakem „modrý pruh“, přibude od ledna konopí pro léčebné použití. Zatím ho lékaři mohou předepisovat na běžný eRecept.


Elektronizace u zdravotnických prostředků

Zatímco elektronické recepty už nějakou dobu fungují, v případě, že pacient potřebuje zdravotnický prostředek, musí si dojít pro poukázku k lékaři. To se ale od 1. března 2022 změní, protože začne fungovat elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Služba ePoukaz bude dobrovolná.

„V době pandemie se ukázalo, jak důležité je mít možnost získat recept na své léky bez nutnosti navštívit lékaře. Stejně je to ale i se zdravotnickými prostředky, které někteří pacienti potřebují předepisovat opakovaně,“ upozorňuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Předepisující bude moci vystavit ePoukaz obdobně, jako tomu je u eReceptu, zavedení elektronického poukazu tedy pro lékaře nepředstavuje velké změny, navíc není zaváděn povinně, a vydané poukazy se tedy nebudou muset zpětně digitalizovat,“ doplňuje ředitelka SÚKL Irena Storová. 

Předepsané ePoukazy budou ukládány do Centrálního úložiště elektronických poukazů (obdobně jako u eReceptu), které bude součástí informačního systému eRecept. Pacient bude mít k dispozici náhled na veškeré své ePoukazy v pacientské aplikaci.

Každý ePoukaz dostane jedinečný identifikátor, který bude oproti eReceptu kratší, devítimístný. Obdobně jako u eReceptu budou existovat čtyři různé způsoby, jak bude možné identifikátor ePoukazu pacientovi předat.


Pavlína Zítková

Ilustrační foto: Shutterstock

Zrušit vztah ke komentáři

Mohlo by vás také zajímat

Vstoupila v platnost novela konopného zákona. Přináší lepší možnosti pěstitelům i pacientům