Hlavička
29/10/2019

Ocenění zdravotníci: Veteránka z války, onkolog i badatelka umírání

Prezident Miloš Zeman rozšířil nositele státních vyznamenání o další lékaře a zdravotníky. Jsou mezi nimi nejen lékaři, kteří působili v mírových časech, ale třeba i zdravotnice, která zachraňovala vojáky za války a sama přežila gulag nebo lékař z mírové mise v Iráku.

reklama

reklama

Státních vyznamenání udělil letos prezident Miloš Zeman celkem dvaačtyřicet. Mezi oceněnými osobnostmi byli váleční veteráni, bojovníci za svobodu i lidé, kteří se doslova \""zasloužili o stát\"" svým životem a prací. 

K oceněným patřili i lékaři či zdravotníci a proto vám přinášíme jejich přehled. Všichni z nich mají nezpochybnitelné zásluhy na tom, v jaké zemi žijeme. Mnozí lidé navíc těmto osobnostem vděčí za svůj život a vzhledem k mezinárodnímu přesahu jejich odborností a působení, to jsou přinejmenším i tisíce dalších pacientů ve světě.

Celý přehled vyznamenaných u příležitosti státního svátku 28. října 2019 najdete na stránkách prezidentské kanceláře, včetně plného znění prezidentova projevu

reklama


Jarmila Halbrštatová - Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji)

Této pětadevadesátileté plukovnici ve výslužbě vděčí za život a zdraví stovky raněných československých i spojeneckých vojáků za druhé světové války. Přežila sovětský gulag a v roce 1942 se jako zdravotnice zapojila do bojů na východní frontě. Účastnila se střetů o Sokolovo, Kyjev, Bílou Cerkev, Žaškov či karpatsko-dukelské operace. Později prošla spojařským kurzem a absolvovala i letecký výcvik. 


Antonín Doležal - Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství)

Patří k největším českým porodníkům 20. století. Nastoupil lékařskou praxi v době po únorové revoluci v roce 1953 na Kladně u proslulého primáře Chmelíka a od roku 1954 pracoval šedesát let v porodnici v Praze 2 u Apolináře, kde vedl porodnické oddělení. Už jako emeritní profesor odešel na Fakultu tělesné výchovy a sportu UK, katedru anatomie a biomechaniky, kde působí dosud.

Je autorem mnoha odborných publikací, vydal ovšem i historický román \""Pierre de la Ravel - pařížský porodník\"", který líčí revoluci v medicíně v 18. století a zároveň Velkou francouzskou revoluci. Během života shromáždil i velkou sbírku starých lékařských nástrojů.

Wikipedie o něm uvádí: \""Nestor českých porodníků je lékařský darwinista, volnomyšlenkář, přírodovědecký materialista, milovník výtvarného umění, humanista nenávidějící ušlechtilá žvanění, člověk bezmezně oddaný svému povolání. Je renesanční osobností.\""


Helena Haškovcová - Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství)

Česká bioložka a filosofka a profesorka lékařské etiky. Hlavními tématy jejího odborného zájmu jsou práva pacienta, pravda na nemocničním lůžku, informovaný souhlas, sociální gerontologie a problematika umírání a smrti (thanatologie).

Vystudovala biologii a filosofii na Přírodovědecké a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pak pracovala v různých biologických a zdravotnických ústavech. Dnes pracuje na Fakultě humanitních studií UK v Praze, kde je garantkou doktorského studijního programu aplikovaná etika. 

Je autorkou 22 samostatných monografií, řady vědeckých článků, učebnic a příruček pro lékaře a zdravotníky. Rovněž je členkou několika oborových a vědeckých rad a české pobočky PEN klubu.


Jaroslav Madunický - Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy v oblasti vědy)

Lékař a specialista na operace očí a laserovou korekci zraku. Je vedoucím lékařem Refrakčního a laserového centra 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy  a Oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Refraktologii se věnuje už přes dvacet let. Od roku 1995 v Česku provádí laserové refrakční výkony. Má v nich několik prvenství - jako první v Evropě například v roce 2009 provedl implantaci rohovkových segmentů pomocí femtosekundového laseru.

V roce 1992 navíc působil jako lékař v mírové misi v Iráku, kde mu bylo za jeho práci uděleno vyznamenání. Absolvoval stáže na prestižních očních klinikách, mimo jiné ve Velké Británii, Belgii či Španělsku. Přednáší oftalmologii - refrakci studentům 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha.


Luboš Petruželka - Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy)

Mezinárodně uznávaný onkolog, který se svému oboru věnuje už od promoce v roce 1976. Sám říká, že se do něj zapojil v době, \""kdy to byla neatraktivní ponurá lékařské disciplína\"". I on přispěl k tomu, aby se změnila v obor, kde už se jen neumírá, ale naopak úspěšně léčí.

Už dvacet let je přednostou onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Všeobecné fakultní nemocnice a Ústřední vojenské nemocnice. Je autorem stovek vědeckých prací i organizátorem a účastníkem mnoha prestižních lékařských kongresů a konferencí.


Josef Podstata - Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy)

Specialista na ústní, čelistní a obličejovou chirurgii a člen lékařského konsilia prezidenta Miloše Zemana. Do roku 1990 působil ve Fakultní nemocnici v Olomouci a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Při své práci na stomatochirurgické katedře a III. stomatologické klinice, kde vedl lůžkové oddělení a operační tým, publikoval přes sto článků v odborných tuzemských i zahraničních časopisech, přednášel na konferencích a sympoziích s klinickou tematikou doma i v zahraničí. Jeho příspěvky se věnovaly převážně orofaciální (ústní a obličejové) onkologii a díky své dlouholeté chirurgické praxi patří dodnes mezi naše největší odborníky v problematice nádorových onemocnění ústní dutiny.

Na konci sedmdesátých let měl významný podíl na vybudování nové Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde se stal náměstkem a později i ředitelem.

Byl také tři roky náměstkem ministra zdravotnictví a pracoval jako odborný vládní poradce. Působil i jako vedoucí katedry stomatologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a byl členem vědecké rady Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


David Garkisch

Foto: Hrad.cz


reklama

reklama

reklama

reklama