Hlavička
13/01/2022

Nový ministr Válek: Útoky nejen na zdravotníky jsou neomluvitelné

Předseda vlády Petr Fiala uvedl 17. prosince 2021 do funkce ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Profesor Válek je také místopředsedou vlády, kterou v Lánech jmenoval prezident Miloš Zeman. Vedení resortu převzal od Adama Vojtěcha jako 24. ministr zdravotnictví v historii samostatné České republiky. V minulých dnech poskytl exkluzivní rozhovor časopisu Tempus medicorum.

reklama

reklama

Vážený pane ministře, úvodem mi dovolte, abych vám pogratuloval a popřál ve vaší práci hodně štěstí. Obávám se, že je budete jak vy coby ministr, tak my lékaři potřebovat. Těžká doba, ve které se nacházíme, nedopřála zdravotníkům oddych ani během svátků a také vy nemůžete počítat s obvyklou stovkou dnů hájení. S jakými pocity jste poprvé v nové funkci vstupoval do budovy ministerstva zdravotnictví?

Prostředí ministerstva zdravotnictví dobře znám a nevstupoval jsem do neznáma. Jsem si plně vědom, jak covid zamával s „životností“ ministrů zdravotnictví. Po celou dobu, kdy jsem byl opozičním poslancem v Poslanecké sněmovně, jsem sloužil ve FN Brno na Klinice radiologie a nukleární medicíny, a proto jsem si byl plně vědom dopadu covidu. Takže jsem na pozici ministra vstupoval s  odhodláním realizovat to, co jsem jako šéf Anticovid týmu sliboval. A vstupoval jsem odhodlán pro to udělat vše, co je v mých silách. I to je důvod, proč tam poslední tři týdny prakticky bydlím. 

Většinu zdravotníků i komentátorů zarazilo, že v koaliční smlouvě není ani zmínky o  epidemii nemoci covid-19, která přitom zásadním způsobem ovlivňuje naši práci a životy již bezmála dva roky. Můžete nám vysvětlit, co si o tom máme myslet?

reklama

Covid je důležitá kapitola programového prohlášení vlády. Vláda věnuje stejně jako Ministerstvo zdravotnictví covidu velkou pozornost. I to je důvod, proč jsem rozdělil agendu MZ na „běžnou“ a covidovou. Provázal jsme poradu vedení MZ s  Centrálním řídícím týmem a  týmem prof. Chlíbka, který reprezentuje výbory příslušných odborných společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Jedním z důvodů, proč se potácíme epidemií od porážky k porážce, je absence základního konsenzu demokratických politických stran, že nebudou zneužívat epidemii v politickém boji. Naším společným nepřítelem je přece virus a naším společným zájmem je, aby zbytečně neumírali lidé, aby ekonomika fungovala bez tzv. lockdownů a abychom mohli alespoň trochu normálně žít. Neurazte se, ale v době, kdy jste byli v opozici, tak jste vládě příliš nepomáhali. Co udělá nová vláda pro to, abyste se současnou opozicí lépe spolupracovali? 

Opatření a  pravidla musejí vycházet z  mezinárodních zkušeností, doporučení analytiků v čele s prof. Duškem a odborných doporučení reprezentantů výborů ČLS JEP, tedy Národního institutu pro zvládání pandemie. Vše organizuje v praxi Centrální řídící tým pod vedením gen. Vlčka a plk. Šnajdárka. Já tomu dal pouze jasný řád a pravidla. A samozřejmě, pokud opozice definuje svůj „Anticovid tým“, rád s ním budu diskutovat. Odmítám ale diskutovat o tom, zda je, či není očkování nutné, protože tady je odpověď jasná. Stejně tak odmítám diskutovat o tom, zda je covid „chřipečka“ a zda ho člověk s vrozenou imunitou dokáže „vykadit“ tak, jak si to představují někteří v případě rakoviny. Země je kulatá, ne placatá a covid je nebezpečné smrtelné onemocnění. Pokud má opozice jiný názor, je samozřejmě diskuse možná, ale neovlivní moje rozhodnutí, a je otázka, zda je taková diskuse smysluplná. My jsme takováto opozice nikdy nebyli a já si vážím všech svých kolegů, bez ohledů na politickou příslušnost, kteří vycházejí z vědeckých dat. A bez ohledu na politickou příslušnost s nimi budu diskutovat.

V poslední době se množí slovní, ale i fyzické útoky vůči zdravotníkům. Žádáme policii, aby podobné projevy agrese netolerovala. Prezident komory se již obrátil na předsedu vlády i na ministra vnitra s žádostí o zajištění vyšší ochrany lékařů a ostatních zdravotníků. Pane profesore, jste nejenom ministrem zdravotnictví, ale také místopředsedou jedné z pětice koaličních stran. Doufáme, že nám též vy pomůžete.

Rozhodně. Tyto útoky nejen na zdravotníky jsou naprosto neomluvitelné. A to, že musíme razantně zasahovat, na tom panuje shoda celé vlády.

Není žádným tajemstvím, že personální stav Ministerstva zdravotnictví je tristní. Neschopnost napsat protiepidemická nařízení tak, aby obstála u soudu, nebo tzv. kompenzační vyhlášku tak, aby odměny obdrželi všichni, kdo na ně měli nárok, to jsou asi jen ty nejmarkantnější příklady. Máte tým lidí, kterým důvěřujete, kteří práci ministerstva zlepší a neschopné úředníky nahradí?

Mám tým lidí, jimž věřím a kteří budou moji poradci. Ale musím hájit zaměstnance Ministerstva zdravotnictví. Řada z  nich odváděla neskutečnou práci. Představte si, že vám čtyřikrát za rok změní ministra, část náměstků a aparátu. Že to, co vám nařídí váš ministr, vzápětí změní premiér nebo některý z členů vlády a do toho vám řada úřadů dává zcela protichůdně pokyny a odvolává se na premiéra či členy vlády. Nikdo nemá představu, v jakém prostředí a podmínkách museli zaměstnanci ministerstva pracovat. Nechci a nemohu zacházet do detailů. Ale věřím, že situace se bude zlepšovat. Já hodlám MZ skutečně řídit a mám v tom podporu celé vlády i pana premiéra. A chci dát pracovníkům MZ jistotu, že jejich práce má opět smysl. Nicméně pomohou mi v tom poradci. Mohu některé z nich jmenovat – například pro onkologii prof. Vorlíček, pro etiku Marek Orko Vácha a tak bych mohl pokračovat. 

Slabinou při zvládání epidemie je špatná komunikace ze strany vlády a ministerstva. Mám na mysli nejenom faktickou absenci nějaké kampaně na podporu očkování, ale i neschopnost boje s dezinformacemi na internetu a sociálních sítích. Ve srovnání se slovenským ministerstvem působí mediální aktivity toho našeho žalostným dojmem. Vnímáte to také jako problém? 

Je to obrovský problém a na toto se zaměřily moje první změny. Doufám, že první výsledky těchto změn jsou vidět a snad je pozitivně vnímáte i vy.

Česká republika se krčí na 22. místě v EU v procentu naočkovaných, zatímco v množství zemřelých na covid-19 na počet obyvatel nám patří jedna z předních příček. Vy nejste příznivcem povinného očkování. Jaký tedy máte plán na to, aby se zvýšil počet očkovaných?

Chci si brát vzor v Portugalsku a jednám s nimi, jak na to. I my máme naše dva „admirály“ – jsou jimi generál Vlček a plukovník Šnajdárek. Hodlám udělat vše pro rychlou realizaci třetí dávky. Velkou příležitostí budou nové vakcíny, které budou v prvním pololetí 2022 k dispozici. Omikron ale ukazuje, jak složitá je problematika povinného očkování, které je navíc ve vyhlášce definované jako „první dávka“. Jsem přesvědčený, a musím říct, že data ze studií, které mám k dispozici, to potvrzují, že srozumitelnost, kvalitní kampaň a nové vakcíny jsou tou správnou cestou. 

I proto se vláda rozhodla vytvořit tým pro strategickou komunikaci, jehož cílem bude jediné – zvýšení proočkovanosti a příprava na případné další dávky. 

Ještě poměrně nedávno Ministerstvo zdravotnictví přes odpor komory podporovalo různé projekty prosazující tzv. alternativní medicínu. Epidemie covidu-19 a problémy s očkováním, proti kterému se staví dokonce i hlučná menšina z řad lékařů, ukázaly, jak mohou být tito „alternativci“ nebezpeční. Co s tím jako ministr budete dělat?

Jedna věc je vědecká medicína, jiná věc je víra, placebo či poznání „něčeho“ v budoucnu. Já jsem radiolog, to je velmi technický obor, byť si o něm někteří myslí, že je to šalba černobílých stínů. Na lékařské fakulty patří vědecká medicína postavená na důkazech. Koneckonců, jako šéf asociace Akademických senátů LF jsem kdysi inicioval petici za zrušení výuky „čínské medicíny“ v Hradci Králové.

Pandemie ukázala, jak strategicky důležitá je hygienická služba a jak krátkozrace postupovali ministři zdravotnictví z ODS, kteří ji personálně zdecimovali. Ani v současnosti však nemám pocit, že by se personální situace na hygieně zlepšovala. Máte nějaký plán na zlepšení práce hygienické služby?

Jsem si tohoto problému plně vědom, ale nejprve musíme počkat, až nás přestane covid drtit. Je nutné vytvořit jasnou strategii a Kochův institut může být dobrým vzorem. Nutné je debatovat o financování hygien, o jejich roli v rámci jednotlivých oblastí hygieny, epidemiologie a výživy. Sem patří i spolupráce např. s Ministerstvem zemědělství, ale i školství. Vše chci řešit v klidu, komplexně a po dohodě napříč politickým i odborným spektrem. 

Během epidemie vznikaly a postupně zanikaly různé řídicí a poradní orgány. Jednou z iniciativ, která se snažila a snaží pomáhat, je Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES). Zaznamenali jsme, že váš přístup k těmto odborníkům je poněkud rezervovaný. Proč?

To jste zaznamenali špatně. Českou odbornou veřejnost pro mě reprezentuje v oblasti medicíny ČLS JEP a její odborné společnosti. Ne jednotlivci. Kochův institut také nereprezentují jednotlivci, kteří by v médiích prezentovali svoje názory proto, že nejsou na odborných fórech Kochova institutu schopni přesvědčit své kolegy. 

Tým Národního institutu pro zvládání pandemie dnes reprezentuje více než 50 odborníků a ti debatují své názory v jednotlivých sekcích. Každá má svého předsedu, kterého si zvolila, a já ho jmenuji. Tomuto týmu naslouchám, jeho doporučení realizuji. Členy toho týmu jsou ale i někteří členové MeSES a různých dalších skupin. Chápu, že na řadu věcí stran covidu neexistuje jednomyslná shoda, ale matení veřejnosti různými vyjádřeními odborníků považuji za velký problém uplynulých let. A proto chci vrátit vědeckou debatu na půdu Národního institutu pro zvládání pandemie.

Lékařská komora garantuje celoživotní vzdělávání lékařů, které bez větších problémů funguje. Naproti tomu specializační vzdělávání je oprávněně terčem kritiky kolegů sdružených v Sekci mladých lékařů ČLK pro svoji složitost, finanční nákladnost a obtížnou dostupnost. Zatímco komora vždy prosazovala vzdělávání jednoduché a snadno dostupné, tak funkcionáři některých odborných společností jako by se báli nastupující konkurence, a snažili se tak mladým lékařům a lékařkám situaci komplikovat. Máte nějaký plán, jak situaci zlepšit?

Stran vzdělávání lékařů jsem přesvědčený, že musí být jasná odpovědnost školitelů za kvalitu. Hodlám využít svoje dlouholeté zkušenosti z European Society of Radiology, kdy jsem měl jak pregraduální vzdělávání, tak postgraduální vzdělávání na starosti já, buď jako člen příslušné komise, nebo jako předseda této komise. Porovnával jsem vzdělávací systémy v EU, ale i v USA, Japonsku a dalších zemích a myslím, že vzdělávání v ČR se nemůže ubírat jiným směrem než v těch zemích, kde je kvalita medicíny lepší než v ČR. Rozhodně si ale nemyslím, že by byla vhodná další radikální reforma. Já jsem příznivcem kultivace systému a zvyšování kvality, dostupnosti a jasné odpovědnosti. MZ pak musí mít především kontrolní a metodickou roli. 

V uplynulých letech Ministerstvo zdravotnictví autoritu lékařské komory nepodporovalo. Dokonce se opakovaně objevovaly návrhy na zrušení povinného členství v ČLK s tím, že by dohled nad lékaři převzal přímo stát a jeho úředníci. Komora opakovaně navrhovala změny v zákonech, které by například zefektivnili disciplinární řízení. Podpoříte komoru, jejímž jste členem? Pokud ano, pak prosím alespoň o naznačení jak. 

ČLK považuji za silného partnera nejen v diskusi o budoucnosti českého zdravotnictví.

Pravicové vlády se v minulosti opakovaně snažily prosadit zrušení části nemocnic a snížení počtu lůžek. Těch lůžek, která se nám všem při zvládání covidové epidemie tolik hodila. Jaký je váš názor na síť nemocnic v České republice? Budete do ní nějak zasahovat?

V této chvíli žádné zásahy do sítě nemocnic neplánuji. Je ale nutné jasně definovat roli jednotlivých nemocnic. Jsou výkony, které je nutné centralizovat. Třeba karcinom rekta nebo karcinom pankreatu by se neměl asi operovat v každé nemocnici, kde je chirurgie. Klinické doporučené postupy jsou jedna z cest, jak toho dosáhnout. Tedy kultivace sítě tímto směrem je nutná. 

Stále palčivějším problémem se stává zhoršující se dostupnost lékařské péče na venkově. Zlepšení slibovaly všechny vlády, ale ve skutečnosti je sehnat lékaře na venkově stále těžší. Jaký plán má vaše vláda na podporu zdravotnictví v regionech?

Žádný jednoduchý plán není. Nejprve je podle mého názoru třeba jasně definovat, jaká péče a v jakém rozsahu má být „na venkově“ dostupná a co to ta dostupnost je. Tuto diskusi s příslušnými odbornými společnosti a ČLK bych rád zahájil co nejdříve. Od odborných společností bych rád slyšel představu, jak by měla vypadat primární péče „na venkově“ ve třetím tisíciletí. Zásadní roli v řešení problému dostupnosti péče pak vidím v pojišťovnách. Především ty musejí pro svoje klienty zajistit dostupnou péči. Představa, že ministr zdravotnictví něco geniálního vymyslí a „sežene lékaře, kteří budou pracovat na venkově“, je chiméra. 

Epidemie ukázala, že současný systém regulované výkonové úhrady u ambulantních specialistů má své nedostatky. Podpořil byste návrh komory na zavedení platby za dispenzarizaci chronických pacientů u ambulantních specialistů?

Je to možné a z mého pohledu i smysluplné, pokud ovšem výsledek nebude stejný jako v případě kapitační platby. Vždy je třeba definovat, čeho chceme dosáhnout, a pak definovat, jak to efektivně realizovat tak, aby to fungovalo. Důležitá je přesná definice např. rozsahu, dostupnosti a kvality dispenzarizace. 

Dvě třetiny promujících na lékařských fakultách jsou ženy. Feminizace medicíny je realitou. Jak pomůžete mladým lékařkám, aby mohly lépe skloubit mateřství a profesní kariéru?

Moje kolegyně doc. Putnová v Poslanecké sněmovně kdysi z opozice prosadila, aby se mateřská nepočítala do let studia. Já bych na toto chtěl navázat a usnadnit všem studentkám lékařských fakult skloubení mateřství a profesní kariéru. Jsem si jistý, že je to možné, a je to jedna z priorit vlády, protože řešení nemá v rukách jen ministr zdravotnictví. 

Ještě před epidemií jsme upozorňovali na porušování zákonů, ke kterému dochází v  souvislosti se zaměstnáváním cizinců, kteří neumějí řádně česky a nesložili potřebné aprobační zkoušky. Komora navrhovala vytvoření státního programu na získávání zahraničních zájemců o práci v českém zdravotnictví. Jste připraven o takovém řešení jednat?

Ano, jsem. Chci, aby v České republice pracovali cizinci s řádným vzděláním. Je to v zájmu občanů ČR.

Budete jako ministr navrhovat zvýšení platby za tzv. státní pojištěnce? Pokud ano, máte představu o kolik? Pokud ne, kde chcete získat pro zdravotnictví peníze?

Tento bod je součástí vládního programu a do konce volebního období chceme schválit zákon o pravidelné valorizaci plateb za státní pojištěnce.

S předchozí otázkou souvisí i nepovinné komerční připojištění. Politici o něm dlouho mluví, ale bohužel se zatím nic neudělalo. Počítáte s ním, a pokud ano, jakou máte představu?

I toto je součástí vládního programu a budeme to realizovat.

Vláda, jejímž jste členem, nesouhlasí s návrhem státního rozpočtu, který předložila vláda minulá. Stát tedy bude hospodařit v režimu rozpočtového provizoria. Údajně je ohroženo zvýšení platů státních zaměstnanců, které Babišova vláda schválila. Zdravotnická zařízení jsou však financována prostřednictvím pojišťoven. Dojednané zvýšení platů zdravotníků tedy ohroženo není, nebo snad ano?

Není, což ale již víte.


Autor: Michal Sojka 

Foto: archiv ČLK

Převzato z magazínu Tempus Medicorum

reklama

reklama

reklama

reklama