Hlavička
07/09/2020

Nová pravidla pro školy: Kdo půjde do karantény? Kdy zavřít školu?

Dneškem začínají platit nová pravidla pro školy, kde se mezi učiteli nebo žáky objeví někdo nakažený koronavirem. Pokyny mají nahradit zmatek, kdy každá hygienická stanice postupovala jinak. Do karantény půjdou buď jednotliví žáci, třídy nebo celá škola.

reklama

reklama

Situace ve školách a opatření proti nákaze se zdaleka netýkají jen žáků, rodičů a učitelů. Děti se každý den ze školy vracejí domů a mohou se stát roznašeči koronaviru mimo školní kolektiv do širší populace. Před takovým scénářem varovali epidemiologové už o prázdninách. Ostatně současný rychlý nárůst nových případů dal do souvislosti se začátkem školního roku i Andrej Babiš ve svém včerejším vystoupení v TV Prima.


Předvídatelný scénář pro školy i rodiče

reklama

Nová pravidla mají nabídnout školám i rodičům \""předvídatelný scénář\"", jak se bude postupovat, pokud se ve škole nebo třídě objeví někdo s pozitivním testem na covid-19. A za jakých okolností to třeba zrovna jejich dítě uvrhne či neuvrhne do domácí karantény.

\""Ředitelé škol i rodiče musí mít povědomí o tom, jak budou hygienici postupovat v případě karantény či výskytu onemocnění covid-19 ve školách. Věřím proto, že tento materiál přinese jasno do dosud ne zcela přehledné situace, kdy jednotlivé krajské hygienické stanice přistupovaly ke školám rozdílně,\"" řekl k novým pravidlům ministr školství Robert Plaga.


Karanténa má být jen pro bližší okruh kolem nemocného žáka

Po chaosu z počátku školního roku, kdy zůstaly některé školy zavřené kvůli jedinému případu nákazy (více v článku Naštvaný učitel v karanténě píše Babišovi: Kážete vodu, pijete víno) chtějí hygienici zabránit podobnému automatickému zavírání celých škol.

\""Základní myšlenkou celé metodiky je, aby karanténní opatření zasáhla školu co nejméně, pokud je to možné. Zavření školy nastane až skutečně při větším výskytu nákazy. Pokud se bude jednat o jednotlivce, karanténa se bude týkat nejbližšího okruhu lidí, tedy třídy, družiny a podobně,\"" vysvětlila hlavní hygienička (toho času v karanténě) Jarmila Rážová.


Kdy a komu se nařizuje karanténa? A kdy se uzavře celá škola?

Klíčovým je pro posouzení hygieniků kontakt zdravého s nemocným, délka kontaktu i vzdálenost od nakaženého nebo fakt, jestli měl roušku nebo ne. Rizikovým je podle hygieniků \""dlouhodobý a úzký kontakt\"". To znamená, že žák/pedagog pobýval s nakaženým déle než 15 minut na vzdálenost do 2 metrů. Pokud bude někdo ve škole nakažený, hygienici se zaměří na tyto jeho úzké kontakty dva dny zpětně. 


Karanténa třídy, kroužku, třídy v družině

Jestliže se v jedné třídě najde někdo pozitivní na covid-19 a ostatní žáci s ním měli úzký kontakt a nechránili se rouškou nebo respirátorem, hygienici uvalí karanténu na celou třídu. Tu mohou ještě rozšířit na vybrané studenty i z jiných tříd, pokud se ukáže, že se s nakaženým zblízka potkali a strávili s ním bez roušky déle než čtvrt hodiny. Stejné pravidlo platí i pro družiny, školní kroužky nebo školní kluby.

Karanténa učitelů

I pro pedagogy platí pravidlo úzkého a dlouhodobého kontaktu s nemocným. \""Za epidemiologicky závažnější lze považovat kontakt s pozitivním dítětem/žákem/studentem u pedagogických pracovníků, kteří v rámci jednoho dne v dané třídě vyučují více hodin, než u pedagogického pracovníka, který působil například pouze jednu hodinu v daném dni ve třídě,\"" uvádí manuál ministerstva zdravotnictví.

Většímu riziku karantény se přitom vystavují učitelé, kteří jsou zvyklí po třídě chodit mezi žáky. \""Lze přihlížet i k typu výuky a pohybu pedagogického pracovníka ve třídě,\"" uvádí doslova manuál.

Karanténa u zaměstnance školy

Zaměstnanci mimo pedagogický sbor se mohou karanténě vyhnout, i když se ve škole objeví nemocný s koronavirem. Stačí jim nosit po celou dobu zaměstnání roušku nebo respirátor. Každý případ ale musí jednotlivě posoudit hygienik.

Uzavření školy nebo omezení provozu

Uzavření školy nařídí hygienici pokud se koronavirus potvrdí u více než 30 procent pedagogů a žáků. Riziko je pak už tak veliké, že se škola buď úplně uzavře nebo se omezí její provoz. Výhodu mají školy, kde se vyučuje ve více budovách a žáci se navzájem nemísí. Pak mohou hygienici uzavřít třeba jen jednu budovu a škola bude v omezeném provozu fungovat dál. Rozhodnutí o uzavření školy může vydat pouze krajská hygienická stanice. V méně závažných případech dohodnou hygienici s ředitelem školy jiný individuální režim pro výuku žáků.


David Garkisch

Ilustrační foto: Pixabay.com, CC0 


reklama

reklama

reklama

reklama