Hlavička
13/03/2020

Nouzový stav v Česku: zákazy cestování, omezené hospody, stop cizincům

Vláda v zemi vyhlásila kvůli nákaze novým koronavirem stav nouze. V praxi to znamená výrazná zpřísnění dosavadních opatření. Dopadnou na cestování Čechů i cizinců, zastaví autobusy, vlaky i letadla, omezí noční provoz restaurací a všech akcí se skupinami nad 30 lidí.

reklama

reklama

Česko se oficiálně nachází v nouzovém stavu. Není to jen politický nebo mediální žargon, ale právní termín, který stanovují tuzemské zákony. Nouzový stav se vyhlašuje při živelních katastrofách, při průmyslových nebo ekologických haváriích či nehodách a také při pandemiích, jako je ta, která zřejmě právě propuká i v Česku.


Ze stavu nebezpečí ke stavu nouze

reklama

Předstupněm nouzového stavu je „stav nebezpečí“, který jsme podle rozhodnutí vlády kvůli nákaze koronavirem už překonali. Pravomoc k tomuto kroku má z Ústavy ČR vláda a její premiér. Stav nouze vláda vyhlásila na 30 dní, a pokud by bylo nutné ho prodloužit, už by to museli schvalovat poslanci.

Nouzový stav umožňuje omezit práva obyvatel země, což se také děje. Dosud na to stačila rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví – více v článku Vláda do odvolání uzavřela školy a zakázala všechny akce nad 100 lidí. Nyní se opatření ještě zpřísňují. Například se zakazují všechny společné akce pro více než 30 účastníků.


Hospody, bary, kavárny, trhy, divadla, kina, veletrhy, bufety...

Nejde ale jen o tyto veřejné akce – uzavřeny budou i knihovny, krytá sportoviště, koupaliště, solária, sauny, hudební kluby, divadla, společenské či náboženské akce, poutě, trhy i veletrhy a také například vzdělávací akce. Jednoduše všechna shromáždění, kde by se mohlo sejít více než třicet lidí najednou.

Zákaz se vztahuje i na restaurace a všechny podniky veřejného stravování (kam patří i pouhé podávání nápojů). Restaurace, hospody, kavárny i bary mohou zůstat otevřené jen přes den, v osm večer ovšem musí zavřít až do šesti ráno. Zcela uzavřít se musí všechny bufety a provozovny s jídlem ve větších supermarketech.


Stop přeshraniční dopravě

Ještě větší restrikce ovšem začínají platit pro cestování. Od soboty bude v podstatě zastavena veřejná doprava z České republiky za hranice. Týkat se to bude autobusů, vlaků, lodí a omezení dopadne i na letecký provoz.

Cestovat přes hranice bude individuálně možné jen s osobními vozy, ale i tak to bude s omezením. Například hranice s Německem a Rakouskem bude možné překročit jen na stanovených hraničních přechodech – do Německa na sedmi, do Rakouska na čtyřech.


Omezení cestování

Právě Německo a Rakousko patří podle posledního rozhodnutí vlády mezi patnáct nejrizikovějších zemí, odkud se COVID-19 šíří. Kromě ohniska nákazy v Číně do této skupiny vláda zahrnuje Itálii, kde se nákaza patrně už vymkla kontrole. Z evropských zemí do rizikové skupiny ale zahrnula například i Španělsko, Francii nebo Velkou Británii.

Do nejrizikovějších patnácti zemí nesmí Češi cestovat a cizinci z nich naopak nesmí vstoupit do České republiky. Platí ovšem výjimky například pro lidi, kteří za hranicí pracují, anebo pro záchranáře či řidiče zásobování.

Nově se k uzavřeným základním, středním a vysokým školám přidávají také například ty umělecké. Nadále bude možné konat zasedání zákonných orgánů, jejich schůze nebo třeba pořádat soudy. Zákaz se rovněž nevztahuje na pohřby.


David Garkisch


Prohlášení Ministerstva zdravotnictví:

Vláda ČR dnes schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu bylo přijato krizové opatření v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Od 13. 3. 2020 od 6:00 se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas více než 30 osob. Zákaz platí do odvolání toho mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona. Současně se zákaz nevztahuje na pohřby.

S účinností od 13. 3. 2020 od 20:00 se zakazuje přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 a 6:00 v provozovnách stravovacích služeb.

Dále se zakazuje od 13. 3. 2020 od 6:00 činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Zakazuje se také od 13. 3. 2020 od 6:00 přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb. Jedná se o posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie.

Vzhledem k novému omezení počtu osob, se ke dni 13. 3. 2020 k 6:00 ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března 2020, které zakazovalo konání akcí nad 100 osob.reklama

reklama

reklama

reklama