Hlavička
13/12/2021

Nežádoucí účinky vakcíny jsou častěji u chlapců. Přesto benefity převažují nad riziky, shodli se vakcinologové i pediatři

Prospěch z očkování dětí od pěti do 15 let převyšuje riziko případných nežádoucích účinků. To je jeden ze závěrů České vakcinologické společnosti ČLS JEP, která dnes vydala doporučení k očkování dětí a adolescentů ve věku od pěti let proti onemocnění covid-19.

reklama

reklama

Na doporučení se podílí Česká pediatrická společnost (ČPS), Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL), Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (SPLDD) a Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii (SEM).

Podle prohlášení děti významně přispívají k šíření infekce, a to hlavně ve větších kolektivech, například ve škole.

„Od dětí se pak infekce může přenést na více rizikové osoby, například učitele, rodiče a prarodiče. Podle dat ze studií v dospělé populaci je velmi pravděpodobné, že očkované děti budou vylučovat menší množství viru a budou infekční kratší dobu. Očkování dětí též omezí cirkulaci viru v dětských kolektivech a také sníží možnosti vzniku nových variant viru,“ uvádí se v prohlášení.

reklama

Hlavním důvodem je ale podle České vakcinologické společnosti ochrana dětí samotných. „Data z klinických studií potvrzují vysokou imunogenitu očkování ve věkových skupinách 12 až 15 let i pět až 11 let, porovnatelnou s imunogenitou u mladých dospělých. Ve velkých klinických studiích i během postregistračního sledování je prokázána účinnost mRNA vakcíny v prevenci symptomatické, PCR potvrzené nemoci covid-19 u dospělých více než 90 procent. Stejně vysoké účinnosti bylo dosaženo i ve všech dětských klinických studiích, včetně dětí od pěti let věku očkovaných nižší dávkou (účinnost 90,7 procenta),“ píše se v prohlášení.


Jaké jsou nežádoucí účinky?

Jedinou povolenou vakcínou pro děti mladší 12 let je zatím očkovací látka Comirnaty společností Pfizer/BioNTech schválená Evropskou lékovou agenturou. Doporučené očkovací schéma je podání dvou dávek v odstupu 21 dnů u vakcíny Comirnaty a 28 dnů u vakcíny Spikevax od Moderny u dětí od 12 let výš. 

„U skupiny těžce imunokompromitovaných dětí je doporučeno podání třetí dodatečné dávky v odstupu 28 dnů od podání druhé dávky bez ohledu na věk (od pěti let věku). Podání posilovacích dávek v odstupu šesti měsíců od podání druhé dávky se doporučuje pro věkovou kategorii dospělých od 18 let. Potřeba přeočkování dětí dosud nebyla stanovena,“ upřesňuje ČLS JEP.

Registrace vakcíny byla podmíněna třemi fázemi studií, během nichž nebyly podle prohlášení zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky u adolescentů a mladistvých (ve věku 12 let a více) ani u dětí ve věku pět až 11 let. 

Běžné nežádoucí účinky jsou u dětí podobné jako u dospělých frekvencí i intenzitou. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest v místě vpichu, únava a bolest hlavy. 

„Během postregistračního sledování byly v USA, Izraeli a Spojeném království hlášeny případy myokarditid a perikarditid, a to mnohem častěji u mladších osob mužského pohlaví a častěji po druhých dávkách mRNA vakcín, a byla jednoznačně prokázána jejich souvislost s vakcinací. Podle analýzy dat je výskyt 12,6 případu peri(myo)karditid na jeden milion druhých dávek vakcíny u osob ve věku 12 až 39 let. Příznaky se objevují v převážné většině případů do sedmi dní po aplikaci druhé dávky vakcíny. Většina osob s tímto nežádoucím účinkem byla hospitalizována, ale průběh onemocnění byl mírný a většina se rychle uzdravila,“ dodává zpráva ČLS JEP.

Podle dostupných dat a předsedy ČVS Romana Chlíbka benefit očkování stále významně převyšuje jeho rizika ve všech věkových kategoriích. „U chlapců ve věku 12 až 17 let, což je skupina nejvíce ohrožená postvakcinačními kardiálními příhodami, je riziko 56 až 69 případů na milion aplikovaných druhých dávek,“ dodává. 

V případě, že dítě prodělalo covid-19, doporučuje ČVS očkování aplikovat tři až šest měsíců od pozitivního testu. Stejná možnost platí i pro dokončení očkovacího schématu (aplikace druhé dávky) v případě, kdy k onemocnění došlo po aplikaci první dávky vakcíny. 

Celé prohlášení si můžete přečíst ZDE.


Autor: redakce NašeZdravotnictví.cz

Foto: Shutterstock

reklama

reklama

reklama

reklama