Hlavička
03/12/2017

Medikům simulovali útok teroristů: Přepadení, rukojmí, boj a zranění...

Střelba, křik a přepadení maskovanými ozbrojenci náhle přerušilo tento týden výuku studentů medicíny na pražském Albertově. Prošli si simulací teroristického útoku, rolí rukojmích, osvobozením i ošetřováním zraněných v extrémní situaci.

reklama

reklama

Dramatické okamžiky si prožilo asi šedesát studentů medicíny. Centrum medicínských simulací pro ně společně s policejní protiteroristickou jednotkou připravilo skutečně netradiční zážitkovou akci. Stali se rukojmími a vzápětí i zachránci při ošetřování postřelených a zraněných poté, co teroristy zneškodnilo zásahové komando.

Jak scénář akce předpokládal, do posluchárny vtrhli maskovaní útočníci a desítky studentů a pedagogů vzali jako rukojmí. Následovala osvobozující akce, při které policisté teroristy přemohli a mediky pak vyzvali, aby se postarali o zraněné po celé budově. Policisté při tom řídili pohyb studentů po budově, chránili je a určovali jim bezpečná místa.


reklama

Mediky v tom pěkně vykoupali

Aby byla situace co možná nejvíc realistická, nechyběla ani umělá krev a simulace nejrůznějších těžkých zranění. Studenti měli navíc k dispozici jen omezené prostředky k první pomoci, které kolem sebe v budově našli. A cvičení je rozhodně nešetřilo. \""Nechali jsme je v tom docela dlouho. O zraněné se museli starat asi 40 minut,\"" popsal cvičení Mikuláš Mlček, šéf Centra medicínských simulací při Fyziologickém ústavu 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Kdo si někdy prošel podobným zážitkovým cvičením první pomoci, dovede si částečně takovou simulaci asi představit. Mikuláš Mlček se ale brání, že by šlo o nácvik první pomoci:  \""Šlo o to další kolo dovedností. O rozpoznání nejdůležitějších příznaků, medicínskou rozvahu, hledání možné příčiny, komunikaci s pacientem i kolegy a spolupráci v týmu. Cílem nebyl nácvik první pomoci, ale prožitek a péče o pacienty po poskytnutí první pomoci. Medici museli znovu zhodnocovat zdravotní stav, sledovat změny na zraněných, přemýšlet, čím by to mohlo být i zvažovat, jakou zprávu o stavu pacienta podám záchranářům.\""


Zabrat dostali i policisté. Zasahovali v protichemických oblecích

Centrum medicínských simulací, které Mikuláš Mlček vede, existuje pět let a toto cvičení bylo jeho zatím možná nejpropracovanější akcí. \""Nebyla to soutěž, takže nemluvíme o tom, jestli studenti uspěli nebo neuspěli. Měli se naučit přemýšlet v neobvyklé a krizové situaci, ve stresu a pod tlakem,\"" řekl Našemu zdravotnictví Mikuláš Mlček. Jeho slova se přitom týkají i mladších mediků, kteří sehráli roli zraněných. \""Z úrovně podlahy měli možnost vcítit se do pocitů pacientů, pocitů, na které by do konce své profesní dráhy neměli ani na vteřinu zapomenout,\"" uvedli organizátoři akce.

Ohlasy od studentů byly velmi pozitivní. Debatou a vyhodnocením cvičení si prošli v posluchárně hned poté. \""Někdy byl bezradný, někdo hned věděl, co má dělat. Většinou se shodli, že to bylo náročné. Vraceli se k tomu, jak těžké bylo na začátku se rozhodnout nebo pracovat ve skupině a rozdělit si úkoly,\"" popsal Mikuláš Mlček.

Náročné a v mnohém nové cvičení to ovšem bylo i pro policisty z Útvaru rychlého nasazení. Ti si měli procvičit evakuaci většího počtu rukojmích, orientaci v neznámém prostoru a to navíc s dýchacími přístroji a v protichemických oblecích. 


Centrum simulací: Vyučuje bez rizika, na robotech i figurantech

Centrum medicínských simulací 1. LF UK na Fyziologickém ústavu neustále rozšiřuje svou činnost. Učebny zde připomínají nemocniční prostředí, nechybí skutečné lékařské vybavení ani (simulovaní) pacienti – programovatelné figuríny nebo živí figuranti. Cílem simulační výuky je aplikace znalostí získaných v teorii v klinicky věrných příkladech. Případné chyby jsou tu vlastně vítané, protože mohou být velmi cenným a trvanlivým zdrojem poučení.

Simulační centra patří mezi standardní součásti lékařských fakult v celém světě. \""Specifikem naší fakulty je systematické zařazení simulační výuky již od začátku studia na rozdíl od běžného zaměření až na poslední ročníky. Centrem o ploše přes 300 m2 ročně projde opakovaně více než 900 studentů. Simulační centrum je navíc provázáno s Experimentální laboratoří srdeční fyziologie, která nabízí špičkovou prakticky zaměřenou výuku v rámci celoživotního vzdělávání lékařů, spolupracuje na vývoji nových lékařských postupů a technologií, zajišťuje školení lékařů v jejich použití a probíhá zde výzkum v oblasti srdečního selhání, poruch rytmu, srdeční zástavy a resuscitace, selhání dýchání,“ doplnil děkam 1. LF UK Aleksi Šedo.

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze je největší z českých lékařských fakult – navštěvuje ji přes 4500 studentů. Základními studijními programy jsou všeobecné a zubní lékařství, kromě nich nabízí fakulta studium dalších zdravotnických oborů, specializační a celoživotní vzdělávání a řadu doktorských programů. Každoročně absolvuje 1. LF UK více než 300 nových lékařů. 

David Garkisch


reklama

reklama

reklama

reklama