Hlavička
02/08/2018

Lékaři budou protestovat, dodrží přesčasy. Položí to nemocnice?

Ještě v polovině roku to vypadalo dobře – zdravotníci měli dostat na platech plošně přidáno deset procent. Vzápětí premiér a ministr zdravotnictví svůj slib odvolali. Nebude to zřejmě bez následků. Lékaři plánují protest dodržováním přesčasů. Mohlo by to ohrozit chod nemocnic.

reklama

reklama

Počátkem září plánují lékaři koordinační poradu, na které dohodnou „přesnou strategii s detailním načasováním“. Sejdou se na ní lékaři z celé země sdružení v Lékařském odborovém klubu – Svazu českých lékařů.

Není zatím jisté, kdy, kde a v jakém rozsahu protesty propuknou, ale už se rýsuje cesta, kterou se protestující lékaři budou ubírat. „Protože ze strany vedení některých nemocnic zaznělo, že personální krize se lékařů vlastně netýká, je potřeba jasně ukázat skutečný stav. Toto se prokáže nejlépe tím, že se lékaři budou řídit všemi pracovněprávními předpisy,“ uvedl předseda LOK-SČL Martin Engel.

Ještě jasněji to říká pozvánka, která na poradu lékařů zve: „Vyzýváme lékaře všech českých nemocnic, aby se připravili na přísné dodržování limitů přesčasové práce a k vypovězení souhlasu s přesčasovou prací nad limit 150 hodin ročně.“

reklama


K zastavení chodu nemocnice stačí i menšina lékařů

Takový protest by skutečně mohl ohrozit chod mnoha nemocnic. Nejen proto, že lékaři zapojení do odborů jsou rozesetí v nemocnicích po celé zemi. Výzva totiž míří na všechny lékaře.

A koneckonců účinnost takového postupu už ověřila praxe. Naposledy celkem nedávno v Nemocnici Mělník. Stačila jen menšina tamních lékařů, která odmítla sloužit přesčasy nad rámec zákona, a nemocnice musela uzavřít několik oddělení. Více o tom v článku: Mělnická nemocnice stojí. Důkaz, jak přesčasy lékařů drží celé zdravotnictví.


Práce podle pravidel může mít sílu stávky

Takový způsob protestu není neznámý. V angličtině se mu říká „work to rule“, tedy něco jako „práce podle pravidel“. Není to stávka, ale přesto dokáže ochromit celá průmyslová odvětví, továrny nebo instituce. 

Zaměstnanci nepřekračují minimální požadavky, které na ně klade pracovní smlouva nebo zákony a předpisy. Typickým projevem „work to rule“ je odmítání přesčasů. V historii tak už po celém světě protestovali policisté, železničáři, učitelé nebo lékaři či zdravotní sestry.


Lékaře naštval porušený slib, zvýšení platů není jisté

Oč lékařům jde? Podrobně to shrnuje výzva předsedy LOK-SČL Martina Engela níže. Lékaři chtějí protestovat kvůli nedodržení slibu o plošném navýšení tarifních platů ve zdravotnictví o deset procent. Tak to nejprve přislíbil premiér Andrej Babiš i ministr Adam Vojtěch. O měsíc později po dohodě s nemocnicemi svůj slib oba odvolali. Více zde: Babiš slíbil zdravotníkům plošné zvýšení platů. Nic z toho nebude.

Nemocnice původně šly do vyjednávání s požadavkem navýšení peněz o 20 miliard. Od premiéra dostaly 13 miliard, ale u nich není zaručeno, že je vedení nemocnic použije na platy. Slíbený růst platů mají jen sestry ve směnných provozech a nikdo jiný. Hrozí tedy, že navýšené úhrady nemocnice rozpustí ve svých provozních nákladech.

„Proto jsme se rozhodli již dále nepodporovat vedení nemocnic tím, že v zájmu zachování dostupnosti nepřetržité zdravotní péče a zachování sociálního smíru dlouhodobě akceptujeme porušování zákonů,“ upozornil předseda LOK-SČL Martin Engel.

„Jsem přesvědčen, že pokud budeme jednotní a v dostatečném počtu se připojíme k výše uvedenému scénáři, tak budeme úspěšní. Pokud bychom v dané chvíli neudělali nic, tak bychom rozhodně prohráli,“ zakončil svou výzvu lékařům.

(gar) 

Ilustrační foto: Maxpixel.net, CC0


Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Jistě sledujete poslední události týkající se odměňování ve zdravotnictví na rok 2019. Bezprostředně po sněmu LOK-SČL dne 4. 5. 2018 předseda vlády Babiš slíbil plošné navýšení tarifních platů o 10 %. Pravdivost jeho slibu však vydržela necelé tři týdny.

24. 5. 2018 proběhlo jednání mezi předsedou vlády a řediteli nemocnic. Na tomto jednání předseda vlády otočil o 180 stupňů a na základě tlaku některých ředitelů nemocnic svůj slib zrušil a zvýšení tarifních platů vetoval.

Následně pak v rámci dohodovacího řízení o úhradě péče na rok 2019 segment nemocnic přistoupil na návrhy zdravotních pojišťoven, ačkoliv jsme byli do poslední chvíle ujišťováni, že navrhované navýšení úhrad je pro nemocnice nízké, a tudíž neakceptovatelné.

Plánované navýšení úhrad pro nemocnice činí pro rok 2019 cca 13 miliard Kč, přičemž nemocnice na začátku jednání požadovaly 20 miliard Kč, které by kryly veškeré finanční potřeby nemocnic. Nekorektním jednáním ze strany zástupců vedení nemocnic došlo k paradoxní situaci, kdy pro rok 2019 dostávají ředitelé nemocnic sice nejvyšší meziroční nárůst finančních prostředků, ale kromě avizovaného navýšení příplatků za směnný provoz pro sestry nemusí tyto peníze použít na navýšení platů a mezd. Přičemž zatím vůbec není jasné, jak velkého počtu sester se toto navýšení příplatků bude týkat.

Poté, co všechny asociace nemocnic vystoupily z Unie zaměstnavatelských svazů ve snaze zabránit jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně, jde ze strany některých představitelů nemocnic o další nepřátelský čin ve vztahu k nemocničním zaměstnancům.

Dobře víte, že za poslední čtyři roky se podařilo jednáními na úrovní premiéra vlády zajistit navýšení základních platů o 30 %, ale dalšího potřebného a slíbeného navýšení již jednáním nelze dosáhnout.

Proto jsme se rozhodli již dále nepodporovat vedení nemocnic tím, že v zájmu zachování dostupnosti nepřetržité zdravotní péče a zachování sociálního smíru dlouhodobě akceptujeme porušování zákonů České republiky.

Protože ze strany vedení některých nemocnic při jednáních zaznělo, že personální krize se lékařů vlastně netýká, je potřeba jasně ukázat skutečný stav. Toto se prokáže nejlépe tím, že se lékaři budou řídit všemi pracovněprávními předpisy.

Pokud bychom nechali toto podlé jednání ze strany představitelů vlády a zaměstnavatelů bez odezvy, pak hrozí, že v dalších letech se budou podmínky lékařů dále zhoršovat.

Z toho důvodu vyzýváme lékaře českých nemocnic, aby se připravili na přísné dodržování limitů přesčasové práce a k vypovězení souhlasu s přesčasovou prací nad limit 150 hodin ročně.

Přesná strategie s detailním načasováním bude domluvena na poradě LOK-SČL ve Skalském Dvoře 7.–9. 9. 2018.

Prosíme proto představitele MO LOK-SČL o co nejvyšší účast na této poradě a rozšíření této informace mezi všechny lékaře nemocnic.

Jsem přesvědčen, že pokud budeme jednotní a v dostatečném počtu se připojíme k výše uvedenému scénáři, tak budeme úspěšní. Pokud bychom v dané chvíli neudělali nic, tak bychom rozhodně prohráli.

MUDr. Martin Engel 

předseda LOK-SČL

reklama

reklama

reklama

reklama