Hlavička
01/12/2017

HIV/AIDS v Česku: Nakažených přibývá, stovky z nich to ani nevědí

Virus HIV přestal být v Česku strašákem. Je to chyba. Počet nových případů nákazy stoupá, loni byl dokonce rekordní. Navíc se podle lékařů mezi námi pohybuje asi 700 nakažených lidí, kteří to o sobě nevědí. Připomínáme to u příležitosti Světového dne boje proti AIDS.

reklama

reklama

Česko nikdy nemělo s epidemií AIDS takový problém jako jiné evropské země nebo třeba aktuálně Rusko, kde se nákaza rozrůstá do obrovských rozměrů. Zřejmě také proto Češi virus a možnost, že se nakazí, vytrvale podceňují. Je to chyba, která se odráží v celém trendu šíření HIV u nás. V tomto tisíciletí prakticky každým rokem nově nakažených Čechů přibývá a je jich víc než v letech předchozích. 

\""Česko patřilo vždy k zemím s nižším výskytem nemoci. Zatímco v zahraničí ale počty nových pacientů klesají, u nás v posledních letech rostou,\"" řekl novinářům u příležitosti dnešního Světového dne boje proti AIDS Robert Hejzák, předseda České společnosti AIDS pomoc.


reklama

Loni nově nakažení trhli v Česku smutný rekord

Při pohledu na celková čísla nakažených skutečně Češi mohou propadnout mylnému dojmu, že HIV tu není žádné velké drama. Od roku 1985, kdy lékaři epidemii začali sledovat, zachytili až do letošního září celkem 3100 případů nakažených lidí. Převažovali muži, kterých bylo mezi nakaženými přesně 2664. Tedy spíše mezi těmi, kteří o své nemoci už vědí. Podle Roberta Hejzáka mezi námi žije asi sedm stovek lidí HIV pozitivních, co o svém stavu nic netuší. 

Zdánlivě optimistická čísla už znějí trochu jinak, pokud si uvědomíme, že každoročně mezi HIV pozitivní přibydou skoro tři stovky nově nakažených. A až na mírné kosílání grafu se skoro pravidelně počet nově odhalených případů zvyšuje. Od roku 2000 tařka raketově. 

Poprvé lékaři v někdejším Československu evidovali v roce 1985 tři případy nemocných. Rok po listopadové revoluci to bylo už patnáct případů za rok. V roce 2000 lékaři zaznamenali 58 nakažených. A loni už to bylo historicky nejvyšší číslo: 286 nových případů za rok! Statistika za letošek ještě není uzavřená, ale do letošního září si smutný ortel \""jste pozitivní\"" vyslechlo 194 lidí.


HIV pozitivní nemusí být nakažlivý, když se léčí

Česká společnost AIDS pomoc proto dneškem - u příležitosti Světového dne boje proti AIDS - startuje novou kampaň, která má Čechy na rizika nákazy HIV znovu upozornit. A především na to, aby se nechali testovat a nemoc odhalili včas. Kampaň bude provázet slogan \""Jsem HIV pozitivní, nejsem nakažlivý - nejsem nakažlivá\"".

Ten výrok skutečně nelže. Letošek je v boji proti AIDS přelomovým rokem. Poslední z řady velkých mezinárodní studií totiž ukázala, že když jsou HIV pozitivní lidé léčeni, přestávají být pro své okolí nakažliví. A to platí dokonce i pro nejbližší partnery při nechráněném sexuálním styku! 

Studie přitom sledovala například gay páry, jejichž partneři spolu souložili bez ochrany až ve dvaceti tisících případech. Přenos infekce od úspěšně a správně léčeného HIV pozitivního partnera studie nezaznamenala ani jediný. \""Došlo k potvrzení skutečnosti, že HIV pozitivní pacienti na účinné antiretrovirové léčbě s opakovaně nedetekovatelnou virovou náloží v krvi jsou prakticky neinfekční,“ prohlásil Milan Zlámal, lékař Kliniky infekčních Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, kde se nachází jedno z osmi českých HIV center starajících se o HIV pozitivní pacienty. 

\""V medicíně obvykle nic neplatí na sto procent, ale v tomto případě jsou výsledky všech studií z posledních let natolik přesvědčivé, že můžeme bez obav tvrdit, že úspěšně léčený HIV pozitivní pacient není infekční a nemůže přenést HIV na svého sexuálního partnera nebo partnerku“, dodával primář Kliniky infekčních nemocí Petr Smejkal. 


Léčení pacienti mohou mít vlastní děti a dožít se běžného věku

Léčba sice dosud nedokáže infekci HIV v těle definitivně zničit, ale umožňuje nemocným třeba mít vlastní děti. \""Úspěšně léčení HIV pozitivní tak dnes mohou počít dítě přirozenou cestou a vést plnohodnotný sexuální život. Doufám, že neinfekčnost rovněž sníží stigma spojené s touto diagnózou i kriminalizaci nosičství viru, ke které v Česku bohužel v minulosti často docházelo“, řekl Robert Hejzák.

Současná antiretrovirová léčba HIV dokáže postup infekce zastavit do té míry, že pacienti nemusí nikdy dospět do fáze nemoci AIDS a mohou se dožít průměrné délky dožití jako zbytek populace. 

V rámci kampaně do ulic vyjedou \""preventivní\"" autobusy a tramvaje. Každý, kdo je navštíví, se uvnitř dozví o testování či léčbě HIV a dostane i kondomy s logem akce. Kromě toho bude v prodeji i červená stužka. Výtěžek poputuje na boj proti HIV.


LUI vydal magazín s krví infikovaného pacienta

O skandál se v této souvislosti postaral Magazín LUI. Tento týden vyšel s krvavě rudou dvoustranou, o které tvrdí, že byla vytištěna tiskařskou barvou smíchanou s krví HIV pozitivního pacienta. Poměrně šokujícím způsobem tak chtěl poukázat na podceňování rizik HIV/AIDS.

A povedlo se. Jako jedno z prvních se chytilo ministerstvo zdravotnictví, které v první reakci prohlásilo, že jde o \""významné riziko týkající se porušení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a příslušných prováděcích předpisů k tomuto zákonu\"".

Redakce LUI to okomentovala takto: \""Paradoxně tak právě ministerstvo – ač by mělo být hlavní institucí bojující za destigmatizaci HIV pozitivních – tímto výrokem poukázalo na to, že lidé s největšími předsudky (a bez nutné erudice) zaujímají právě ty nejvyšší pozice. Ostatně – krev řádně léčených HIV pozitivních, jejichž virová nálož je díky antiretrovirové terapii nulová, jsou neinfekční. Nemluvě o tom, že i aktivní virus mimo tělo nedokáže přežít, je totiž velmi citlivý k okolním vlivům.\""


Rusko doma vyvolalo epidemii AIDS

Na světě je zhruba 37 milionů lidí nakažených HIV. Jen loni podle Světové zdravotnické organizace (WHO) přibylo dalších 1,8 milionů lidí, přesto počet nakažených v absolutních číslech klesá. Asi polovina nemocných se podle odhadu WHO léčí.

Zřejmě nejdramatičtější situace je v Rusku, které potlačováním prevence, odhalování i léčby HIV způsobilo epidemii nákazy mezi vlastními obyvateli. V Rusku nyní žije asi 900 tisíc infikovaných lidí a země tak vede žebříček HIV pozitivních daleko před následujícími Ukrajinou, Běloruskem a Moldavskem.

David Garkisch


reklama

reklama

reklama

reklama