Hlavička
25/06/2021

Čtyři scénáře vývoje epidemie covidu v létě. Od úspěchu po katastrofu

Jaký bude vývoj epidemie koronaviru v létě? Jak ho ovlivní návrat turistů z dovolených domů? Jaká mutace se bude šířit? To jsou otázky, na které nikdo nedokáže s určitostí odpovědět. Je nutné se připravit na různé možnosti vývoje. Takový návod teď vládě nabídli experti na covid ze skupiny MeSES.

reklama

reklama

Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) sdružuje odborníky z řad lékařů, epidemiologů, imunologů, virologů i oborů mimo medicínu. Vydává veřejná doporučení vládě a odpovědným institucím, jak si co nejlépe poradit s epidemií covid-19.

Její poslední doporučení předpovídá čtyři možné scénáře, jak se v příštích dvou třech měsících bude v Česku epidemie vyvíjet. Od té nejoptimističtější možnosti po katastrofickou verzi s nástupem další masivní vlny nákazy.


reklama

Volby nesmí ochromit boj s covidem

Spolehlivě odhadnout vývoj epidemie v Česku nedokáže nikdo, a to ani na relativně krátkou dobu dvou tří měsíců dopředu. Se situací může zamíchat mnoho vlivů a jejich kombinací – od postupného rozvolňování opatření, přes letní cestování českých turistů a import nebezpečných mutací koronaviru, po stoupající počet očkovaných lidí.

Experti z MeSES proto obsáhli všechny možnosti vývoje situace a ke každému scénáři připravili i návrh opatření tak, aby byla efektivní a zároveň způsobila co nejméně ekonomických a dalších škod. Zpráva pragmaticky připomíná i fakt, že na podzim se konají parlamentní volby, po nichž se bude příští vláda možná sestavovat ještě měsíce. „Proto je třeba předem na základě bazální shody napříč politickým spektrem určit klíčové spouštěče dílčích opatření. Následně postup transparentně s předstihem veřejnosti představit,“ upozorňuje MeSES.


Experti: Devět priorit pro lepší zvládnutí epidemie

Protože může nastat kterýkoliv z těchto scénářů, plánování by se podle MeSES mělo zaměřit na opatření, která budou užitečná ve všech scénářích. Skupina navrhuje hlavní priority, které by bylo vhodné připravit či změnit. Doporučení lze shrnout do několika oblastí: komunikace, právo, očkování, testování, trasování, plošná opatření, varianty, léčba a cílená opatření.

Další postup by se měl řídit sledováním a vyhodnocováním vhodných indikátorů: reprodukčního čísla R, incidence a procentuální pozitivity testů. V případě zhoršení je nutné reagovat rychle zavedením levných opatření. „Jakmile se dostane R dlouhodobě nad hodnotu 1, situace se bude nutně dále zhoršovat, byť z nižších absolutních čísel, takže to ze začátku nebude vypadat tak dramaticky - podobně jako loni v srpnu. V takové situaci je nutné reagovat opatřeními, která dostanou R opět pod hodnotu 1. Čím dřív se tak stane, tím budou náklady nižší,” zdůrazňuje vedoucí skupiny Petr Smejkal.

Taková opatření opatření mohou být zavedena i na lokální úrovni, pro konkrétní firmy, školy, obce, okresy nebo kraje, aniž by to mělo vliv na místa, ve kterých je situace dobrá.


Jak se může epidemie vyvíjet...

Experti Mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES stanovili tyto čtyři scénáře vývoje:


1. Scénář letního ústupu epidemie s budováním kolektivní imunity, zejména díky očkování. V tomto scénáři se reprodukční číslo všech přítomných variant koronaviru udrží pod hodnotou 1. Incidence bude dále klesat až na hodnoty jednotek případů na 100 tisíc obyvatel za 7 dní kde bude setrvávat. Cirkulace viru bude částečně závislá na importu, vznikat budou pouze lokalizovaná ohniska, typicky u neproočkovaných skupin populace. Postupné zvyšování reprodukčního čísla se zahrnutím sezónních vlivů bude po celou dobu kompenzováno růstem počtu imunizovaných osob, a situace bude ve střednědobém horizontu klidná.


2. Scénář fluktuací epidemie bez vzniku kolektivní imunity. V tomto scénáři se reprodukční číslo převládající varianty koronaviru udrží kolem hodnoty 1, byť tento scénář může mít podobu výměny v současnosti dominantní varianty Alfa za variantu Delta (B.1.617.2) či jiné rizikové varianty. Pokles incidence se zastaví, a počty případů mohou kolísat v závislosti na velikosti vznikajících ohnisek, funkčnosti trasování a dalších vlivů. Podíl očkovaných osob nedosáhne hranice nutné pro dostatečnou úroveň kolektivní imunity, se zahrnutím sezónních vlivů ovšem s ustupujícím létem reprodukční číslo postupně vystoupá nad hodnotu 1. Hlavní rizika nastávají v delším horizontu než 2-3 měsíce.


3. Scénář páté epidemické vlny způsobené novou variantou, bez výrazného tlaku na nemocniční péči. V tomto scénáři dojde k importu (lokální selekci) a rozšíření varianty koronaviru s lepší schopností se šířit, a zároveň částečnou schopností úniku imunitní odpovědi. Reprodukční číslo takové varianty se udrží nad hodnotou 1. V lepším případě varianta sice dokáže částečně uniknout imunitní odpovědi, ale tato odpověď  bude u osob vakcinovaných i u osob po prodělání nemoci ve velké míře dostačující k ochraně před vážným průběhem a hospitalizací. Díky vysoké proočkovanosti rizikových skupin a starší populace nebude průběh počtu nákaz odpovídat dříve obvyklým souvislostem mezi počtem osob nakažených a hospitalizovaných.


4. Scénář páté epidemické vlny způsobené novou variantou, s tlakem na nemocniční péči. V tomto scénáři dojde k importu (lokální selekci) a rozšíření varianty koronaviru s lepší schopností se šířit, a zároveň s částečnou schopností úniku imunitní odpovědi. Reprodukční číslo takové varianty se udrží nad hodnotou 1. V závažnější verzi tohoto scénáře by varianta měla vyšší schopnost úniku, vyšší virulenci a/nebo přijde ve stavu nedostatečné proočkovanosti populace. Varianta v tomto případě zasáhne nejen osoby nechráněné vakcínou, včetně dětí, ale i ty, kteří budou spoléhat na vytvoření imunity prodělanou infekcí a některé částečně či plně očkované jedince. Vedla by tak k opětovnému zvýšení zátěže zdravotnického systému.


Co změnit a na co se připravit…

Skupina MeSES vydala i devět doporučení, která by měla vláda a ministerstvo zdravotnictví rychle vyslyšet, pokud má být Česko připraveno na případnou další vlnu epidemie se závěrem léta. Tato doporučení se týkají následujících priorit. Stanovisko expertů je rozvíjí tak detailně, že je nad možnosti tohoto textu je zcela obsáhnout, plnou verzi doporučení najdete zde na stránkách MeSES.

Komunikace

Experti varují, že veřejnost má většinovou tendenci přiklonit se k představě, že pandemie skončila nebo je u konce. Je proto nezbytné na nebezpečí covidu stále upozorňovat. „Zejména varujeme před komunikací, která by vytvářela očekávání, která v případě nepříznivého vývoje budou těžko splnitelná. Například sliby nezavedení vůbec žádných protiepidemických opatření,“ uvádí se ve stanovisku.

Skupina také doporučuje posílit kampaň k očkování: „Investice do co nejvyššího počtu očkovaných osob má celospolečensky vysokou návratnost, a k rozhodnutí se neočkovat v některých případech vede i nedostatek informací.“

Právo

Experti doporučují, aby se stát lépe legislativně připravil na zavádění možných budoucích omezení a předešel tak rozsudkům soudů, které je ruší, protože odporují zákonům: „Je nutné změnit právní rámec protiepidemických opatření tak, aby umožňoval zavádět opatření včasná, účinná, přiměřená a efektivní z pohledu celospolečenských škod. Současně však musí jít o opatření, která nerezignují na garance základních práv a svobod, což znamená, že musejí mít dostatečně určitý zákonný základ, musejí být nezbytná a nemohou rezignovat na odůvodnění. Současná právní úprava je  zjevně nevyhovující, což má řadu důvodů, jež jsou přinejmenším zčásti politické.“

Odborníci z MeSES také doporučují, aby napříště už neležela celá zátěž a odpovědnost na jediném ministerstvu (zdravotnictví), ale aby se covidu věnovala komise složená z odborníků různých oborů a odvětví.

Očkování

Vakcinace stále zůstává jednou z nejvyšších priorit. Je nutné ji maximálně rozšířit, aby se lidé mohli nechat očkovat třeba i ve firmách nebo mobilních centrech, a to bez nutnosti vstupovat do rezervačního systému.

Stát by měl být připraven pro případ potřeby aplikace třetí “booster” dávky. Postupem času podle MeSES přestane být efektivní využívat velká očkovací centra a očkování by se mělo přesunout co nejvíce na lokální úroveň, do ordinací praktických či dětských lékařů a do firem.

„Očkování musí být nadále dobrovolné a komunikace k občanům by měla zahrnovat především faktické a podložené informace o očkování, jeho výhodách a rizicích. Prioritou by měl být dlouhodobý cíl celkové proočkovanosti veřejnosti plným očkovacím schématem, obzvlášť v rizikových skupinách. Počet zájemců o očkování bude postupem času klesat, nicméně je nutné aby kampaň nadále pokračovala,“ uvádí experti.

Dalším jejich doporučením je, aby byla letos posílena podpora očkování proti chřipce a pneumokoku. Chřipková se zóna v posledním roce v podstatě neproběhla, proto je možné očekávat „možný návrat chřipky s větší silou“.

Testování

Kapacitu testování je potřeba připravit a držet pro možný nepříznivý vývoj epidemie. Plošné testování má podle expertů na covid prokazatelný účinek proti šíření nákazy a je mnohem levnější než plošné restrikce, zákazy a lockdowny.

Dalším doporučením je, aby samotesty byly uznány za nespolehlivé a neměly by sloužit k vydání průkazu TNO (TNO: test, nemoc, očkování). Lidé by k testům měli mít přístup zdarma. A vláda by také měla zlepšit zabezpečení systému testování vůči podvodům a padělání certifikátů.

Trasování

Zahraniční zkušenosti ukazují, že efektivita systému trasování  může být velmi vysoká. Česko potenciálu trasování ale příliš nevyužívá. „Je zřejmé, že v Česku ani po roce tento potenciál nebyl dosažen a počet dohledaných kontaktů zůstává relativně nízký. Investice do modernizace a efektivity systému trasování jsou vysoce výhodné, protože úspěšné trasování, testování a následné izolace jsou výrazně cenově efektivnější než plošné testy. Prioritní dotrasování ohnisek nebezpečných variant získává čas pro očkování co nejvyššího podílu populace,“ konstatují experti skupiny MeSES.

Plošná opatření

Dalším doporučením je sledovat především hodnotu reprodukčního čísla R a protiepidemická opatření je nutné rušit od dražších k levnějším, a v opačném pořadí zase zavádět. „Slabinou protiepidemických opatření v uplynulém období byla nedostatečná kontrola, nízká vymahatelnost a špatná komunikace. Je třeba připravit komunikační strategii a komunikační kampaň pro případ scénářů 2-4, apelující na dobrovolné změny chování, nošení respirátorů, a jiná levná opatření. Praktická zkušenost ukazuje, že podobnou kampaň je nutné připravovat řadu měsíců předem,“ píše se ve stanovisku MeSES.

Riziko importu variant a jejich sledováním

Odborníci ze skupiny se shodli na tom, že riziko zavlečení a rozšíření nebezpečných variant koronaviru je v současnosti závažné. Nejlevnější možností ochrany proti nebezpečným variantám je podle nich omezení rizika jejich importu. Obrana proti opakovaným importům je přitom důležitá, i pokud již k úvodnímu zavlečení došlo.

Varianty schopné uniknout imunitní odpovědi mohou přenášet i osoby očkované, proto je potřeba i tyto osoby v určité míře testovat. Platí to zejména při cestování do rizikových zemí s výskytem variant covidu. Přitom MeSES varuje před úrovní testů mimo EU a riziko jejich falšování a podvodů. Doporučuje spoléhat se na povinné testování při příjezdu z neunijních zemí.

„Slabinou současného systému je velmi slabá kontrola dodržování karantén po příjezdu z rizikových zemí a nízký postih při jejich porušení. Doporučujeme k fyzickým kontrolám přidat i pravidelné telefonické kontroly dodržování karanténního režimu, což je úkol řešitelný pomocí callcenter využívaných pro trasování,“ uvádí stanovisko skupiny.

Léčba a pandemický plán pro zdravotnický systém

Zásadní roli v diagnostice a léčbě nemoci covid-19 budou mít praktičtí lékaři. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při přípravě na případné zvýšení počtu nakažených. Složky integrovaného záchranného systému a zdravotnická zařízení by měla mít připravenou logistiku péče o pacienty s covid-19 při zvýšené globální či lokální incidenci. Pandemický plán by měl být ve zdravotnických zařízeních připraven, zveřejněn a ideálně i pravidelně cvičen stejně, jako se tomu děje např. v případě traumaplánu.

Přechod k cíleným opatřením

Většina scénářů vyžaduje pro zvládnutí cílená opatření v kombinaci s levnými opatřeními, typu nošení respirátorů a testování. Proto je vhodné dále posilovat v celkovém kontextu levná a efektivní opatření a infrastrukturu, která je na ně navázána. Kromě výše zmíněných kapacit testování, zvýšení efektivity trasování, včetně schopnosti státu posílit rychle trasovací kapacity v případě potřeby, je vhodné zachování motivačních prvků podporujících prosociální chování, včetně finanční podpory pro občany v karanténě a izolaci.

„Cílem je vyhnout se situacím, kdy budou nezbytná nákladná plošná opatření, která povedou k uzavření vzdělávacích institucí, podniků nebo dalších aktivit v různých oblastech. K tomu je nezbytné posílit schopnost zavádět dočasná cílená opatření na lokální či regionální úrovni - od úrovně konkrétního podniku nebo školy, přes obec a okres až na úroveň kraje dle potřeby situace - v případě výskytu lokálních ohnisek nákazy,“ doporučují experti ze skupiny MeSES.


David Garkisch

Ilustrační foto: Pixabay, CC0reklama

reklama

reklama

reklama