Hlavička
08/05/2018

Červený kříž slaví. Co pro nás dělá? A nechcete se přidat k dobrovolníkům?

Nejsou tak vidět jako dobrovolní hasiči a není jich ani tolik. V celém Česku asi dvacet tisíc. Každý z nich má výcvik, aby vám zachránil život. Ale dobrovolníci Červeného kříže toho dělají mnohem víc. Dnes slaví svůj svátek, Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

reklama

reklama

Abychom to srovnání dokončili - zatímco Český Červený kříž čítá asi dvacet tisíc lidí, dobrovolných hasičů je kolem sedmdesáti tisíc. Bývají více vidět a jejich technika je třeba na dětských dnech mnohem větší magnetem pro oči a smysly.

Bylo by ale chybou si myslet, že dobrovolnictví pro Červený kříž je proti tomu neatraktivní \""práce\"". Věděli jste, že má svou pátrací službu, která ještě dnes pomáhá hledat příbuzné a blízké lidi roztržené ještě druhou světovou válkou, migrací nebo železnou oponou? Nebo že jako dobrovolník můžete pracovat od svého počítače uprostřed Evropy a pomáhat humanitárním týmům na opačné straně světa? Nebo že vás tam Červený kříž může dostat třeba osobně?


reklama

Henri Dunant: Dobrodinec, který změnil svět

Dnes sice svět slaví konec druhé světové války, ale zároveň se připomíná také Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Ten nijak nesouvisí s touto válkou, ale s narozením Jena Henriho Dunanta (8. květen 1828 - 30. říjen 1910), pozoruhodného muže, díky kterému se proměnilo válečnictví a svět se stal přese všechno lepším místem k životu.

Henri Dunant je jedním ze zakladatelů Mezinárodního Červeného kříže, iniciátorem Ženevských úmluv a také vůbec prvním nositelem Nobelovy ceny za mír z roku 1901. Nikdy nebyl lékařem, byl švýcarským podnikatelem a jeho život zásadně změnila hrůzostrašná zkušenost války. 


Tři dny a tři noci mezi mrtvolami

Zlomem v poklidné existenci obchodníka se stal večer 24. června 1859. Tehdy ho obchod zavedl až k bojišti krvavé bitvy u Solferina. Utkala se tam francouzsko-sardinská vojska s rakouskou armádou a porazila ji. To otevřelo Itálii cestu ke sjednocení. Bitva trvala patnáct hodin a Francouzům ji prý vyhrály taktika rojnice, bodáky a děla. (Není bez zajímavosti, že se bitvy účastnili i Češi: čáslavský pěší pluk č. 21, kolínský prapor polních myslivců č. 14, šumperský prapor polních myslivců č. 16 a rovněž značná část dělostřelců byla české národnosti.)

Ale zpět k večeru po bitvě. Henri Dunant stál v Solferinu mezi tisícovkami zraněných i mrtvých, o které se nikdo nestaral. Společně s dalšími dobrovolníky se ve vražedném vedru tři dny a tři noci snažil pomáhat. Hrůzy těchto několika dní se v něm tak usadily, že po návratu do Švýcarska napsal proslulou knihu Vzpomínky na Solferino.


Svět se dohodl na ochraně civilistů, zdravotníků, zraněných i zajatých vojáků 

Ve svém díle nejen popsal šílenství války, ale navrhl také, co udělat, aby se už nikdy neopakovalo to, že vojáci a civilisté zůstanou po boji bez pomoci. Navrhl vyškolení dobrovolnických zdravotníků už v dobách míru a s touto myšlenkou a svou knihou tak dlouho objížděl evropské panovníky, až dosáhl ohromujícího úspěchu. Jako obchodník ovšem musel vyhlásit bankrot, protože se namísto obchodům věnoval dobročinnosti.

Od té doby se na bojištích objevuje červený kříž (nebo půlměsíc či další variace) na bílém poli. Nejenže se Henrimu Dunantovi podařilo založit Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, ale prosadil i zmiňovanou první Ženevskou dohodu, podle které si zdravotníci v bitvě zaslouží  respekt a ochranu, stejně jako každý zraněný. Více si můžete přečíst v článku Den veteránů: Mysleme i na lékaře v poli, posunují medicínu vpřed


Jednotné principy a výcvik po celém světě

Není pochyb, že bez Červeného kříže by byl svět horším. Jeho dobrovolníci bývají mezi prvními na místech katastrof i válečných konfliktů. A požívají většinou velkého respektu i ochrany obou znepřátelených stran. Podle mezinárodního práva požívají i určitých privilegií a mohou například vstupovat do zajateckých táborů.

Červený kříž existuje v téměř každé zemi na světě (má 191 národních centrál) a v jeho řadách pracují po celém světě miliony dobrovolníků i zaměstnanců. Všichni mají jednotný výcvik a jednotné principy. Mohou tedy snadno spolupracovat, i když je každý z jiného koutu světa.


Nestrannost a nezávislost v každé situaci

Základními principy Červeného kříže jsou \""Humanita – Nestrannost – Neutralita – Nezávislost – Jednota a Světovost\"". Zdaleka nejde jen o hesla. Každý z těch významů zajišťuje, že se dostane pomoci potřebným bez jejich rozlišování.

Nejen ve válce Červený kříž ošetřuje raněné obou stran. Když dobrovolníci zasahovali například při ukrajinském Majdanu, pomáhali i policistům, kteří chvíli předtím stříleli do neozbrojených civilistů. Dobrovolníci je při tom dokonce chránili vlastními těly -  tak silné jsou principy organizace. Důsledná nestrannost a neutralita je vyžadována už při výcviku, protože chrání pověst a v neposlední řadě i životy všech dobrovolníků Červeného kříže v poli. 


Pomáhat může kdokoli

Pomáhat může každý a nikoli nutně v tak dramatických podmínkách. Dobrovolníci třeba dohlížejí jako zdravotnická asistence na větších akcích, sportovních turnajích nebo první pomoc rovnou vyučují. Propagují dárcovství krve, pomáhají dětem z dětských domovů, seniorům nebo sociálně slabým.

Pochopitelně zasahují v případě přírodních katastrof, jako jsou v Česku typické povodně. Pomáhají stavět protipovodňové zábrany, odstraňovat škody, asistují obětem katastrof a jsou podporou pro jednotky Integrovaného záchranného systému. Můžete se stát i členem humanitárních jednotek Červeného kříže, krizového štábu, cvičit nebo zažít třeba evakuaci letiště, zásah u velké nehody nebo rozsáhlého požáru. Tam všude se dobrovolníci Červeného kříže objevují.

Další možností je zapojit se jen jako dárce a přispěvatel. A ani nemusí jít nutně o peníze. Někdy stačí třeba poskytnout místo pro kurz první pomoci. Červený kříž také vybírá prošlé lékárničky pro další výcvik. Pokud se chcete zapojit mezi dobrovolníky, kontaktujte Český Červený kříž


Letošním symbolem je úsměv

Symbolem letošního Světového dne Červeného kříže je úsměv. \""Jako symbol spokojenosti pro příjemce naší pomoci a služeb i pro nás, že jsme svou práci udělali dobře,\"" píše se ke svátku na webu Českého Červeného kříže. 

Loni například vyškolil v první pomoci 49 000 lidí, podílí se na podobné televizní kampani (Seriáloví hrdinové v modrých pláštích učí z obrazovek první pomoc) nebo dopravil do Sýrie tři sanitky a 16 tun zdravotnického materiálu.

David Garkisch

Foto: MaxPixel, CC0 Public Domain


reklama

reklama

reklama

reklama